YAZARLARIMIZ
Özgül Höbek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Emekli Vergi Dairesi Müdürü
ozgulhobek@hotmail.comÖn Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulaması

Katma değer vergisini iade hakkı olan mükelleflerin, 3065 Sayılı KDV. Kanunu ve tebliğlerinde belirtilen kriterler doğrultusunda indirim yoluyla gideremedikleri vergiyi nakden veya mahsuben talep etmeleri mümkündür. Bu iadeler YMM raporu, teminat veya vergi inceleme raporuyla alınabilmektedir. Ancak YMM raporunun vergi dairesindeki işlemlerinin tamamlanma sürecinin uzun olması, teminat mektubu almak için katlanılan masrafların yüksek olması gibi nedenlerle mükelleflerin nakit iade alması zor olabilmektedir. Bütün bu problemlerin çözümüne yönelik olarak, mükelleflerin nakit iadelerine daha kolay ulaşmaları için 2019 yılında KDV İadesi Ön Kontrol Raporu ile %50 nakit İade uygulaması getirilmiştir. Bu yazımızda söz konusu iade sisteminin esaslarından bahsedeceğim.

HANGİ İADELER ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI OLARAK TALEP EDİLEBİLİR?

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iadeler bu uygulamadan yararlanabilir.

ÖN KOTROL RAPORUNA GÖRE YAPILAN İADE UYGULAMASININ BELGELERİ NELERDİR, GERÇEKLEŞTİRİLME SÜRESİ VE MİKTARI NE KADARDIR?

---Standart iade talep dilekçesi

---YMM KDV iadesi Tasdik Raporu

---Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen iadenin niteliğine göre aranan diğer belgeler

Söz konusu iade talepleri yukarıdaki belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

Örneğin: Mükellefin iade edilecek KDV tutarı 300.000 TL olsun. Ön Kontrol Raporunda bunun 50.000 TL.lik kısmının iade edilemeyeceği tespit edildiğinde, mükellefin iade alabileceği tutar 300.000 -50.000=250.000/2=125.000 TL olacaktır.

HANGİ MÜKELLEFLER ÖN KONTROLE DAYALI İADE UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR?

Ön kontrole dayalı iade uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi

vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda

bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk

edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında

incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması. (Tebliğin (IV/A-6.iv bölümü)

ÖN KONTROL UYGULAMASINDAN SONRA KALAN TUTAR NE ZAMAN YAPILIR?

KDV Uygulama Genel Tebliğine göre, Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

Örneğin: Yukarıda verdiğimiz örneğin rakamlarından gidecek olursak (300.000-125.000=175.000 TL) iade ön kontrol raporuna göre iade yapılmasını müteakip yukarıda belirtilen kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre mükellefe iade edilir.

HİS İTUS SAHİBİ MÜKELLEFLER BU İADE UYGULAMASINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükelleflerin KDV Genel Uygulama tebliğine göre, bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.

SONUÇ

Katma Değer Vergisini iade hakkı olan mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yarısını, KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde yukarıda belirtilen şartlar dahilinde teminat mektubu vermeden almaları mümkün bulunmaktadır. Bu husus hem YMM raporunun vergi dairesindeki işlemlerinin tamamlanma sürecini beklemek istemeyen hem de teminat mektubu almak için yapılan masraflara katlanmak istemeyen mükellef açısından ciddi bir olanak sağlamaktadır. Saygılarımla…

11.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM