YAZARLARIMIZ
Serap Kanık
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
smmm.kanik@gmail.comİhraç Kayıtlı Satış ve Mahsuben İade Süreci Hakkında Kısa Bilgiler

İhracata yönelik üretim faaliyetini bilfiil gerçekleştiren, faaliyet gösterdiği alana göre Ticaret Odası veya Sanayi Odası kaydı olan, imalatçı belgelerinden birine sahip (Sanayi Sicil Belgesi, Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi vb. gibi) gerçek veya tüzel kişiliği bulunan işletmeler imalatçı olarak ihraç kayıtlı satışlar gerçekleştirebilirler.

Katma Değer Vergisi kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından satıcıya ödenmez. Bu kapsamdaki satışlar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yazılır.

İhracatçı firma 3(üç)ay içerisinde almış olduğu bu malın yurtdışına satışını gerçekleştirerek Gümrük Çıkış Beyannamesini (GÇB) imalatçı firmaya teslim edecektir. Gümrük Çıkış Beyannamesinde veya yurtdışı satış faturasında imalatçı bilgileri yer almalıdır. İhracatçı firma 3(üç)ay içerisinde ihracat kaydıyla aldığı malları herhangibir nedenden ötürü ihraç edemez ise 3(üç)aylık süresinin sonundan itibaren 15(onbeş)gün içerisinde ilgili vergi dairesinden 3(üç)aylık bir ek süre talebinde bulunabilir.

İmalatçı firma ihraç kaydıyla satışlarından kaynaklanan iade talebinden dolayı gerekli evrakları hazırlayarak İnternet Vergi Dairesine girişini yapmalı ve elden hazırladığı, ıslak imza kaşeli evrakları (İade talep dilekçesi, İlgili oda kayıt belgesi, İmalatçı belgesi, İhraç kayıtlı faturalar, Gümrük çıkış beyannameleri vb.) vergi dairesine eksiksiz tesliminden sonra, iade talep dilekçesi verilerek İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisini; Vergi-Sgk borçlarından mahsup edebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna mahsup isteyebilmek için vergi dairesine herhangibir borcunuzun bulunmaması gereklidir.

Kdv beyannamemizin dönemine göre İade Edilecek Kdv rakamı değişiklik gösterebilmektedir. Döneme ait İndirilecek Kdvnin fazla olması durumunda İade Edilecek Kdv tutarının tamamını, İndirilecek Kdvnin Toplam Hesaplanan Kdvnin bir kısmını karşılayabilmesi durumunda kalan kısmı İade Edilecek Kdv tutarı olur ve İndirilecek Kdvnin Toplam Hesaplanan Kdvyi karşılamaması durumunda İade Edilecek Kdv çıkmamakla birlikte Ödenecek Kdv ve Tecil Kdv çıkacaktır.

Örneğin; İmalatçı (A) LTD. tarafından İhracatçı (B) LTD. firmasına 100.000 TL tutarında mermer ürününün ihraç kaydıyla satışı yapılmıştır. İmalatçı (A) LTD. 50.000 TL değerinde mermer ürününü de yurt içine Kdvli olarak satmıştır. İmalatçı (A) LTD. nin bu döneme ait indirilecek Kdv Tutarı 25.500 TL dir(100.000 TL X 0,20 = 20.000 TL KDV)

(Bu 20.000 TL Kdv imalatçı tarafından satışın gerçekleştiği döneme ait Kdv Beyannamesinde devreden Kdvsi varsa tamamını veya karşılayabildiği kadar rakamı İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi olarak beyan edilecektir.)

Hesaplanan KDV [(100.000 + 50.000) x %20]                               =30.000

Toplam Vergi İndirimi (Fark)                                                           =(-25.500)

Ödenmesi Gereken KDV                                                                 = 4.500

Tecil Edilebilir KDV (100.000 x %20)                                             =20.000

Tecil Edilecek KDV                                                                       = 4.500

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV               =15.500 

Sonraki Döneme Devreden Kdv                                                        =0

Ödenmesi Gereken KDV                                                                   =0

(Bu beyana göre 4.500 TL Kdv ödemesi çıkmaktadır ama; 20.000 TL iade edilebilir Kdvmiz olduğundan ve 4.500 TL’nin 20.000 TL olan İade Edilebilir Kdvmizden az olmasından dolayı 4.500 TL Tecil Edilebilir Kdv 15.500 TL İade Edilecek Kdv olur.)

Örneğin; İmalatçı (A) LTD. tarafından İhracatçı (B) LTD. firmasına 100.000 TL tutarında mermer ürününün ihraç kaydıyla satışı yapılmıştır. İmalatçı (A) LTD. 50.000 TL değerinde mermer ürününü de yurt içine Kdvli olarak satmıştır. İmalatçı (A) LTD. nin bu döneme ait indirilecek Kdv Tutarı 35.000 TL dir(100.000 TL X 0,20 = 20.000 TL KDV)

Hesaplanan KDV [(100.000 + 50.000) x %20]                               =30.000

Toplam Vergi İndirimi (Fark)                                                            =(-35.000)

Ödenmesi Gereken KDV                                                                 = 0

Tecil Edilebilir KDV (100.000 x %20)                                             =20.000

Tecil Edilecek KDV                                                                         =0

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV               =20.000

Sonraki Döneme Devreden Kdv                                                   =5.000

Ödenmesi Gereken KDV                                                                  =0

Örneğin; İmalatçı (A) LTD. tarafından İhracatçı (B) LTD. firmasına 100.000 TL tutarında mermer ürününün ihraç kaydıyla satışı yapılmıştır. İmalatçı (A) LTD. 50.000 TL değerinde mermer ürününü de yurt içine Kdvli olarak satmıştır. İmalatçı (A) LTD. nin bu döneme ait indirilecek Kdv Tutarı 0,00 TL dir(100.000 TL X 0,20 = 20.000 TL KDV)

Hesaplanan KDV [(100.000 + 50.000) x %20]                                =30.000

Toplam Vergi İndirimi (Fark)                                                            =(-0.00)

Ödenmesi Gereken KDV                                                                 = 30.000

Tecil Edilebilir KDV (100.000 x %20)                                              =20.000

Tecil Edilecek KDV                                                                          =20.000

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV                         =0

Sonraki Döneme Devreden Kdv                                                        =0

Ödenmesi Gereken KDV                                                               = 10.000

Aynı örnekler üzerinden farklı senaryolarda bir firmaya ait Kdv beyanmelerini yukarıdaki örneklerde inceledik. Firmaların işlemleri dönemsel olarak değişebilmekte ve her dönem farklı sonuçlara göre Kdv beyannamelerini vermektedirler. İhraç kayıtlı satışların yapıldığı dönemlerde de farklar ortaya çıkabilmektedir. Yapmış olduğumuz örnekler her firmada farklı işlemler olabileceğinden dolayı farklı sonuçlar oluşturacaktır.

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde iade talep dilekçesi verilerek talep edilmez ise zamanaşımına uğrayacaktır.

KAYNAKÇA

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (26.04.2014 Tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-c maddesi

01.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM