YAZARLARIMIZ
Semih Nalbantoglu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
semihnalbantoglu@gmail.comOrtaklar Cari Hesabı İşlemlerinde Tutar Dövizli Olabilir Mi?

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ilgili, 6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/32/51) yayımlanmış ve tebliğde ; döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecek veya yapılamayacak sözleşmelere ve kararın Geçici 8. Maddesinin uygulanmasına yönelik düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018-32/52 No’lu Tebliğ ile konu yeniden düzenlenmiş ve bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili Tebliğlerde ayrıntılı olarak açıklanmayan işlemlerde şirketler nasıl uygulama yapacakları konusunda görüş talep etmektedirler. Aşağıda belirtilen konuda şirket Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden,

‘’Şirketlerin mevcut Ortaklarından veya eski Ortaklarından dövizli borç alması, dövizli borç vermesi alınan veya verilen bu borçlara karşılık düzenlenecek kıymetli evrakların dövizli olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili ‘’ görüş talep etmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili verilen görüşte;

‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinin (g) bendinde döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak akdedilemeyecek sözleşmeler sınırlı sayıda belirlenmiş olup, şirketlerin ve ortakların birbirlerine borçlanmaları konusu söz konusu maddede düzenlenmemiştir. Ancak, 2008-32/34 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinin yirmi birinci fıkrasında sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin mümkün bulunmadığı bununla birlikte 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evrakların anılan geçici madde hükmünden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 2008-32/34 sayılı tebliğin 11 inci maddesinin on ikinci fıkrasında ‘’Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açabilir.’’ hükmü bulunmaktadır.

Bakanlığımız talimatlarıyla oluşturulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında ‘’ Kambiyo Mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildirir. Ancak, işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkündür’’ hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışındaki ortak, ana şirket ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası cinsinden borç vermeleri mümkün bulunmakla birlikte Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt içinde pay sahibi olduğu ortaklıklar ve grup şirketleriyle döviz cinsinden borçlanma işlemi yapmaları kambiyo mevzuatı uyarınca mümkün bulunmamaktadır.’’

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bakanlığın verdiği görüşe göre, ilgili kanunlardaki diğer şartları taşımaları halinde ortakların ve şirketlerin birbirlerine borçlanmaları dövizli olarak yapabileceği anlaşılmaktadır.

18.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM