YAZARLARIMIZ
Seyfi Yıkılmaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
seyfiyikilmaz28@hotmail.comİmalat Sanayiinde Kullanmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası

7103 sayılı Kanunun 31. Maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. Maddeye göre, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 01/05/2018 tarihinden başlanarak, 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Böylece imalatçı mükellefler üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin esaslar GİB tarafından hazırlanan henüz resmi gazetede yayımlanmamış tebliğ tasarısı ile belirlenmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle satıcı tarafından yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan satıcı talebi üzerine iade edilir.

İstisnadan yararlanma koşulları;

  • Temin edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış olması
  • İstisna kapsamında makine teçhizat temin edecek mükellefin Sanayi Sicil Belgesine Sahip olması
  • Temin edilecek makine ve teçhizatın imalat sanayiinde kullanılacak olması
  • İstisna kapsamında imalat sanayiinde kullanılmak üzere makine ve teçhizat temin edecek olan mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesine sanayi sicil belgelerini ibraz ederek vergi dairesinden istisna belgesi almaları ve istisna belgesinin onaylı bir örneğini satıcıya vermeleri satıcının da bu belgeye fatura tarihi, fatura seri ve numarası ile satılan makine teçhizata ilişkin bilgileri doldurarak onaylaması.
  • Temin edilecek makine ve teçhizatın, 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’ de; KDV istisnası kapsamında makine ve teçhizat alımı, tapu harcı, konut teslimi, kreş yardımı ve ÖTV oranlarına ilişkin 2018/11674 Sayılı BKK’da belirtilen makine teçhizatlar arasında yer alması.

İstisnadan Yararlanan Mükelleflerin Yükümlülükleri;

  • İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizat istisna belgesi, makine teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl geçtikten sonra vergi dairesine teslim edilerek dosyanın kapattırılması
  • İstisna kapsamında alınan makine teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içerisinde imalat sanayi dışında kullanılmaması, elden çıkarılmaması veya kiralanmaması. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda istisnadan yararlanılan tutar, vergi ziya cezası ve gecikme faizi uygulanarak vergi dairesince mükelleften tahsil edilecektir.

28.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM