YAZARLARIMIZ
Serpil Özsüer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
serpil.ozsuer@ismmmo.org.tr7316 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Hakkında Düzenlemeler

Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru yapmış olan işyerlerine sağlanan Kısa Çalışma Ödenekleri, son kez 31.03.2021 tarihine uzatılmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği sona erdikten sonra 17.04.2021 ve öncesinde iş akdi bulunan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru yapılabilecek iken kapsam genişletilerek bazı sektörde çalışanlar için değişiklik yapılmış olmakla birlikte;

TBMM'ne 02.04.2021 tarihinde sunulan Torba Kanun ile yapılan değişiklikler ile birlikte;

-Nakdi Ücret Destekleri 01.04.2021 tarihi itibariyle 50 TL'ye yükseltilebileceği belirtilmişti.

-Nace Kodu 56 ile başlayan Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine 2021 Mart döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021/Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilebileceği belirtilmişti.

-Yine aynı kanun ile Geçmiş 6 aya yönelik Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma uygulamasına son verileceği yer almaktaydı.

15.04.2021 tarihinde kabul edilen 7316 Sayılı Kanun ile Sgk Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Hakkında yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre;

*56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

*56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için , 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden (3.577,50 TL) hesaplanacak sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır. Bu destekten yararlanılan sigortalılar için, diğer teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır.

*İş kazasının olduğu, meslek hastalığı halinde iş göremezlik halinin başladığı tarihten önceki son 12 aylık sürenin içindeki son 3 ay içinde, analık ve hastalık hallerinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ay içinde SSK’ya bildirilen prime esas kazançların, bildirilen gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak tutara göre ödenek verilecektir. Analık ve hastalık halinde iş göremezliğin başladığı bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta prim günü olan sigortalılara iş göremezlik başladığı tarihteki asgari ücretin 2 katından fazla ödenek verilmeyecektir.

*Geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma uygulaması kaldırılmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yine 15/04/2021 tarihli 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

İlgili mevzuat bölümünde yer alan Kanuna göre aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

** Aşağıda tabloda belirtilen faaliyet sektöründe yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

NACE KODU

AÇIKLAMASI

56

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

61.90.05

İnternet kafelerinin faaliyetleri

85.51.03

Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)

93.11.01

Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bowling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)

93.12.07

Yüzme kulüplerinin faaliyetleri

93.13.01

Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri

93.19.05

Bilardo salonlarının faaliyetleri

93.21.01

Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

93.29.02

Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi

93.29.03

Oyun makinelerinin işletilmesi

96.02.01

Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)

96.04.01

Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri

96.04.02

Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)

96.04.03

Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)

** Yukarıda belirtilen faaliyet sektörlerinde yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 30 uncu maddesinde belirtilen bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekir.

Bu prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

**  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından verilen ödeneklerin hesaplanması iş görmezliğin başladığı tarihten önceki 3 aylık süre dikkate alınarak yapılıyordu. Yapılan düzenlemeyle İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

** İşverenlere değişik Kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

KAYNAK: Kanun No 7316

20.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM