YAZARLARIMIZ
Rasit Baş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
rasitbas@turmob.org.trKülçe Altın Bedeli Tespitinde Yeni Uygulamalar

Kuyumcuların sattıkları ziynet eşyaları için düzenledikleri satış faturalarında KDV’den istisna edilen külçe altın bedeli İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatı esas alınacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimleri KDV'den müstesnadır. Ancak altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali KDV'ye tabi bulunmakta olup aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.

29.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 114 seri nolu KDV Genel Tebliğ, matrahın hesaplanmasında yapılan yanlışlıkların ortadan kalkmasını, KDV’den istisna edilen tutarın kuyumcunun belirlediği altın fiyatına göre, kuyumcular odası ve derneklerin belirlediği altın fiyatına göre veya gün içindeki altın birim fiyatının artış ve azalışına göre değil, İstanbul altın borsasında oluşan (http://www.iab.gov.tr) kapanış fiyatına göre tek fiyatın satış faturalarına yansıtılmasını sağlamıştır.

Bu tebliğe göre dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de külçe altın bedeli; faturanın düzenlediği günden önceki gün (Borsada işlem yapılan en son resmi işgünü) yayınlanan kapanış fiyatının esas alınacağıdır. (Yabancı para birimi ile yapılan satışlarda kayıtlarda esas alınan TCMB Döviz kurları gibi)

Bu tebliğ ile KDV’den istisna edilen tutar tek sabit birim fiyattan hesaplanacak ve vergi matrahı ise gerçekleşen satışa göre değişiklik gösterecektir.

Örnek 1;

Kuyumcu 06.01.2011 tarihinde 1.250,00 TL’ye 15 gram ağırlığında 18 ayar bilezik satmış olsun. Sattığı bilezik için fatura düzenlerken altın fiyat artış veya azalışına göre anlık altığı has altın birim fiyatına göre veya kuyumcular odası tarafından kendisine bildirilen has altın birim fiyatına göre külçe altın gram fiyatı 70,00 TL olsun. Buna göre düzenleyeceği fatura şöyle olacaktır;

70,00 TL/gr külçe altın x0,750=52,500 TL/gr 18 ayar altın has gram fiyatı

15,00 gram x 52,500 TL/gr = 787,50 TL KDV’den muaf Külçe Altın Bedeli

1.250,00 TL satış bedeli – 787,50 Külçe altın bedeli = 462,50 Matrah+KDV

462,50= 391,95 TL Matrah ve 70,55 TL KDV Tutarı

Sonuç; (787,50 KDV’den istisna külçe altın bedeli+391,95 KDV Matrahı+70,55 KDV Bedeli= 1.250,00 satış bedeli) şeklinde olacaktır

Ancak İstanbul Altın Borsası Kapanış fiyatına (yeni uygulama) göre aynı satış faturası ise şöyle olacaktır;

06.01.2011 tarihinde satılan ziynet eşyası için 05.01.2011 tarihli iab kapanış birim fiyatı 68,90 TL olduğuna göre;

68,90 TL/gr iab külçe altın x 0,750=51,675 TL/gr 18 ayar altın has gram fiyatı

15,00 gram x 51,675 TL/gr = 775,125 TL KDV’den muaf Külçe Altın Bedeli

1.250,000 TL satış bedeli – 775,125 Külçe altın bedeli = 474,875 Matrah+KDV

474,875= 402,436 TL Matrah ve 72,439 TL KDV Tutarı

Sonuç; (775,125 KDV’den istisna külçe altın bedeli + 402,436 KDV Matrahı + 72,439 KDV Bedeli= 1.250,00 satış bedeli) şeklinde olacaktır

Yukarıdaki 2 farklı örnekte de satılan bilezik fiyatı 1.250,00 TL olduğu halde KDV tutarında farklılık görülmektedir. Bunun sebebi de KDV’den istisna edilen külçe altın birim fiyatının tespitindeki farklılıklardır.

Örnek 2;

İstanbul Altın Borsası verilerine göre 04.01.2011 tarihinde has altın fiyatı gün içinde birçok farklı değerlerde işlem görmüş olup en düşük fiyat 70.180 TL, en yüksek fiyat 70.900 TL olmuştur. İab kapanış fiyatı ise 70.350 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 04.01.2011 tarihli kapanış fiyatı 05.01.2011 tarihinde 70.350 TL olarak dikkate alınacaktır. 04.01.2011 tarihinde dikkate alınacak olan 03.01.2011 tarihli kapanış fiyatı da 71.350 TL’dir

Örneğimizde 04.01.2011 tarihinde aynı gram ağırlığında ve aynı ziynet eşyasından aynı gün 3 tane farklı fiyata satılmış olsun. (04.01.2011 tarihinde 03.01.2011 tarihli iab kapanış fiyatı esas alınacaktır) Yeni uygulamaya göre külçe altın bedeli ve matrah tespiti şöyle olacaktır;

04.01.2011 tarihinde esas alınacak külçe altın birim fiyatı 71.350 TL (14 ayar karşılığı (71.350x0,585=41.740)

750 TL satış fiyatı; 10 gram 14 ayar altın x 41.740= 417,40 TL(KDV İstisna) + 332,60 TL KDV Dahil Matrah

800 TL satış fiyatı; 10 gram 14 ayar altın x 41.740= 417,40 TL(KDV İstisna) + 382,60 TL KDV Dahil Matrah

690 TL satış fiyatı; 10 gram 14 ayar altın x 41.740= 417,40 TL(KDV İstisna) + 272,60 TL KDV Dahil Matrah

Şeklinde olacaktır. Oysa altın satış fiyatını etkileyen unsurların başında külçe altın fiyat artış yada azalışları gelmektedir. Bu örnekte ise kuyumcu satış fiyatını külçe altın artış yada azalışına göre dikkate alarak satış yapsa bile faturasına bu külçe altın fiyat değişikliğini (iab kapanış fiyatı nedeniyle) yansıtamayacaktır.

Sonuç olarak;

29.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 114 seri nolu KDV Genel Tebliğ ile altın satış faturalarındaki KDV’den istisna edilen külçe altın bedelinin tespiti İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatı esas alınacak olup; kuyumcuların veya altın fiyat artış ve azalışlarının veya kuyumcular odasının belirlediği değişken fiyatların değil iab kapanış fiyatlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu tebliğ ile kuyumcuların satış fiyatlarına, altın fiyat artış yada azalışlarının müşterilere yansıtılmasına engel hiçbir husus söz konusu değildir. Kuyumcu tabi ki piyasa şartları ve fiyat değişikliğini sürekli takip etmekte, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri ve altın fiyatlarına yansımalarını dikkate alarak ticaretini serbestçe yapacaktır. Ancak altın fiyatları ne olursa olsun faturaya yansıtacağı külçe altın bedeli değişken olmayacaktır.

Önemli Not: Altın satış faturalarındaki KDV’den istisna edilen külçe altın fiyatının iab kapanış fiyatından alınması; KDV istisnasının tespiti için önemli olmakla beraber, Külçe altının o gün İstanbul altın borsasında işlem görmemesi durumunda veya işlem gören külçe altın miktarın çok az yada çok fazla olması halinde (12.11.2010 tarihinde 1 KG – 27.05.2010 tarihinde 256 KG) belirlenecek kapanış fiyatının piyasayı yansıtamaması durumunda ve en önemlisi de gün içerisinde çok aşırı fiyat değişikliğine rağmen bu değişikliğin satış faturasındaki külçe altın bedeline (iab kapanış fiyatının esas alınmasının zorunluluğu) yansıtılamaması Matrah ve dolayısıyla KDV ve kar zarar bedellerine yansıyan olumsuzluklar da ileride sıkıntılı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

27.01.2011

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM