YAZARLARIMIZ
Selami Bayraktar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selami.bayraktar@desni.com.trŞirket Hisseleri, Kar Payı ve Tasfiye Payı Haczedilebilir

Değerli okurlar,

Haciz; İcra ve İflas Kanunu kapsamında, borçlunun fiilî engellemesi halinde gerektiğinde devletin yetkili organları tarafından zor kullanmak suretiyle uygulanacak müeyyide olarak tanımlanmaktadır.

TTK’nın 133. Maddesi gereği, haczi kabil mal ve hak olarak kabul edilerek haczine imkan tanınan bir diğer varlık ise, mali bir değer ifade etmeleri sebebi ile ortakların şirket hisseleri ve şirkette bulunan haklarıdır.

Diğer bir ifade ile alacaklılar, 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca borçlularına ait bulunan şirket hisselerini senede bağlanmış veya bağlanmamış olması fark etmeksizin haczedilerek paraya çevrilmesini, ortağa düşen kar payını, şirket fesh olunmuşsa tasfiye payını, henüz bilanço düzenlenmemişse bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz konulmasını talep edebilmektedir.

Hisse senedinin kıymet takdiri için, haczi yapan memur ehli vukufa müracaat edecektir.(İİK madde 87)

Buna göre;

Limited Şirket sahipleri için; şirkete haciz yazısının tebliği ile kar payı, fesih payı ve ortaklık payı haczediebilecek olup, ayrıca ortaklık payı haczine ilişkin icra memuru şirket merkezine giderek haciz tebliğinin pay defterine işlenmesini isteyebilmektedir.

Anonim şirket sahiplerinde; hisse senetleri çıkarılmış ise ortaklık payı İcra ve İflas Kanunu kapsamında icra müdürlüğünce haczedilebilmekteyken, hisse senetleri çıkarılmamış ise şirkete haciz tebliği ile ortaklık payı haczedilebilmekte veya icra memuru şirket merkezine giderek haczi tebliğ ederek pay defterine işlenmesini isteyebilmektedir. Kar payı ve fesih payı haczi için şirkete tebliğ yeterli olmaktadır.

04.11.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM