YAZARLARIMIZ
Semra Ersoy
Yeminli Mali Müşavir
semra.ersoy@nazali.comİhracat ve Üretim Kazançları İçin 1 Puan Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulamasında Örnek Gelir Tablosu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesine göre ihracat ve üretim yapan firmaların 01.01.2022 tarihinden itibaren bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanabilecektir.

14.05.2022 tarihinde yayımlanan 20 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile söz konusu indirim uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e göre indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılatın ayrı olarak tespiti esas kılınmıştır. Buna göre her bir faaliyete ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Tebliğ’de ayrı kayıt tutulmayan hallerde müşterek genel giderlerin uygun bir dağıtım anahtarı ile dağıtılabileceği düzenlenmiştir. Dağıtım için kullanılacak dağıtım anahtarı konusunda mükelleflere serbestlik tanınmış olup, herhangi bir yöntem işaret edilmemiştir. İşletme, kendi faaliyet konusuna ve iç işlemlerine uygun olan dağıtım anahtarını seçmekte serbest olmakla birlikte indirime esas kazancı en doğru gösteren dağıtım anahtarını seçmesi faydalı olacaktır.

İndirim kapsamında olan ve olmayan faaliyetlerin bir arada yürütüldüğü firmalarda, Tebliğ’in ilkesel olarak belirlediği yükümlülük; her bir faaliyet için hasılat, maliyet ve giderlerin ayrı kayıt ve takibidir. Her bir faaliyet bazında ayrı kayıt ve takibin sağlandığı varsayımıyla, bu kayıtlar neticesinde oluşturulmuş, Örnek Gelir Tablosu, indirim uygulanacak kazancın tespit anlayışını göstermesi bakımından meslek çalışanlarına ve uygulayıcılara hitaben aşağıda sunulmuştur.

(Örnek Gelir Tablosunda, firmanın imalat,yurt içi alım-satım, yurt içi hizmet ve yurt dışı hizmet ihracatı faaliyetleri bulunmaktadır.)

GELİR TABLOSU

 

A-BRÜT SATISLAR

 

 

600 YURTIÇI SATISLAR

 

 

600.01.İmal Edilen Ürün Satışları

 

 

600.02.Diğer Ürün Satışları

 

 

600.03.Hizmet Satışları

 

 

601 YURTDISI SATISLAR

 

 

601.01.İmal Edilen Ürün Satışları

 

 

601.02.Diğer Ürün Satışları

 

 

601.03.Hizmet Satışları

 

 

602 DIGER GELIRLER

 

B-SATIS INDIRIMLERI

 

 

610 SATISTAN IADELER

 

 

610.01.İmal Edilen Ürün Satışları

 

 

610.01.01.Y.İçi Satışlardan İadeler

 

 

610.01.02.Y.Dışı Satışlardan İadeler

 

 

610.02.Diğer Ürün Satışlarından İadeler

 

 

610.02.01.Y.içi Satışlardan İadeler

 

 

610.02.02.Y.Dışı Satışlardan İadeler

 

 

611 SATIS ISKONTOLARI

 

 

611.01.İmal Edilen Ürün Satışları

 

 

611.01.01.Y.İçi Satışlardan İskontolar

 

 

611.01.02.Y.Dışı Satışlardan İskontolar

 

 

611.02.Diğer Ürün Satışlarından İskontolar

 

 

611.02.01.Y.İçi Satış İskontoları

 

 

611.02.02.Y.Dışı Satış İskontoları

 

 

612 DIGER INDIRIMLER

 

 

612.01.İmal Edilen Ürün Diğer İndirimler

 

 

612.01.01.Y.İçi Satışlarda Yapılan Diğer İndirimler

 

 

612.01.02.Y.Dışı Satışlarda Yapılan Diğer İndirimler

 

 

612.02.Diğer Ürün Satışlarında Yapılan Diğer İndirimler

 

 

612.02.01.Y.İçi Satışlarda Yapılan Diğer İndirimler

 

 

612.02.02.Y.Dışı Satışlarda Yapılan Diğer İndirimler

 

C-NET SATISLAR

 

D-SATISLARIN MALIYETI

 

 

620 SATILAN MAMULLER MALIYETI

 

 

620.01.İmal Edilen Ürün SMM

 

 

620.01.01.Y.İçi  SMM

 

 

620.01.02.Y.Dışı SMM

 

 

620.02.Diğer Ürün SMM

 

 

620.02.01.Y.İçi SMM

 

 

620.02.02.Y.Dışı SMM

 

 

621 SATILAN TICARI MALLAR MALIYETI

 

 

621.01.İmal Edilen Ürün STMM

 

 

621.01.01.Y.İçi  STMM

 

 

621.01.02.Y.Dışı STMM

 

 

621.02.Diğer Ürün STMM

 

 

621.02.01.Y.İçi STMM

 

 

621.02.02.Y.Dışı STMM

 

 

622 SATILAN HIZMET MALIYETI

 

 

622.01.Y.İçi Hizmet Satışları Maliyeti

 

 

622.02.Y.Dışı Hizmet Satışları Maliyeti

 

 

623 DIGER SATISLARIN MALIYETI

 

BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI

 

E-FAALIYET GIDERLERI

 

 

630 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI

 

 

630.01.İmalat Faaliyetine İlişkin ARGE Giderleri

 

 

630.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin ARGE Giderleri

 

 

630.02.01.Y.içi Satılan Diğer Ürün ARGE Giderleri

 

 

630.02.02.Y.Dışı Satılan Diğer Ürün ARGE Giderleri

 

 

630.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin ARGE Giderleri

 

 

630.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin ARGE Giderleri

 

 

630.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin ARGE Giderleri

 

 

631 PAZARLAMA SATIS VE DAGITIM GIDERLERI

 

 

631.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

631.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri

 

 

632 GENEL YÖNETIM GIDERLERI

 

 

632.01.İmalat Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

 

632.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin GY Giderleri

 

FAALIYET KARI VEYA ZARARI

 

F-DIGER FAAL.OLAGAN GEL.VE KAR

 

 

640 ISTIRAKLERDEN TEMETTÜ GELIRLERI

 

 

641 BAGLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELIRLERI

 

 

642 FAIZ GELIRLERI

 

 

642.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Faiz Gelirleri

 

 

642.04.Diğer Faiz Gelirleri

 

 

643 KOMISYON GELIRLERI

 

 

643.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.02.02.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.02.03.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Gelirleri

 

 

643.04.Diğer Komisyon Gelirleri

 

 

644 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR

 

 

644.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkinAlacaklara Ait KKK

 

 

644.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Alacaklara Ait KKK

 

 

644.04.Diğer Alacaklara Ait KKK

 

 

645 MENKUL KIYMET SATIS KARI

 

 

646 KAMBIYO KARLARI

 

 

646.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Karları

 

 

646.04.Diğer Kambiyo Karları

 

 

649 DIGER OLAGAN GELIR VE KARLAR

 

G-DIGER FAAL.OLAGAN GID.VE ZARAR

 

 

653 KOMISYON GIDERLERI

 

 

653.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Komisyon Giderleri

 

 

653.04.Diğer Komisyon Giderleri

 

 

654 KARSILIK GIDERLERI

 

 

654.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Karşılık Giderleri

 

 

654.04.Diğer Karşılık Giderleri

 

 

655 MENKUL KIYMET SATIS ZARARI

 

 

656 KAMBIYO ZARARLARI

 

 

656.01.İmalat Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

656.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin Kambiyo Zararları

 

 

659 DIGER OLAGAN GIDER VE ZARARLAR

 

H-FINANSMAN GIDERLERI

 

 

660 KISA V. BORÇLANMA GIDERLERI

 

 

660.01.İmalat Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin KV Borçlanma Giderleri

 

 

660.04.Diğer KV Borçlanma Giderleri

 

 

661 UZUN V. BORÇLANMA GIDERLERI

 

 

661.01.İmalat Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.02.Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.02.01.YİÇİ Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.02.02.YDIŞI Diğer Ürün Satış Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.03.Hizmet Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.03.01.Y.İçi Hizmet Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.03.02.Y.Dışı Hizmet Faaliyetine İlişkin UV Borçlanma Giderleri

 

 

661.04.Diğer KV Borçlanma Giderleri

 

OLAGAN KAR VEYA ZARAR

 

I-OLAGANDISI GEL VE KAR

 

 

671 ÖNCEKI DÖNEM GELIR VE KARLARI

 

 

679 DIGER OLAGANDISI GELIR VE KARLAR

 

J-OLAGANDISI GID.VE ZARAR

 

 

681 ÖNCEKI DÖNEM GIDER VE ZARARLARI

 

 

689 DIGER OLAGANDISI GIDER VE ZARARLAR

 

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

 

690.01.DÖNEM KARI

 

 

690.01.01.İMALLATTAN ELDE EDİLEN KAZANÇ

 

 

690.01.01.01.İMAL EDİLEN ÜRÜN Y.İÇİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ

 

 

690.01.01.02.İMAL EDİLEN ÜRÜN Y.DIŞI SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ

 

 

690.01.02.DİĞER ÜRÜN SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ

 

 

690.01.02.01.DİĞER ÜRÜN Y.İÇİ SATIŞLARI

 

 

690.01.02.02.DİĞER ÜRÜN Y.DIŞI SATIŞLARI

 

 

690.01.03.HİZMET SATIŞLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ

 

 

690.01.03.01.Y.İÇİ HİZMET SATIŞLARI KAZANCI

 

 

690.01.03.02.Y.DIŞI HİZMET SATIŞLARI KAZANCI

 

 

690.01.04.DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

 

 

690.02.DÖNEM ZARARI

 

K-DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YÜK.KARS.

 

Yukarıda yer alan Gelir Tablosuna göre firmanın indirime esas kazancı;

-690.01.01.01.İmal Edilen Ürün Y.İçi Satışlardan Elde Edilen Kazanç

-690.01.01.02.İmal Edilen Ürün Y.Dışı Satışlardan Elde Edilen Kazançlar

-690.01.02.02.Diğer Ürün Y.Dışı Satışlardan Elde Edilen Kazanç

-690.01.03.02.Y.Dışı Hizmet Satış Kazancı

hesapları toplamından oluşacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunun 32.maddesinde, mevzuata kalıcı olarak getirilen söz konusu uygulamanın işletmelerde doğru bir sistemde mevcut bulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önemli, tartışmasız bunun sağlanması için de kayıt düzeninde güçlü bir dijital donanım önemli. İhracat ve üretim firmalarının indirim uygulamasından faydalanma hakkı kadar muhasebe sistem ve organizasyonuna gerekli dikkati göstermesi konuyla ilgili tüm taraflar için olumlu olacaktır.

18.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM