YAZARLARIMIZ
Salih Bayar
Gelir Uzmanı
sabayar@gmail.comYenilenmiş Telefon ve Tablet Satışında KDV İndirimi

Vergilendirmenin en önemli amacı kamu harcamalarının finansmanını sağlamakla birlikte ekonomik ve sosyal hayata müdahale amacı da bulunmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için gelir, servet, harcama  üzerinden vergi alınmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergi olarak alınmakta olup bireylerin şahsi ve kişisel durumları dikkate alınmadan herkesten aynı oranda alındığından düşük gelirli tüketiciler üzerinde yüksek vergi yükünün kalmasına sebep olmaktadır.

Kanun koyucu içerisinde bulunulan ekonomik koşullara göre düşük gelirli bireyler üzerinde oluşan yüksek vergi yükünü azaltmaya çalışmaktadır. Bu maksatla Ticaret Bakanlığının Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikle kapsamında Cep Telefonları ve Tabletlerin satışında uygulanan KDV oranı 30/09/2021 tarihli 31614 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla % 1 olarak uygulanılmasına karar verilmiş olup,  karar 01/10/2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Karar ile daha önce % 18 olarak uygulanan yenilenmiş cep telefonları ve tabletlere ilişkin KDV oranın indirimli olarak % 1 oranında uygulanacağı belirtilerek indirimli orana ilişkin iade hesabına, bu kapsamdaki yüklenilen vergilerin dâhil edilmeyeceğine karar verilmiştir.

Kararın uygulamasına ilişkin ilgili olarak  GİB tarafından  Katma  Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup çalışmaların devam ettiği duyurulmuştur.

Söz konusu değişiklik ile Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerine uygulanacak KDV oranı (%1) olarak belirlenmiştir.

Ancak bu oranın uygulanabilmesi için;

  1. Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,
  2. Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla (yenileme merkezine adına) temin edilerek yenilenmesi,
  3. Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,
  4. Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğini sağlayacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmesi durumunda yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak cep telefonu ve tablet teslimi mümkün olmaktadır. Ayrıca teslim edilen ürünlere ilişkin yetkili satıcılar her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlere ait listeyi 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup listede;

- Satış faturasının tarih ve numarası,

- Satışı yapılan cep telefonunun markası, modeli, IMEI numarası,  Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,

- Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası,

- Satışı yapılan cep telefonunun alımında düzenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numarası, satıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası ile işlem bedeli ve benzeri bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile yenilenmiş ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanarak sektörde daha çok kayıt dışı olarak satılan ürünlerin ekonomiye kazandırılması mümkün olacaktır.

Tüketiciler açısından ise  hem kullanılmayan cep telefonları ve tabletlerin güvenli bir şekilde satmalarının sağlanması hem de bu ürünleri almak isteyenlerin uygun fiyatlarda ürün satın almaları sağlanmış olmaktadır.

Ancak düzenleme ile istenilen amaçların sağlanması için denetim mekanizmalarının etkin kullanılması ve vergi bilincinin arttırılması sağlanmalıdır. Özellikle son zamanlarda KDV ve ÖTV indirimlerinde satıcıların daha çok fiyatı yükseltmeyi amaçladıkları görülmekte olup vergi oranındaki azalmayı fiyat mekanizması ile tüketiciye yansıttıkları görülmektedir.

Dipnot

(Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.)

KAYNAKLAR

1-Ticaret Bakanlığı  22/10/2020 tarih 31221 sayılı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

2- Cumhurbaşkanı 30/09/2021 tarih 31614 sayılı kararı

3-https://www.gib.gov.tr/katma-deger-vergisi-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-38-seri-nolu-teblig

25.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM