YAZARLARIMIZ
Selahattin Özüak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selahattin_ozuak@hotmail.com5.000 TL Üstü Mal ve Hizmet Satışlarında E- Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Hayatımızın olmazsa olmazları arasına girmeyi başaran teknoloji iş yaşantımızın da vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Birçok mükellefin belki adını yeni duyduğu veyahut beni ilgilendiren bir durum değil deyip ötelediği elektronik belge uygulaması yeni bir kavram değildir.

İlk olarak 1960’lı yıllarda Avrupa’da demiryolu sektöründe kullanılmaya başlanan             E- Fatura, bir verinin bir noktadan diğer noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange-Elektronik Veri Transferi), büyük işletmelerin ticari akışlarını bir sistematiğe bağlama ihtiyacıyla ortaya çıkmış. Sonraki yıllarda gelişerek yaygınlaşmıştır.

Ülkemizde ise E- Fatura 2010 yılı ile birlikte 25 Milyon TL brüt ciroya sahip mükellefleri kapsayarak ticari hayatımıza girmiştir. Zamanla da bu ciro 2020 yılında olacağı üzere 5 Milyon TL ye kadar düşmüştür. İlerleyen yıllarda görüleceği üzere her mükellefin kademeli olarak elektronik belge uygulamasına geçişi sağlanmış olacaktır.

509 sayılı genel tebliği ile her mükellefin ve meslek mensuplarını yakından ilgilendiren düzenleme ile:

‘‘E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.’’

Kısacası vergi mükellefi bir başka vergi mükellefine vergiler dahil 5.000 TL ve üzeri satışı için,

Vergi mükellefi olmayana 30.000 TL ve üzeri her bir satışı için "e-ARŞİV FATURA"sı düzenlemek zorunda olacaktır.

E-Arşiv faturası, şu an itibariyle  https://earsivportaltest.efatura.gov.tr  internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile girilerek düzenlenecektir. 

E- belge portalı üzerinden kesilmeyip kağıt fatura olarak düzenlenen faturalar için faturayı düzenleyene de faturayı alana da ceza uygulanacaktır.

Makalenin sözü: ‘‘ Yavaş ilerlemekten korkmayın. Yerinizde sayıyor olmaktan korkun’’ Çin Atasözü

11.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM