YAZARLARIMIZ
Özkan Cengiz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ozkan@ozkancengiz.netYeni Konkordato Ölü mü Doğdu?

Uzun yıllardır kullanılmayan bir uygulama olan Konkordato bilindiği üzere 28.02.2018 tarihinde 7101 sayılı kanun ile yeniden şirketlerin, avukatların, bağımsız denetçilerin ve dolayısıyla mahkemelerin gündemine geldi. Ancak şu anda detayına girmemizin önemli olmadığı bir çok eleştiriyi beraberinde getirdi. Eleştirilerin haklılık yanı  az değildi.

Bunun üzerine öncelikle 6.12.2018 tarih 7155 sayılı kanun ile kanun değişikliği yapıldı ve bu değişikliğin verdiği yetki ile Adalet Bakanlığı 30 Ocak 2019 tarihinde KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK’ i yayınladı. İşte bu sürecin sonucunda da başlıkta bahsini geçirdiğimiz “Yeni Konkordato” dönemine başladık.

Yeni Konkordato dönemine ilişkin değerlendirme yapabilmemiz için bir nevi başucu kılavuzu olan Yönetmeliği incelediğimizde en öne çıkan işin bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetim işleminin olduğunu tespit ediyoruz. Eğer yönetmelikte yer alan denetim veya denetim sonucunda olumlu rapor yoksa Konkordato sürecinden bahsetmek bile mümkün olmuyor.

Nedir bu denetim raporu, içeriği nedir Yönetmeliğin 13.Maddesi açıklıyor. Madde aynen şu şekilde;

“MADDE 13 – (1) Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeler ile alacaklı ve alacak listesi, Bağımsız Denetim Standardı 805’e; konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu, Güvence Denetimi Standardı 3000 ve Güvence Denetimi Standardı 3400’e uygun olarak denetlenir.”

Görüldüğü üzere madde istenilen işlemleri ikiye ayırıyor.

  1. Malvarlığını Gösteren Belgeler ile alacaklı ve alacak listesi BDS 805’e göre;
  2. Ön proje ve karşılaştırma tabloları GDS 3000 ve GDS 3400’e göre

denetlenecektir.

İlk önce BDS 805 işlemlerine bakar isek;

“BDS 805 - ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ”

Başlığında da anlaşıldığı üzere BDS 805 özel bir standart tek bir finansal tablonun bağımsız denetimini düzenliyor. Bu standardı okumaya başladığımızda dikkatimizi çeken ilk konu aşağıda yer alan düzenlemedir.

“Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805 “Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi”, BDS 200 “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi” ile birlikte dikkate alınır.”

Bu birkaç satırdan oluşan standart hükmü, bağımsız denetim standartlarına hakim denetçiler için çok fazla anlam içeriyor. Çünkü özel bir standardın BDS 200’e atıfta bulunması ile artık yapılacak işlem için tüm Bağımsız Denetim Standartlarının uygulanacak olduğu kesinleşiyor.

Yani artık yönetmeliğe göre Malvarlığını Gösteren Belgeler ile alacaklı ve alacak listesi için tüm bağımsız denetim standartlarının uygulanacağı bir sürece girmiş oluyoruz. Peki malvarlığını gösteren belgeler nedir diye baktığımızda Madde 7 karşımıza geliyor.

“Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler

MADDE 7 – (1) Borçlu, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine ekler. Şayet borçlu, defter tutmaya mecbur kişilerden ise ayrıca aşağıdaki belgeleri de ekler:

a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço.

b) Gelir tablosu.

c) Nakit akım tablosu.

ç) İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço.

d) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.

e) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri.

f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.

g) Tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

ğ) Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.

(2) 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan borçlular için, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bağımsız denetimden geçmiş olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan finansal tabloların tarihi bakımından, bunlara ilişkin hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır. Diğer bentlerde sayılan tablo, bilgi ve belgelerin tarihi ise mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait olabilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan tablolar finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanır.”

Tüm maddeleri özetlediğimizde karşımıza tüm bağımsız denetim standartlarına tabi olarak denetleyeceğimiz 3 adet finansal tablo çıkıyor.

  1. TTK hükümlerine göre hazırlanmış Bilanço Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu
  2. İşletme devamlılığı esasına göre hazırlanmış ara bilanço
  3. Aktiflerin muhtemel satış fiyatlarına göre hazırlanmış ara bilanço

İlk Maddedeki TTK hükümlerine hazırlanan bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu eğer şirket bağımsız denetime tabi bir şirket ise hali hazırda denetlenmiş olarak hazır olacaktır. Ancak şirket denetime tabi değilse en baştan finansal raporlar denetime tabi tutulacaktır.

2 ve 3. Maddede yer alan iki adet bilanço ise, BDS 805’e göre ve oradaki atıfla BDS 200’e göre ve BDS 200 deki hükümlere göre bu finansal tablolarda yer alan kalemlerin ilgili olduğu tüm Bağımsız Denetim Standartlarına göre denetlenecektir.

Çok küçük bir kısmı örnekleyerek sürecin altını çizer isek bağımsız denetime tabi olan şirket için 2 ve 3 teki bilançolar, tabi olmayan şirketler için ise 1, 2 ve 3 teki tüm mali tablolar İlgili BDS’lere göre satış fiyatlarına göre hazırlanmış bilançodaki aktiflerin değerleme raporları için uzman görüşü alınacak, alacak ve borçları için mutabakat çalışmaları yapılacak, banka mevduat ve kredi hesapları için banka yazışmaları gerçekleştirilecek, stok ve sabit kıymetlerin fiili sayımları yapılacaktır. Fiili sayımların geride kaldığı dönemler için ise alternatif denetim setleri uygulanacaktır.

Denetçiler 2 farklı dönem (TTK dönemi ve ara dönem) için 3 farklı finansal raporlar için denetim çalışmalarını gerçekleştirecektir. Ve bu çalışmaların hepsini ara dönem bilançoların tarihi ile başvuru tarihindeki azami süre olan 90 günden finansal tabloların tabi olduğu finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanma sürecinden sonra kendine kalan denetim çalışmaları gününde yani en iyi şartlarda bile 45-50 günlük bir süre içerisinde gerçekleştirecektir. 

Yazımızı; alacaklılara ortada hiçbir şey yokken ara dönem mutabakat mektubu gönderildiğinde alacaklıların konkordato sürecinin farkına varıp kredileri kat etmeleri, alacaklarını takibe geçmeleri vb riskleri değerlendirip, Konkordato durumunda kalan şirketlerin böylesine ağır bir denetim bütçesini karşılayıp karşılamayacağını değerlendirip, denetim şirketlerinin kendilerine kalan 45-50 gün süreçte bütün bu denetimleri yapıp yapamama gibi bir kaotik sürece girmemeyi çoğunlukla tercih edeceklerini değerlendirip uzatabilirim.

Ama şu ana kadar anlattıklarımız bile soruyu sormaya yeteceğinden daha fazla uzatmadan başlıktaki soruyu soruyorum. Yeni Konkordato Ölü mü Doğdu?

Cevap evet fazlasıyla ölü doğmuştur.

Kanun koyucunun yaptığı düzenleme, Adalet Bakanlığının çıkardığı yönetmelik ve ilgili denetim ve güvence standartlarına yapmış olduğu atıflar, Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları Kurumu’nun 08 Şubat 2019 da denetim şirketlerine özel yaptığı bilgilendirme toplantısında ortaya koyduğu irade, son dönemde yapılan konkordato başvurularının hakimler tarafından iflas ile sonuçlandırılması verilerini üst üste koyduğumuzda İcra ve iflas kanunumuzda yer alan Konkordato uygulaması 28.02.2018 den önce uzun yıllar kıpırdamadan durduğu tozlu raflara geri gönderilmiştir.

Bu şart ve düzenlemelerle herhangi bir konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması bir yana başlaması bile mümkün değildir.

Not: Bu yazı yönetmelik çıktıktan hemen sonra yazılmış, ancak KGK’nın 08 Şubat 2019’da yapılacağı duyurulan bilgilendirme toplantısı nedeniyle yayınlanmamıştır. KGK’nun toplantıdaki açıklamaları ve iradesi ile yazının içeriği teyit edildiğinden yazı yayınlanmıştır.

11.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM