YAZARLARIMIZ
Sabri Orta
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
SPK Denetçisi
sabriorta@hotmail.comTıbbi Cihaz Firmalarının Kamu Hastanelerine Yaptığı İskonto Tutarına Ait Katma Değer Vergisi İndirim Konusu Yapıla Bilir mi?

30.08.2020 tarihi itibariyle İlaç ve tıbbi cihaz firmalarından  Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden birikmiş olan alacaklarını yüzde 25 iskonto yapılarak tahsil etmeyi kabul eden firmaların bu alacakları iskonto  edilmiş hali ile kamu ve üniversite hastaneleri tarafından firmalara kısa süre içinde ödenmiştir.

Feragat edilen alacak olarak tanımlanan ve mevzuatımıza göre değersiz hale gelen bu iskontonun içinde bulunan  Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Önce Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Kanununda değersiz alacak tanımı ve değersiz alacaklara ait KDV’nin  indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ilgili maddeleri yazalım

1.Değersiz Alacak

VUK “Değersiz alacaklar: Madde 322 – Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar, değersiz alacaktır.”

2.Değersiz Alacağa Ait KDV’nin İndirim Konusu Yapılması

KDV “Vergi indirimi: Madde 29 Ek: 29/3/2018-7104/8 md.) Vergi  Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir”

3.Alıcı Tarafından Ödenmeyen KDV’nin İndirim Konusu Yapılamayacağı

KDV “e) (Ek: 29/3/2018-7104/9 md.) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi”

Yukarıda yazdığım mevzuata  ve Maliye Bakanlığının çeşitli özelgelerle  verdiği görüşlere  göre firmaların hastanelerden alacaklarının söz konusu borçlulara yaptığı iskonto DEĞERSİZ ALACAK olarak değerlendirilmektedir.

Mevzuatımız feragat edilen tutarlara ait indirim konusu yapılabilecek katma değer vergisini çeşitli şartlara bağlamıştır, gelirin elde edilmesi, feragat tutarına ( değersiz alacak) ait KDV nin alıcı tarafından ödenmesi gibi.  Ancak mevzuatımız VUK 322 maddesinde “alıcı tarafından ödenmeyen KDV” açıklaması yaparak alım ve satım yapan her iki mükellef grubunu da KDV mükellefi olarak var saymıştır. Kamu Hastaneleri ve üniversite hastaneleri gibi KDV den muaf mükelleflerinden olan alacaklardan değersiz hale gelen feragat tutarına ait indirilebilecek KDV konusunda kanunumuzda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle KDV mükellefi olan şirketler de KDV mükellefi olmayan hastanelerden olan ve  içinde hesaplanan KDV bulunan değersiz alacaklara ait  feragat tutarının KDV sinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ilgili tereddüte düşmüşlerdir, çünkü KDV mükellefi olmayan kurumlar değersiz hale gelen alacaklara ait firmalara  fatura kesemez, KDV’yi düzeltemezler. 

Ben de bu tartışmalı konu için Maliye Bakanlığından özelge talep ettim ve bu aldığım özelgenin özetini sizlerle paylaşıyorum.

Özelgenin özeti:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

04.01.2021 tarih ve 39044742-|30|Ozelge]-E.918 2547 sayıIı özelge.

Yüksek Öğretim Kanununun geçici 75 inci maddesi kapsamında iskonto

uygulanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığından tahsili nedeniyle feragat edilen kısmın  01.01.2019 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında değersiz hale gelmesi halinde feragat edilmek suretiyle değersiz hale gelen söz konusu alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV'nin Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Sonuç: Maliye Bakanlığının verdiği bu özelge ile mevzuatımızda yazılı olmayan tartışmalı bir konu daha açıklığa kavuşmuş oldu. Buna göre 01.01.2019 tarihinden sonra değersiz hale gelen tıbbi cihaz firmalarının kamu hastanelerine yaptığı iskonto ( Feragat) tutarına ait katma değer vergisi indirim konusu yapılabilir.  01.01.2019 tarihinden önce değersiz hale gelen alacaklar içinde bulunan KDV’nin indirim konusu yapılamaması ve değersiz alacaklar için dönemsellik kuralına uyulması gerekmektedir.

30.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM