YAZARLARIMIZ
Sezgi Kösem Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
szgksm@hotmail.com1 Ocak 2020 İtibariyle Binek Otomobil Giderlerinde Kısıtlama

Değerli okurlar,

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı. Bu kanun ile beraber binek otomobil giderlerine ilişkin birtakım kısıtlamalar getirildi. Bu yeni düzenlemeden bahsetmeden önce hali hazırda mevzuatımızda yer alan binek otomobillere ilişkin kısıtlamalardan hatırlatma yapmak isterim.

İşletme için alınan yeni binek aracın KDVsi (faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç) KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamaz fakat aracın KDV dahil toplam bedelini Gelir veya Kurumlar vergisi matrahından indirerek giderleşirebilirsiniz. Kurumlar Vergisi mükellefiyseniz alınan binek aracın KDV sini 100 birim kabul edecek olursak 22 birimlik kurumlar vergisi az ödenir, geri kalan 78 birim KDV şirkete yük olarak kalır. Gelir Vergisi mükellefiyseniz, üst vergi tavanı 40 birime kadar gider yazılabilirken 60 birim yük kalır. Bunlara ek olarak, binek aracın MTV sini gelir ve kurumlar vergisinde indirim konusu yapamazsınız

Hali hazırdaki bu kısıtlamalar nedeniyle birçok mükellef binek araç kiralamasına yönelmişti. Kiralama şirketi tarafından aylık düzenlenen faturanın tamamı giderleştirilebilirken, hesaplanan KDV nin tamamı da KDV beyannamesinde gider konusu yapılabiliyordu.

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 ve 14. maddelerinde yapılan düzenlemeler ile ticari kazanç ile serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla vergi mükellefi olanların bu faaliyetlerinde kullandıkları binek otomobillerin;

  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500.-TL’ye kadarı,
  • İktisabında ödenen özel tüketim vergisi ile katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000.-TL’ye kadarı,
  • ÖTV ve KDV hariç iktisap bedeli 135.000.-TL (ÖTV ve KDV dahil 250.000.-TL) kısma ilişkin amortisman tutarı,
  • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70 kadarı, gider olarak dikkate alınabilir.

Araca Ait Kira Giderinde Kısıtlama

İşletmeler binek otonun aylık kira bedellerini muhasebeye kaydederken limit yokken bu kanun ile 01/01/2020 tarihinden itibaren en fazla aylık 5 bin 500 liralık kısmını gider yazabilir.

Tamir Bakım, Yakıt, Sigorta Giderlerine Kısıtlama

İşletmeye kayıtlı ya da kiralanmış binek araç masraflarının tamamı herhangi bir sınır olmaksızın gider yazılabiliyorken akaryakıt giderleri, servis bakım-onarım giderleri, trafik ve kasko sigorta giderleri vb. giderlerin yeni kanun ile birlikte en fazla yüzde 70’i gider olarak kaydedilebilecek. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar için bu kısıt geçerli olmayacak

Bu tutarların üzerindeki tutarlar gider olarak dikkate alınmayacak ve ayrıca bu aşan tutarlara ilişkin KDV’ler de KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmayacak.

Satın Alırken Ödenen Ötv+ Kdv Giderleştirilmesinde Kısıtlama

Binek araç faturasında yer alan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisini (KDV) gider yazabiliyorken,ticari araç KDV’si , işletmenin ödeyeceği KDV’den düşülebiliyorken yeni kanunla birlikte binek araç alımında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115 bin liraya kadar olan kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

Amotismanda Kısıtlama

Eskiden otomobilin ÖTV ve KDV siz bedeli üzerinden beş yıla yayılarak amortisman gideri olarak kaydedilebiliyorken, yeni kanuna göre  ÖTV+KDV hariç ilk alım bedelinin 135 bin liraya kadar olan kısmı amortisman gideri yazılabilir. Bu tutarın üstü  KKEG olarak kaydedilebilir.

Araç faturasında görünen ÖTV+KDV gider yazılmak yerine, maliyete eklendiği durumda ise bu kez amortisman gideri olarak dikkate alınabilecek tutar 250 bin lira olarak kabul ediliyor. Araca ödenen bedel 250 bin lirayı geçtiğinde, 250 bin lirası amortisman gideri yazılabilecek.

İkinci el araç alımlarında da 250 bin liraya kadar olan tutar üzerinden amortisman ayrılabilecek. Araç için 350 bin lira da ödense, yeni durumda amortismana tabi tutulabilecek tutar en fazla 250 bin lira olacaktır.

Ek olarak, GVK 40/7. Madde hükmünde yapılan değişikliğin uygulanmasında bentte yer alan söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından gider olarak dikkate alınabilecek amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutarların dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

03.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM