YAZARLARIMIZ
Özgür Yaylalı
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ozguryaylali@gmail.comVergi Yapılandırması Yaparken Dikkat!

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

DEĞERLENDİRME

1 seri no.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin ‘’ II– KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER’’ bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak için yapılacak başvuruların süreleri belirlenmiş ve Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması şartı getirilmiştir. Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB’lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Ancak yapılandırma yapılırken uygulamada bazı problemlerle karşılaşılmaktadır. Konuyu bir örnekle izah etmeye çalışalım.

Örnek: Mükellef (A) A.Ş. 2017 yılı KDV iadesi alacağından 2017 yılındaki bazı dönemlere ait KDV beyannamesi ve muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergilerini süresinde mahsup ederek vergi dairesine başvurmuştur. Mükellefin 2017 yılına ait bazı dönemlerde de ödenmeyen kdv ve muhtasar beyannameden kaynaklanan vergileri olmuş olsun. Mükellef 7143 sayılı yasadan faydalanmak istediğinde bazı vergi daireleri mahsup işlemlerini dikkate almadan bütün borçları yapılandırmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda verilen örnekteki olayla ilgili olarak vergi daireleri ile yapılan görüşmelerde bütün borçların yapılandırmaya dahil edildiğinden sistemsel olarak geriye dönmenin mümkün olmadığını mahsup işlemlerinin iptal edilerek yapılandırmaya ait taksit tutarları için tekrar mahsup talep edilmesi gerektiği söylenmiştir. Böyle bir durum mükellefler için sıkıntı yaratmakta yapılandırma yapacak mükelleflerin bizzat vergi dairesine giderek mahsup talepli işlemlerini uyararak yapmalarında fayda görüyoruz.

Kaynakça

7143 Sayılı Kanun

7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

31.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM