YAZARLARIMIZ
Sebahattin Aytekin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sebahattinaytekin44@gmail.comKDV İadesine İlişkin Son Gelişmeler

I. GİRİŞ

2019 yılı içerisinde KDV İadesine ilişkin en önemli gelişmelerden biri Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasıdır. 20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan,  24 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliğ Değişikliği ile getirilen bu uygulama, KDV İadesinde, yeni bir yöntem oluşturmuştur. Uygulama 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; belirli şartlara haiz mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilebilen KDV iadelerinde uygulanmak üzere, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen iade talebinin %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

II. ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI İADE UYGULAMASI

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması’nın  hayata geçirilmesiyle yeni bir sistem oluşmuştur.

Yeni düzenlemeye göre, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasının şartları ve özel durumlar vardır. Bunlar;

- Bu uygulama 2019 Ocak ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerine ilişkindir.

-Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-3) bölümünde belirlenen ve Maliye Bakanlığınca her bir iade türü için konulan, inceleme ya da YMM Raporu gerektirmeyen iade tutarlarını  aşmayan iadeler bu sistemin dışındadır. Dolayısıyla, sadece, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri    uygulamadan yararlanabilecektir.

- Nakden İade talep edilen durumlar için söz konusu olabilecektir.

- En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olunması  gerekmektedir. (Dolayısıyla yeni kurulan veya kuruluşu iki yıldan daha eski olmayan işletmeler için bu yöntem geçerli değildir)

- 2019 yılındaki iade talep işleminden önce (Daha önce) en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması şarttır. ( İade talebinin gerçekleşmesi konusunda, mahsuben iadeler, YMM raporuna dayalı iadeler ile inceleme suretiyle yapılan iadeler ayrımı söz konusu değildir. Önemli olan bir şekilde iadenin gerçekleşmiş olmasıdır.)

- Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

  • Özel esaslara tabi olmaması, 
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması, (Riskli iade tanımı, iadenin gerçekleştirilmeyip dosyanın vergi incelemesi için gönderildiği durumlar için kullanılır. Burada iade, inceleme sonucuna göre yapılacaktır. Şu halde zaten kontrol raporuna dayanarak iadenin yarısının  gerçekleşmesinden söz edilemeyecektir.)
  • İhbar-şikayet, özel tespitler, YMM raporu verilmemesi, teminat verilmemesi, mükellefin talebi gibi nedenlerle  iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekmektedir.

III. İADENİN UYGULANMASI VE ÖN ÇALIŞMALAR

Kontrol Raporuna dayalı KDV İade yöntemi uygulaması, 2019 Ocak dönemi ve sonrası işlemlerle ilgili olarak,     1 Mart 2019 tarihinden sonra yapılacak KDV iade Talepleri için geçerli olmaktadır.

Bu iade taleplerinde, işlem türü itibariyle;

  • Standart iade talep dilekçesi,
  • YMM KDV İadesi Tasdik Raporu,
  • İade taleplerine ilişkin aranan ve Uygulama Tebliğinde her bir KDV iade türüne ilişkin olarak ayrı ayrı belirtilen belgeler İbraz edilecektir.

Gelir Otomasyon Sistemine yüklenen KDV bilgileri  “KDV Kontrol Sistemi” olan  KDVİRA tarafından sorgulandıktan ve  verilen belgeler ile YMM KDV İadesi Tasdik Raporundaki açıklamalar  vergi idaresince değerlendirildikten sonra iade kısmen gerçekleştirilecektir. 

Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre  olumsuzluk tespit edilmeyen iade talep tutarının %50’si,  Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilebilecektir.

Bu husus üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Kontrol Raporundaki olumsuz tespitler bir tarafa bırakılarak, olumlu kısma ait KDV tutarının yarısı bulunurken, (Örneğin, bina maliyetindeki ihtilaflar, ihracatın gerçekleşme tarihindeki sorunlar, fatura nizamına aykırılıklardan doğan tartışmalar, istisna kapsamındaki teslimlerdeki usul noksanlıkları, 2-3 alt mükelleflerin sorunları gibi hallerde) sorunsuz kısmın ayrıştırılması nasıl olacaktır?  Kontrol raporunun çıkartılması ve YMM tarafından hazırlanan tasdik raporunun vergi dairesince değerlendirilmesi sonunda zaten iadenin gerçekleşmesi için önemli bir sorun kalmamaktadır.  İadenin %50’lik kısmının tamamlanması nedeniyle, vergi dairesinin kalan iade kısmı konusunda işi ağırdan alması, geriye dönük işlemlerle daha çok uğraşması iade sorunlarını artıracaktır.

KDVİRA sistemi tarafından üretilen  Kontrol Raporu ile YMM KDV İadesi Tasdik Raporu üzerindeki  kontroller gerçekleştikten sonra  mükellefin kalan iade talep kısmı  yerine getirilecektir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilen tutardan sonraki kısma ilişkin olarak,  ilaveten, HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir.

Ayrıca, HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılmasına imkan tanınmamıştır.

18.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM