YAZARLARIMIZ
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali MüşavirÜcret Geliri Elde Eden Gerçek Kişilerden Yıl İçinde İş Değiştirenleri İlgilendiren Çok Önemli Bir Vergi Uygulaması!

193 yılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümlerine göre:

* Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir.

* Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

* Gelire giren kazanç ve iratlar, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ÜCRETLER, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlardır.

* Mükellefler (kazanç ve iratları elde edenler) Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler.

Gelir Vergisi Kanunu mevzuatımız hükümlerince, ücretler genel olarak tevkif (stopaj) suretiyle vergilendirilmektedir.

Ücret gelirleri %15-%20-%27 ve %35 şeklinde artan oranlı vergi tarifesi üzerinden vergilendirilir.

İşverenler, çalışanların ücretlerinden bu vergi tarifesini uygulayarak tevkif ettikleri, çalışanlara ait gelir vergisini Muhtasar Beyanname ile beyan ederek ödemektedirler. Bu noktada, tek işverenden ücret geliri elde edenler açısından, tevkif suretiyle vergilendirme nihai vergi olmaktadır.

Ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilerek beyan edilip-edilmeyeceği konusunda, elde edilen ücret gelirlerinin tek işverenden elde edilip-edilmediği hususu son derece önemlidir.

Tek işverenden elde edilen tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri için, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde dahi, bu türden ücret gelirleri beyannameye dahil edilmez. (GVK/Md-86/1-b)

Burada dikkat edilmesi gereken husus, yıl içinde elde edilen ücret gelirinin tek işverenden (aynı işyerinden) elde edilmiş olmasıdır.

Yıl içinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri için , Gelir Vergisi Kanununda özel düzenlemeler/hükümler  yer almaktadır.

Yıl içinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip-edilmeyeceği konusunda, birden sonraki işveren veya işverenlerden elde edilen ücret gelirleri toplamının, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşıp-aşmadığına bakılır. Bu tutar 2019 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL dır. Bu hesaplamada, ücretlerin ‘’safi’’ tutarları dikkate alınır. Safi tutar, brüt ücretten SGK, işsizlik sigortası kesintisi ve diğer indirimler sonrası bulunan, vergi öncesi,  üzerinden gelir vergisi hesaplanacak tutardır/ücret vergi matrahıdır.

2019 yılında birden sonraki işverenden/işverenlerden elde edilen ve tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirlerinin toplamı 40.000 TL’nın altındaysa, elde edilen ücret gelirlerinin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. (GVK/Md-86/1-c)

Birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı 40.000 TL yı aşıyorsa, bu durumda birinci işverenden elde edilen ücret geliri de dahil olmak üzere, ücret gelirlerinin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi zorunludur.

Uygulamada, birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinde, birinci işverenin en fazla ücret gelirinin elde edildiği işveren olacağı kabul görmektedir.

Örneğin:

Bay (A), 2019 yılında 3 farklı işyerinde çalışmıştır. Ücret gelirleri, işverenler aracılığıyla tevkif suretiyle vergilendirilmiştir.

(X) işverenden elde edilen safi ücret geliri        25.000 TL

(Y) işverenden elde edilen safi ücret geliri        50.000 TL

(Z) işverenden elde edilen safi ücret geliri        16.000 TL     dır.

En fazla ücret geliri elde ettiği (Y) işveren 1.işveren kabul edilerek:

Bay (A) nın birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı,

(X) ve (Z) işverenlerden elde edilen (25.000 + 16.000) 41.000 TL dır.

Bu tutar, 2019 yılı vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşmaktadır.

Bu durumda Bay (A), 1.işverenden elde ettiği ücret geliri de dahil olmak üzere, ücret gelirlerinin tamamını (25.000+50.000+16.000) 91.000 TL ücret gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadır.

Ücret gelirleri için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, o yılı izleyen yılda 01-25/Mart günlerinde verilir. Beyanname üzerinden hesaplanan/ödenecek gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir.

Sonuç olarak Bay (A), 2019 yılı ücret gelirleri için 2020 yılında 01-25 Mart döneminde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verecek, bu beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden, işverenler tarafından yıl içinde tevkif yoluyla ödenmiş gelir vergileri mahsup edilecek (düşülecek), kalan gelir vergisini 2020 yılı Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeyecektir.

06.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM