YAZARLARIMIZ
Serpil Özsüer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
serpil.ozsuer@ismmmo.org.tr2022 Asgari Ücret, İşverene Maliyeti ve Gelir Vergisi Dilimleri Rakamları

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette geçmiş yıllara oranla yüksek oranda artış yapılarak; Asgari ücret; 2022  yılı için brüt 5.004,00 TL, net 4.253,40 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret geçen yıla göre 1.427,50 TL artmıştır, yüzde 50,54 oranında yükselmiştir. 7349 Sayılı ‘’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 25.12.201 tarih 31700 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup; İşveren maliyetini azaltmak için Asgari ücretteki gelir ve damga vergileri kaldırılmıştır. Tüm ücretlerin brüt asgari ücret tutarı kadar kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacaktır. Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenler yönünden sigorta primi işveren payından %5 indirim yapılacaktır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. Asgari ücret dışında geliri olanların ücretlerinden 5.004,00 TL düşülecek olup kalan kısmından vergi alınacaktır. Bu kapsamda asgari ücretten alınan gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanların eş ve çocuk durumuna bakılmaksızın AGİ almaları söz konusu olmayacaktır. Aynı zamanda ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ  tüm çalışanlar için yürürlükten TAMAMEN KALDIRILMIŞTIR.

2022 ASGARİ ÜCRET

 

01.01.2022

31.12.2022

BRÜT: 5.004,00 TL NET:    4.253,40 TL BrütGünlük:166,80TL

SGK TAVAN 37.530,00 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 12.976,00 TL

     

ÜCRET GELİRLERİNDE 2022 VERGİ TARİFESİ

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4800 TL, fazlası                                                       

20%

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası

35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası

40%

   

   ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLER İÇİN UYGULANACAK 2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4800 TL, fazlası                                                       

20%

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası

35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası

40%

   

 

 

 

 

SGK  PRİM MALİYETİ:

İNDİRİMLİ (%5) :  5.004,00*%32,50= 1.626,30 TL

İNDİRİMSİZ        :  5.004,00*%37,50= 1.876,50 TL

ASGARİ ÜCRETİN NETİ

BRÜT ASGARİ ÜCRET                    :      5.004,00 TL

SGK İŞÇİ PAYI (%14)                      :         700,56 TL

SGK İŞÇİ İŞSİZLİK PAYI(%1)           :           50,04 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI              :     4.253,40 TL

GELİR VERGİSİ(%15)                      :             0,00 TL

DAMGA VERGİSİ(%0.759)            :             0,00 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ             :               0,00 TL

ÖDENECEK NET ASGARİ ÜCRET: 4.253,40 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ:

ASGARİ ÜCRET:                                 5004,00 TL

SGK İŞVEREN PAYI(%15,5)               :        775,62 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI  (%2):         100,08 TL

KESİNTİLER TOPLAMI:                        875,70 TL

İŞVEREN TOPLAM MALİYETİ :        5.879,70 TL

Geçmiş dönemlerde Gelir vergisi dilimindeki değişiklikten kaynaklı olarak çalışanların eline geçen net ücretin ocak ayında belirlenen net ücretin altına düşmesini önlemek için 11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazetede Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303) yayınlanan Tebliğin beşinci bölümünde ilave asgari geçim indirimi düzenlenmesi yer almıştı; ancak 01.01.2022 tarihi itibariyle AGİ uygulaması tamamen kaldırıldığından 2022 yılı ikinci yarı itibariyle Gelir Vergisi diliminden kaynaklı olarak net ücretlerde azalma olacaktır. Bu durumu bir tablo örneği ile açıklayacak olursak;

2022 ASGARİ ÜCRET YILLIK TABLO

Aylar

Brüt maaş

Ssk işçi payı

İşsizlik işçi payı

Gelir vergisi

Damga vergisi

İstisna toplamı

Net ücret

OCAK

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

ŞUBAT

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

MART

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

NİSAN

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

MAYIS

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

HAZİRAN

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

TEMMUZ

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

675,99

4253,40

AĞUSTOS

5.004,00

700,56

50,04

739,37

37,98

675,99

4152,04

EYLÜL

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

675,99

4040,73

EKİM

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

675,99

4040,73

KASIM

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

675,99

4040,73

ARALIK

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

675,99

4040,73

Asgari ücret üzeri maaş alan bir çalışanın ücretini bir iki örnekle hesaplayalım,

Brüt ücret 10.000 TL ve olduğunu varsayarsak;

2022 ASGARİ ÜCRET ÜZERİ BORDRO  HESAPLAMA ÖRNEĞİ 1

BRÜT ÜCRET:                                                                            : 10.000,00 TL

İŞÇİ PAYI(%14):                                                                          : 1.400,00 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK PAYI(%1):                                                               :   100,00 TL

SGK KESİNTİSİ   (1400+100)                                                     :1.500,00 TL

BRÜT GELİR VERGİSİ MATRAHI                                                : 8.500,00 TL

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNA                                    :4253,40 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI                                                          : 4.246,60 TL

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (%15)                                              :   636,99  TL

BRÜT DAMGA VERGİSİ MATRAHI                                           :10.000,00 TL

ASGARİ ÜCRET DAMGA VERGİSİ İSTİSNA                              :  5.004,00 TL

DAMGA VERGİSİ MATRAHI                                                       : 4.996,00 TL

DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ  (0,00759)                                         : 37,92 TL

KESİNTİLER TOPLAMI  (1500,00+636,99+37,92)                    :2.174,91 TL

NET ÜCRET (10.000,00-2174,91)                                             :  7825,09 TL

SGK İŞVEREN PAYI                                                                     : 1.750,00 TL

İŞVEREN MALİYET(İNDİRİMLİ)                                               : 11.750,00 TL

 İŞVEREN MALİYETİ (İNDİRİMSİZ)                                          :  12.250,00 TL

Brüt ücret 12.000 TL ve olduğunu varsayarsak;

2022 ASGARİ ÜCRET ÜZERİ BORDRO  HESAPLAMA ÖRNEĞİ 2

BRÜT ÜCRET:                                                                            : 12.000,00 TL

İŞÇİ PAYI(%14):                                                                          : 1.680,00 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK PAYI(%1):                                                               :   120,00 TL

SGK KESİNTİSİ   (1680+120)                                                     :1.800,00 TL

BRÜT GELİR VERGİSİ MATRAHI                                                : 10.200,00TL

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNA                                    :4253,40 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI                                                          : 5.946,60TL

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (%15)                                              :   891,99  TL

BRÜT DAMGA VERGİSİ MATRAHI                                           :12.000,00 TL

ASGARİ ÜCRET DAMGA VERGİSİ İSTİSNA                              :  5.004,00 TL

DAMGA VERGİSİ MATRAHI                                                       : 6.996,00 TL

DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ  (0,00759)                                         : 53,10 TL

KESİNTİLER TOPLAMI  (1800,00+891,99+53,10)                    :2.745,09 TL

NET ÜCRET (12.000,00-2.745,09 )                                            :  9.254,91 TL

SGK İŞVEREN PAYI                                                                     : 2.100,00 TL

İŞVEREN MALİYET(İNDİRİMLİ)                                               : 14.100,00 TL

 İŞVEREN MALİYETİ (İNDİRİMSİZ)                                          :  14.700,00TL

31.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM