YAZARLARIMIZ
Selami Bayraktar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selami.bayraktar@desni.com.trGeçmiş Yıllar Zararı Karşılanmadan Kar Dağıtımı Yapılamaz

Değerli Okurlar,

Sermaye şirketi kurmanın en temel amacı faaliyetleri sonucunda oluşacak karların dağıtımı ile pay sahiplerine mali menfaat sağlamaktır. Özellikle yeni kurulan şirketlerin kuruluş yıllarında katlandığı yüksek giderler neticesinde oluşan zararların yerine konulması yıllar almakta, bu durumda ortakların en azında tamamlanan mali yılın karının paylaşımı için gündem yaratmalarına sebep olmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre şirket karların tespiti şirketin satış hasılatı ve diğer gelirlerinden yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktar olarak tanımlanır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılıp, kalan hissedarlara ödenmiş sermayelerinin üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan TTK 466. maddesinin 2.fıkrası gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenmektedir.

Şirklerin kar dağıtımda bulunabilmesi için yetkili karar mercii genel kuruldur. Toplantı eğer esas sözleşmede daha ağır bir yetersayısı öngörülmemişse, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla yapılır. Kararlar ise toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilmektedir (TTK 419/2). Genel kurulun bu yetkisi devredilemez nitelikte olup, kar dağıtım önerisini hazırlama ve genel kurula sunma görevi yönetim kuruluna aittir.

Genel kurulun kar dağıtım kararında bulunabilmesi için ilk koşul mali dönemde kar elde edilmiş olması ya da önceki dönelerde bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin ayrılmış olmasıdır. Ancak, doktrindeki hakim görüşlere göre kar payı ancak safi kardan ve bu gaye için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilir (TTK 470). Bu durumda herhangi bir hesap döneminde meydana gelen ticari bilanço zararı kapatılmadığı sürece kar dağıtımı yapılması söz konusu olmamaktadır.

29.09.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM