YAZARLARIMIZ
Ast.Dr.Serdar Güneşli
serdargunesli@hotmail.comKurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılacak Bağış ve Yardımlar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun birinci maddesinde; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler ile iş ortaklıklarının Kurumlar Vergisine tabi olduğu ve kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşması münasebetiyle kurum kazancının gelir vergisinin kapsamında olan gelir unsurlarından oluştuğundan kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar aynı zamanda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda da açıkça belirtilmiştir.  

Bu bağlamda konuyu 2 ayrı kanun İndirim konusu yapılabilecek Bağış ve Yardımları özetlemek gerekirse;

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10 uncu Maddesi Göre Kurumlar Tarafından İndirilebilir Bağış ve Yardımlar

Söz konusu Maddede Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli  hükmüne yer verilmiş olup 251 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslarına ilişkin düzenleme şu şekilde özetlenmiştir;

 

- Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir.

- Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması gerekmektedir.    

- Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

- Gıda maddesi niteliğini taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmeyecektir.

- Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir.

- Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur.

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kurumlar Tarafından İndirilebilir Bağış ve Yardımlar (Md.10)

 

- Amatör Spor dalları için %100, Profesyonel Spor Dalları İçin Yapılan Sponsorluk Harcamaları için %50

- Kamuya ve Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yapılan Makbuz Karşılığı Bağışların %5’ ine kadar olan kısmı

- Kamuya Okul, Sağlık Tesisi, Yurt, Huzurevi, Çocuk Yuvası vb. Binası Bağışlanması, İnşaat Edilmesi veya Faaliyetini Sürdürmesi İçin Yapılan Bağışların Tamamı

- Kültürel Çalışmalar İçin Yapılan Bağışların Tamamı

- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Yardım Kararı Alınan Doğal Afetler Dolayısıyla Başbakanlık Aracılığı İle Makbuz Karşılığı Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışların Tamamı

- İktisadi İşletmeleri Hariç, Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış veya Yardımların tamamı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/2 inci Maddesinde; “Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.” hükmüne yer vererek bu noktaya da açıklık getirmiştir.

 

Örnek 1 :

1

Vergi Öncesi Ticari Kâr

(+)

500.000,00 TL

2

5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)

50.000,00 TL

3

Diğer KKEG’ler

(+)

75.000,00 TL

4

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

(-)

25.000,00 TL

5

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İndirim ve İstisnalar

(-)

40.000,00 TL

6

Geçmiş Yıllar Zararları

(-)

100.000,00 TL

7

%5 lik İndirime Esas Kurum Kazancı

1+2+3-4-5-6

460.000,00 TL

8

İndirilebilir %5’lik Bağış ve İndirim Tutarı

(-)

23.000,00 TL

9

Kurumlar Vergisi Matrahı

 

437.000,00 TL

*Yukarıda örneğimizde İndirime Esas Kurum Kazancı tutarımız sıfır olsaydı, bağış indirim konusu yapılamayacak Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kalacaktı.

Örnek 2:

1

Vergi Öncesi Ticari Kâr

(+)

500.000,00 TL

2

5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)

125.000,00 TL

3

5520 KVK 10/1-ç %100 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)

50.000,00 TL

4

5520 KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışlar (KKEG)

(+)

25.000,00 TL

5

Diğer KKEG’ler

(+)

75.000,00 TL

6

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler(İştirak Kazancı)

(-)

100.000,00 TL

7

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İndirim ve İstisnalar (Arge-Yatırım İndirimi) (Bağış ve Yardımlar kurum kazancı çıkması halinde bu kısma dahil edilecek ancak bağış ve yardıma esas Kurum Kazancı tespit edilirken bu kısma ekleme yapılmayacak)

(-)

250.000,00 TL

8

Geçmiş Yıllar Zararları

(-)

350.000,00 TL

9

%5 lik İndirime Esas Kurum Kazancı

1+2+3-4+5-6-7-8

75.000,00 TL

10

İndirilebilir 5520 KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışlar

 

3.750,00 TL

11

İndirilebilir 5520 KVK 10/1-ç %100 ile Sınırlı Bağışlar

 

50.000,00 TL

12

İndirilebilir 5520 KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışlar

 

21.250,00 TL

13

Kurumlar Vergisi Matrahı

 

0,00 TL

* Örneğimizde 9 no’lu satır 75.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, bu nedenle 5520 sayılı KVK 10/1-c %5 ile Sınırlı Bağışların 242.500,00 TL lik kısmı, 5520 sayılı KVK 10/1-d %100 ile Sınırlı Bağışların ise 7.500,00 TL lik kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilememiştir. 

Ayni yapılan bağış ve yardımlarda KDV dahil bedel dikkate alınmış ve %5’lik sınır belirlenmesinde gider ya da maliyet yazılan KDV tutarları da dikkate alınmıştır.

 

Kaynakça:

1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3. 251 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 

13.02.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM