YAZARLARIMIZ
Sela Tuncer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
stmalimusavirlik@hotmail.comBelgesiz Giderlerde Yazılır

Gelir, kurumlar ve gider vergisi mükelleflerinin faaliyetleri gereği verginin doğuşu sırasında prensip olarak işlemlerini vesikaya bağlanması gerekir.

Bu vesikalar hem tarafları hem de üçüncü kişilerin kullanımına istendiği zaman sunulmak üzere saklanır. Ayrıca devletin kurumları tarafından inceleme esnasında esas teşkil eder.

VUK 227,  242. maddeleri ve GVK.54 / 2. maddesi uyarınca yapılan giderler vesikaya bağlanmak zorundadır. Ancak bazı durumlarda belgesiz de gider yazabilirler. 

VUK 228. maddesi gereği bazı giderler istisna dışı bırakılmış olup belgeye bağlanmak zorunda değildir.

Her türlü ticari muamelenin prensip olarak, vesikaya bağlanması zorunludur. Ancak VUK ‘nun da anılan madde uyarınca bu tür belgelerin alınması ve saklanmasının istisnası vardır. Tevsiki zorunlu olmayan giderleri şöyle özetleyebiliriz.

  • Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan giderler. Örneğin, iş takibi için yapılan şehir içi yolculuklar dolayısı ile ödenen dolmuş ve otobüs ücretlerinin tevsiki aranmaz. Boğaz köprüsü geçiş ücretleri gibi belgesi alınamayan giderler için tevsik aranmaz. Bunun için, gideri yapan kişinin imzası bulunan ve yapılan masrafların müfredatını gösteren bir liste yeterlidir.
  • Vesikanın teminine imkan olmayan giderlerde de tevsik aranmaz.
  • Yurt dışında yapılan 'binde 5' götürü gider uygulaması örnek verilebilir.  Bu hüküm Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin bir numaralı bendi parantez içi hükmü ile bazı giderlerin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre belgelendirilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine olanak tanınmıştır. Söz konusu hüküm aynen aşağıya alınmıştır:

"İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler."

  • Gayrimenkul sermaye iradı geliri elde eden mükellefler götürü gider yöntemini seçtiklerinde hasılatın % 15’ini götürü gider olarak indirebilirler. Bu hallerde giderlerin vesika ile tevsiki aranmaz. İlgili tebliğde şöyle denmektedir;

 “Götürü gider tercih edildiği takdirde, istisna düşülür daha sonra da kalan tutar üzerinden %15 götürü gider      düşülerek matrah bulunur. Götürü gider tercih edildiği takdirde iki yıl geçmeden bu yöntemden çıkılamaz.”

Ticari teamüllere uygun olması gereken giderler işin genişlik ve mahiyetine uygun bulunması gerekir.

07.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM