YAZARLARIMIZ
Salih Boşdurmaz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
sabotoprak@gmail.comİnternet Fenomenlerinin Sigortalılığı

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete ’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Bu karar sonucu İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır. Söz konusu Karar ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılacaktır.

Buna göre; 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

•    Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15 oranında stopaj yapılacaktır.

Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı kara göre internetten gelir elde edenlerin tümü mu bu kapsamda mı değerlendirilir? Yoksa belli bir istisnası var mıdır? Esnaf muaflığı başlığı 6. Maddesinde bahsedilen “ Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.” Denilmektedir.

Burada belirtilen kazancın sürekli mi yoksa arızi (tek seferlik) mi olduğu  çok önemlidir. Zira tek seferlik bir gelir kapsamında ne ticari kazanç nede gerçek kişi kazancı olarak değerlendirilir. Kazancın vergilendirilebilmesi için ilgili gelirin sürekliliğinin sağlanmış olması ve 30696 TL(yıllık brüt asgari ücret) altında olmaması gerekmektedir. İnternette yapılan faaliyetin serbest meslek statüsüne girebilmesi ve gelirinin de serbest meslek kazancı olarak kabul edilebilmesi için ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olması gerekmektedir. Belirtilen şartları sağlayan ‘internet fenomenleri serbest meslek erbabı olarak değerlendirilecek ve vergiye tabi tutulacaktır.

Bunun haricinde belli bir teknik destek alarak  çalışanların kazancı “TİCARİ KAZANÇ” olarak değerlendirilir . Eskiden küçük bir sayfa açıp daha sonraları büyüyen ve geniş bir ekip, kurgu montaj, kameraman, dublaj sanatçısı kullanılarak elde etmiş olduğu gelirler 193 sayılı Vergi Usul Kanuna göre ticari kazanç sayılıyor. Ticari kazanç sayılmasından dolayı vergilendirilmesi gerekli oluyor. Tabi burada bahsettiğimiz olayın süreklilik arz etmesi gerekmektedir . Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor.”  18 yaşından küçük kanal sahipleri de vergilendirmeye  tabi tutulmaktadır ve ilgili vergi ödevlerinin vergi sorumlusu(veli, kanuni temsilci) tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Buraya kadar açıklanan hususlar sonucu gelelim asıl konumuz olan internet fenomenlerinin sigortalılığına. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 maddesi:

“b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,” denilmektedir.

Yukarıdaki madde hükmünce  internetten yıllık tutarda brüt asgari ücret tutarından fazla gelir elde edip bu gelirleri gelir vergisine tabi tutulan kişilerin 5510 sayılı kanunun 4. maddesi b bendi uyarınca sigortalı olması gerekmektedir.  

12.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM