YAZARLARIMIZ
Sebahattin Eriş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
musavir42@hotmail.comMali Tatilde “Aynı İşleme Karşı İki Farklı Son Gün Oluşan” Bazı Sürelere Dikkat

Dün itibariyle mali tatil sona erdi.  

Tüm mükelleflerin ve meslek mensuplarının mali tatilin bitimiyle beraber şunlara dikkat etmesi gerekir.

1- Mali tatil süresi içerisinde bile defter ve belge isteme yazılarının tebliği kesintisiz sürdü, durmadı. Yine mali tatil içerisinde, ya da son günü mali tatile denk gelecek şekilde birçok defter ve belge isteme yazıları tebliğ edildi.

Bunun 3 sebebi olabilir;

Birincisi; 5604 sayılı mali tatile ilişkin Kanun’un mali idare tarafından tanınmadığı/önemsenmediği

İkincisi; ruhunun yeterince hıfz edilemediği,

Üçüncüsü de; kötü niyet. Yani mali tatile denk gelen sürelerde yapılmaması, edilmemesi, verilmemesi, istenmemesi gereken bilgi, belge, iş ve işlemlerin, mali tatil sürelerine denk geldiği gözetilmeden tebliğ edilmesi ile, uzayan, uzamayan, duran, durmayan tüm sürelerin hesaplanması ve buna göre işlem yürütülmesine ilişkin tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin mükellefler ya da meslek mensupları üzerine bırakılması.

Konuya dönecek olursak, tüm mükelleflerin ve meslek mensuplarının interaktif vergi dairesi içerisinde yer alan e-tebliğ sayfası ile, e-tebliğ sayfasındaki diğer kurumların bilhassa Vergi Denetim Kurulunun tebliğlerini mutlaka kontrol etmeleri, herhangi bir e-tebliğ bulunması ve son gününün mali tatile denk gelmesi durumunda 27.07.2023 tarihine kadar istenen bilgi ve belgelerin istenen kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu konu için mali tatil nedeniyle uzamış son gün 27.07.2023 tarihidir.

2-Mali tatil içerisinde Vergi Ceza İhbarnamesi tebliğ alınmışsa, ya da son günü mali tatil süreleri olan 04.07.2023 – 20.07.2023 tarihleri arasına denk gelmişse, bunlar için işlemeyen süreler bu günden 21.07.2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacak. Ancak bu durum sadece dava açılacak ihbarnameler için geçerli. Aşağıda ayrıştığı yer anlatıldığı üzere mali tatilde süreler sadece dava açılacak Vergi Ceza ihbarnameleri için işlemiyor.

Ayrıca, 20.07.2023 tarihinin mali tatilin son günü olmasına rağmen, aynı zamanda adli tatilin de başlangıcı olması nedeniyle, mali tatilden işlemeden faydalanan ihbarnamelere karşı dava açma süresi; adli tatilde ise işlemesine rağmen 31.08.2023 tarihine kadar uzayacak. 2577 Sayılı Kanun gereği idari davalarda ayrıca +7 gün ilave süre olması nedeniyle, söz konusu ihbarnamelere karşı dava açma süresinin son günü 07.09.2023 tarihine, bu tarihin tatil gününe denk gelmesi halinde ise takip eden ilk iş gününe uzamış olacaktır.

3- Son günü mali tatile denk gelen; tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etmek veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler ise, mali tatil boyunca işleyecek ancak en geç 27.07.2023 tarihine kadar uzayabilecektir.  

Görüleceği üzere, tarh edilmiş bir vergi ve/veya ceza içerir AYNI Vergi Ceza ihbarnamesi için, mali tatil nedeniyle 2 farklı tercihte 2 farklı SON GÜN oluşmaktadır. 

Birincisi, aynı Vergi Ceza ihbarnamesine karşı; dava açılacak olması durumunda mali tatil boyuncu  işlemeyen süreler, mali tatilin bitimi ile birlikte kaldığı yerden işlemeye başlayacak, ancak mali tatilin bittiği aynı gün adli tatilin de başlaması nedeniyle, bu imkândan da yararlanıp yukarıda anlatıldığı üzere en geç 07.09.2023 tarihine kadar bu toplam sürelerden faydalanarak süresi içerisinde dava açılabilecek, 

İkincisi, aynı Vergi Ceza ihbarnamesine karşı; bu defa uzlaşma ya da cezada indirim hükümlerinden  yararlanılacak ve bunlara ilişkin bir başvuru yapılacak olması durumunda, bu başvurulara ilişkin süreler mali tatil boyunca işleyip, son gününün mali tatile denk gelmesi halinde, mali tatilin bitimi ile birlikte sadece 7 gün uzayarak 27.07.2023 tarihine kadar söz konusu başvuruların yapılması gerekecektir.

Aynı ihbarnameye karşı, farklı imkânların tercih edilmesi durumunda başvuru sürelerinin farklılaştığı; vergi hukukunda sık rastlanan bir durum değildir. Mali tatile ilişkin söz konusu Kanun’da tarhiyatlara karşı sadece dava açma sürelerinin mali tatil boyunca işlemeyeceği zikredilince, aynı tarhiyatlara karşı uzlaşma ya da indirim başvurularında mali tatil boyunca süreler işlemekte sadece 7 gün uzayabilmektedir.

Örneğin; 13.06.2023 tarihinde tebliğ alınan bir Vergi Ceza ihbarnamesine karşı uzlaşma talep etmek ya da indirim hükümlerinden yararlanmak için başvuru yapma süresi 13.07.2023 tarihidir. Bu tarihin mali tatile denk gelmesi nedeniyle mali tatilin bitiminden itibaren söz konusu uzlaşma ya da indirim başvuru süresi 7 gün uzayacak ve 27.07.2023 tarihinde son günü olacaktır.  (5604 S.K md. 1/2- c)

Halbuki, aynı Vergi Ceza ihbarnamesine karşı dava açma süresi ise; 13.06.2023 ilâ 04.07.2023 tarihleri arasında işleyecek (bu tarihler hariç), bu yıl mali tatilin 04.07.2023 tarihinde başlaması nedeniyle 04.07.2023 ilâ 20.07.2023 tarihleri arasında işlemeyecek (bu tarihler dahil), söz konusu işlemeyen süreler 20.07.2023 tarihinden itibaren eklenerek dava açma süresi tespit edilecektir. Dava açma süresi bu hali ile bile 27.07.2023 tarihinden sonraki bir tarih olabilmektedir. Hele hele bu örnekteki vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihi 26.06.2023 tarihi olsaydı, dava açma süresi 12.08.2023 tarihine kadar uzayabilecekti.

Ancak, mali tatilin son gününde 20.07.2023 tarihi itibariyle adli tatilin de başlamış olması nedeniyle  13.06.2023 tarihinde tebliğ edilen söz konusu vergi ceza ihbarnamesi için dava açma süresi, mali tatil ve adli tatil nedeniyle yukarıda hesaplaması yapıldığı üzere 07.09.2023 tarihi son günü olacaktır. (5604 S.K md. 1/3)

Bu durumu; ihdas edildiği günden bu yana hiçbir tadilat geçirmeyen, güne uyarlı revize edilmeyen, birçok hükmünün bu gün uygulanırlığı kalmayan, baştan bu yana da zaten ruhuna uygun bir şekilde tatbikine diretilen 5604 sayılı mali tatile ilişkin Kanun’un mali idarece önemsenmediğine bağlayabiliriz.

Şunu belirtmeliyim. “Mali tatilden kaynaklı 2 farklı tercih durumunda 2 farklı SON GÜN oluştuğu” konusunun daha anlaşılabilir olması için bu durumu sadece aynı tarhiyatı içerir bir Vergi Ceza ihbarnamesi örneği üzerinden anlatmaya çalıştım.

Yoksa, 5604 sayılı mali tatile ilişkin Kanun’un 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.” hükmünün kapsadığı mali idarece düzenlenen ve vergiye ilişkin olan, pek çok idari işlem, pek çok tarhiyata dayalı ihbarname ve pek çok ödeme emri tipi bulunmaktadır.

4-SGK mevzuatı yönünden, son günü 04.07.2023 ilâ 20.07.2023 tarihleri arasına denk gelen; işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, ilk işyeri tescili ve buna dayalı ilk işe giriş bildirgeleri, İPC itiraz ve ödemeleri varsa, bunların hepsi için son gün 27.07.2023 tarihidir. Dolayısı ile tüm bunların da kontrol edilmesi gerekir. Bunlardan unutulan bir bildirim varsa hala süre bulunmaktadır.

Dolayısı ile bu gün itibariyle yapılması gerekenler;

Tüm mükelleflerin, tüm meslek mensuplarının, tüm bu hususları gözden geçirmeleri, Vergi Ceza ihbarnamelerine karşı uzlaşma veya indirim hükümlerinden yararlanma başvurusu yapma ya da dava açma tercihlerinin değişmesi durumundaki sürelerin iyi hesap edilmesi, bilhassa interaktif vergi dairesi içerisinde yer alan e-tebliğ sayfasının ve aynı e-tebliğ sayfasındaki diğer kurumların sayfalarının mutlak suretle gözden geçirilmesi tavsiyemizdir.

KAYNAKÇA

1-) 5604 Sayılı Kanun

2-) 2577 Sayılı Kanun

24.07.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM