YAZARLARIMIZ
Salih Karaoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
salihkaraoglu_@hotmail.comİhracat E-Fatura Uygulaması

Tarih: 20.06.2017

Bilindiği üzere, 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu çalışmada, ihracat işlemlerinde e-fatura kapsamında olacak olan işlem türleri konularına göre aşağıdaki gibi olacaktır. Diğer teknik konular için bakanlığın yayınladığı uygulama kılavuzuna bakılmalıdır. Biz burada konunun genel hatlarını vermeye çalıştık.

Buna göre,
Mal ihracatı yapan firmalar e-fatura uygulama kapsamındadır.
 
Hizmet ihracatı yapan firmalar e-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını göndermeye devam olunacaktır.
Ancak, Mal ihracatı ile hizmet ihracatının beraber yapılması durumunda, hizmet ihracatının konusu GÇB ‘de yer alıyorsa e-fatura ile beyan edilecektir, yer almıyorsa beyan edilmeyecektir.
 
Transit kapsamındaki satışlar e-fatura kapsamında değildir. E-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını göndermeye devam olunacaktır.
 
Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcıda e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.
 
Serbest bölgelerdeki firmaların yurt dışına ihracatları, Serbest bölgedeki aracı da e-Faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest bölgeye yapılacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-Fatura ihracat beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak eşya içine-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.
 
Konsinye ihracat yapan firmalar e-arşiv veya kağıt ortamında faturalarını göndermeye devam olunacaktır.
 
Proforma faturalar, 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir
 
Bedelsiz ihracatlar, Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.
 
Yansıtma ve fiyat farkı faturaları GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat efaturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak
düzenlenecektir.
 
Yabancılara özel fatura, Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB‟nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.
 
Fason İşçilik, Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz.
 
Sonuç olarak, İhracatta, e-fatura uygulaması öncelikle mal ihracatı işlemlerinde uygulanacaktır. Dolasıyla, mal ihracatı olmayan diğer (hizmet,transit,bedelsiz,proforma ve yansıtma, işçilik) ihracat işlemlerinde e-arşiv veya kağıt ortamında faturalar gönderilmeye devam olunacaktır.
 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM