YAZARLARIMIZ
Seyfettin Çiçek
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
syf_cicek30@hotmail.comSigortalıların Birden Fazla İşyerinde Çalışması

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanun sigortalı sayılanları tek tek belirtmiş. Hizmet akdiyle çalışan sigortalılar 4/A(SSK), kendi nam ve hesabına çalışanlar 4/B(Bağkur’lu), kamu idarelerinde çalışanlar 4/C(Emekli Sandığı) olarak sınıflandırmıştır. Her çalışanın merak ettiği konuların başında kendi sigortalılık kolunda ya da başka bir sigortalılık kolunda çalışabilir miyim düşüncesi yer almaktadır. Diğer bir değişle 4/A Sigortalısı olarak çalışan biri, başka bir işyerinde de 4/A Sigortası olarak çalışabilir mi ya da 4/B Sigortalısı olarak çalışabilir mi, aynı durum diğer sigortalılık kolları için de merak edilen bir konudur. Bu konuyu 4/A(SSK) sigortalılık ele alalım.

4/A(SSK) SİGORTALILARI BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

4/A (SSK) Sigortalısı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi olarak çalışabilir, bunun önünde herhangi bir engel yok. Sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştırdığı tüm işverenler sigortalı olarak SGK' ya bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekmektedir. Yani her işverende sigortalıyı çalıştırdıkları kadar SGK' ya ayrı ayrı bildirim yapmak zorundadır. Bildirmemesi halinde sigortasız işçi çalıştırmış sayılırlar.  İşverenin sigortasız çalıştırdığı her bir işçi için brüt asgari ücretinin iki kati idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya gelir.

Sigortalının ayrı işverenlerin yanında hizmet akdi ile çalışması durumunda, her işveren de diğer işverenlerin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksızın, diğer sigortalıları için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü sayısını ve primine esas kazançlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içerisinde bildirmesi gerekmektedir.

BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN EMEKLİLİĞE VE EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ VAR MIDIR?

Sigortalıların aynı ayda birden fazla işveren tarafından bildirimde bulunulması, ay içindeki eksik günlerin 30' a tamamlanmasını olanak sağlayacaktır. Ayrıca sigortalı birden fazla işyerinden bildirilmesi ile yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantajlar sağlayacaktır. Prim günü sayısının artması (her ay için 30 güne tamamlanması) ve prime esas kazancın artması, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen faktörlerdendir. Sosyal Güvenlik Kurumu bir sigortalı için farklı işyerinden yapılan bildirimleri her ay için 30 gün üzerinden değerlendirilir. Örneğin bir işçi, bir özel kurumda işçi olarak çalışıyor ve her ay için 30 gün üzerinden SGK’ya bildiriliyor, aynı zamanda eşine ait bir sürücü kursunda öğretmen/eğitmen olarak çalışıyor. Eşine ait sürücü kursunda da her ay için 30 gün üzerinden SGK’ye bildiriliyor. Yani her iki işyerinden bir ayda 60 gün bildirilmiş oluyor. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kanununa göre bir ay 30 gün olduğundan bildirimi yapılan günler toplanır, çalışma gününün toplamı 30 günden fazlaysa prim günü, 30 gün olarak kabul edilir. Prim günü hesabında 30 günden fazla olan günler hesaba dahil edilmez. Sigortalının ücreti ise; her işveren tarafından verilen ücretler toplamıdır. O ayın prime esas kazancı her iki işveren tarafından verilen ücretlerin toplamıdır. Ancak söz konusu ücretler toplandığında sigorta primi tavanı aşması durumunda Sosyal Güvenlik Kurum aşan kısmı dikkate almaz. (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. 2018 Yılı dönemi-01.01.2018-31.12.2018- tarihleri arası) için SSK taban ücreti:2.029,50 TL. 2018 Yılı dönemi (01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası) için SSK tavan ücreti:13.191,75 TL.) Fakat aşan kısım, takip eden iki ayın hasebinde dikkate alınır. Yani takip eden iki aydaki ücretlerin, sigorta primi tavanın altında olması durumunda bu aylara sigorta prim tavanını geçmemek şartıyla eklenir.

PRİM GÜN SAYISINI VE PRİM ESAS KAZANCIN EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ

Sigortalıların aynı ayda birden fazla işveren tarafından bildirilmesi, ay içindeki günlerin 30 güne tamamlanmasına olanak sağladığı gibi yüksek prime esas kazanç bildirilmesi de avantajlar sağlayacaktır. Prim günü sayısı ve prime esas kazanç, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen önemli iki etkendir.

İsterseniz yukarı anlattığımız hususları bir örnek ile açıklamaya çalışalım;

Ali İŞÇOK, hem özel bir temizlik firmasında işçi olarak çalışıyor hem de eşine ait sürücü kursunda öğretmenlik/eğitmenlik yapıyor. Ali İŞÇOK’u her iki işveren 2018 yılı ocak ayında için 30 gün üzerinden bildiriyor. Ali İŞÇOK adına temizlik firması tarafından bildirilen brüt ücreti 2.029,50 TL, sürücü kursundan bildirilen brüt ücreti ise 2500,00 TL’dir. Bu durum da her iki işyeri de Ali İŞİÇOK’u, SGK’ya çalıştırdığı her ay için yasal yükümlülükten kaynaklandığı için bildirmek zorundadır. Her iki işyeri Ali İŞİÇOK’u 2018/ocak ayı için 30’er gün üzerinden bildirir. SGK ise 2018/ocak ayı prim gün sayısını 30 gün olarak kabul edecektir. Her iki ücret ise toplanır ve 2018/ocak ayın ücreti olarak kabul eder. Yani Ali İŞİÇOK’un 2018/ocak ayı prim gün sayısı: 30, prime esas kazancı: 2.029,50 TL+2.500,00 TL=4.529,50 TL’dir. Ali İŞİÇOK’un iki işyerinde çalışması SGK’ya bildirilen prime esas kazancı artırmış, bu durum da bağlanacak emekli maaşını artıracaktır.

08.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM