YAZARLARIMIZ
Selahattin İpek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
bdselahattinipek@gmail.comMesleki Etik İlkelere Uyma


Bağımsız Denetim Yönetmeliği bilindiği gibi Resmi Gazete ‘de 26.12.2012 tarihinde, 28509 Sayı ile yayınlanmıştır

Yönetmelik esasları çerçevesinde birçok konu meslek ve meslektaş açısından, kanuna uygun olarak bölüm ve başlıklar halinde açıklanmıştır.

Bu yönetmeliğin Mesleki etik ilkelere uyma başlıklı 21’inci maddesinde,

“ (1) Denetim kuruluşları ve denetçiler;

a) Dürüstlük; bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olmak,

b) Tarafsızlık; önyargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanarak meslek veya işle ilgili muhakemelerini ve kararlarını etkilemesine izin vermemek,

c) Mesleki yeterlik ve özen; uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi, denetlenen işletmelerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve TDS’ye uygun bir şekilde ve özen içinde hareket etmek,

ç) Sır saklama; mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine riayet etmek; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri üçüncü kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmamak,

d) Mesleğe uygun davranış; ilgili mevzuata uymak ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınmak, şeklindeki ayrıntıları Kurum tarafından belirlenecek mesleki etik ilkelere uymak zorundadır.

(2) Denetim kuruluşları, denetçiler ve denetime katılanlardan, her bir denetimden önce ve her halükarda yılda en az bir kez, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandıklarına ve davranacaklarına ilişkin yazılı taahhüt alır. Denetçiler ve denetime katılanlar, denetime başladıktan sonra birinci fıkrada belirtilen hususları olumsuz yönde etkileyebilecek hususların ortaya çıkması halinde ise, bu durumu denetim kuruluşuna yazılı olarak bildirir.  “
hükümlerine yer verilmiştir.

Geçmişten gelen doğru ya da yanlış birçok eksikleri ve neticesinde de sorunları tartışarak günümüzü boş, hantal, biçarelikte geçirmeden, dersler çıkararak geleceğe hazırlanmamız lazım. Gelecek ile alakalı devamlı olarak, herkesin kendine göre bir kâhinliği mevcuttur elbet. Dünya artık uzak ifadeler yerine, hemen yanı başımızda ki komşumuz gibi algılarımıza girmiş ve buna sebep olan ise, bilişim çağının devamlı olarak inovasyon halinde sürgit olmasının payıdır. Lakin toplumsal dünya düzeninde, tüm bu gelişimlere uyum sağlayarak, yarını düşünmeden geçirebileceğimiz bir sosyoekonomik hayat düzeninin de, kendine göre uyulması gereken kuralları vardır. Tıpkı aslında Roma’dan beri demir çağına girmiş insanlığın, bu vesile ile buluştuğu beton teknolojisi hala kendi konumunu korumakla beraber, an itibari ile bilgi, bilişim toplumuna evirilen insanlığın, beton gibi sağlam olması gereken ahlak ve etik kavramlarına odaklanması gerekmektedir.;

Etik, erdem ve değerler silsilesinden, iyi, kötü veya doğru, yanlış niteliklerini ve temellerini araştıran bir feylesof yaklaşımdır. Meslek ahlakı ve meslek etiği olarak ele alınacak olursa, iyi ve kötü veya doğru, yanlış ahlakından; genel kabul görmüş meslek ile alakalı kurallar bütününde ise etikten bahsetmek gerekir.

Yönergede ele alınan iki üst madde ve yine bu maddelere ait alt maddeler, denetim kuruluşları ve denetçilerin uyması gereken kuralları açıklar.

Genel bir çerçeve çizmek gerekirse eğer, denetim kuruluşları ve denetçilerin, denetim görevlerini yerine getirirken dürüst olma, tutarlı doğru karar alma, tarafsız olma ve mesleki davranışlarına özen gösterme gibi kurallara uymak yükümlülüğü vardır.

Mesleki Etik İlkelere Uyma, aynı zamanda denetim kuruluşları ve denetçilere olan mesleki etik kavramının iyi ve doğru algılanmasına yönelik ahlaklı bir düşünceye de olanak sağlamaktadır.
İyi bir meslek insanı, içinde var olduğu sektörün, her kötü hile ve şüphe yollarını bilir ve fakat iyiliğin yolundan gider.

Ya yoksa dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinin faziletinden bahsetmek, gerçekleşmeyecek hayale yazılan bir senaryodan başka bir şey değildir. 13.09.2015


Saygılarımla…

16.09.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM