YAZARLARIMIZ
Sezgi Kösem Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
szgksm@hotmail.comAGİ’de Yeni Düzenleme

Değerli okurlar, AGİ yani asgari geçim indirimi pek çok çalışan ve işverenin kafasını karıştırmaya devam ediyor. AGİ her çalışanın hakkıdır.

AGİ, işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısı AGİ miktarını değiştirir.

AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür. Peki AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık; İşçi için yüzde elli, eş çalışmıyorsa eşi için yüzde on, çocuk başına yüzde yedi buçuk indirim ( ilk iki çocukta uygulanan yüzde daha fazladır)uygulanır. Bulunan gelir 12 ye bölünür ve her ay çalışana ödenir.

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir.

AGİ’de yeni düzenleme nedir?

7103 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32nci maddesine fıkra eklenmiştir. 

Yeni eklenen fıkra ile bekar ve çocuksuz yani sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere,  içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Tebliğde bu düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılmış ve örnekler verilmiştir. Yapılan açıklamalardan ve verilen örneklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. Tebliğde konuya ilişkin olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

Örnek 16: Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuk sahibi Bay (R) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (R)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir.

İşvereni tarafından Bay (R)’ye Mart ayında 5.000 TL prim ödemesi yapılması nedeniyle gelir vergisine esas tarifede üst dilime girilmiş ve Bay (R)’nin ücreti, Temmuz ayından itibaren 1.603,12 TL nin altına düşmüştür.

Her ne kadar Bay (R)’nin Temmuz ayından itibaren net ücreti, 1.603,12 TL’nin altına düşmüş olsa bile, yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücrete bakıldığında, prim ödemesi nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.”

AGİ ile net ücreti, geçerli olan net ücretin (2018 yılı için 1.603,12 TL) altına düşmeyenler ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.

Örnek 15: Bay (C) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (C) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (C)’nin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.709,67 TL dir. Eylül ayı net ücreti 1.673,39 TL, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.623,42 TL’ye düşmektedir.

Bay (C)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

25.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM