YAZARLARIMIZ
Rabia Karatepe
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
rabiakaratepe06@gmail.comFinansman Gider Kısıtlaması Notları

15.06.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

     -        5520 sayılı kanunun 11. Maddesi birinci fıkrasına;

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal  kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanınca, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

  • 193 sayılı kanunun 41. Maddesi birinci fıkrasına;

 Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı.

 eklenmiştir.

Düzenleme, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak Cumhurbaşkanı kısıtlama oranını belirlemediğinden bugüne kadar fiilen uygulanmamıştır.

04.02.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tarih ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, finansman gider kısıtlaması oranı  tüm sektörler için %10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri, kapsam dışındadır.
  • Yabancı kaynakları, öz kaynaklarını aşan işletmeler için geçerli olacak, kullanılan yabancı kaynakları, öz kaynakları aşmayan işletmeler için herhangi bir kısıtlama yapılmayacak, yapılan tüm finansman giderleri vergi matrahından düşülebilecektir.
  • Yabancı kaynakları, öz kaynaklarını aşan işletmeler için aşan kısma tekabül eden finansman giderinin %10 nu  vergi matrahından indirilemeyecek, KKEG olarak dikkate alınacaktır.
  • Yatırımın maliyetine eklenen, faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı finansman gider kısıtlaması dışındadır. (163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde, yatırımların yabancı kaynakla finanse edilmesi halinde aktifleştirildiği dönem sonuna kadar oluşan kur farkı ve faiz gibi finansman giderlerinin yatırım maliyetine eklenmesi zorunludur. Daha sonraki dönemler içinse, işletmenin tercihine bırakılmıştır)
  • Kısıtlama,  tüm sektörler için üst sınır   % 10 olarak belirlenmiştir.  Sektörler itibariyle bu oranı farklılaştırma yetkisi Cumhurbaşkanındadır.

Genel olarak finansman giderinde KDV olmamakla beraber; KDV nin olduğu durumlarda kanunen kabul edilmeyen finansman gideri için yüklenilen KDV nin ne olacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Özel hesap dönemine tabi olan işletmeler için kısıtlamanın ne zaman başlayacağı, hangi tarihteki tutarların dikkate alınacağı vb durumlar şu an için belirsizdir.

Örnek hesaplama

Özkaynak toplamı; 45.000.000 TL

Kullanılan yabancı kaynak toplamı:59.000.000 TL

Finansman gideri: 650.000 TL

Kurumlar Beyannamesinde yer alan rakamlar dikkate alınmıştır.

45.000.000 – 59.000.000 = 14.000.000 aşan kısım

650.000 / 59.000.000 * 14.000.000= 154.237 TL  *%10 = 15.423 TL  KKEG olarak dikkate alınacaktır.

15.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM