YAZARLARIMIZ
Özdogan Mengüç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ozdogan.cinarymm@gmail.comYoutube ve Google Şirketleri Üzerinden Kazanç Sağlayan Kişilerin Vergisel Yükümlülükleri

1- GENEL DEĞERLENDİRMELER :

İnternet ve sosyal medya ağının sıklaşması neticesinde yeni yeni kazanç kapıları dünyadaki tüm insanlar için açılmış vaziyette. Bunun en belirgin örneği ise yaptıkları YouTube yayınlarına abone olunması veya ücretli katılım sağlanması suretiyle kazanç sağlayan ve YouTuber olarak tanımlanan kişilerdir. Bu kişiler, uzmanı oldukları konularda eğitici, öğretici hizmetleri üyelerine sunarak YouTube ve Google şirketi üzerinden bir kazanç elde etmektedir.

İster moda konusu olsun, isterse de ekonomi. YouTuber olarak tanımlanan kişiler “Kanal” olarak tanımlanan sayfalarına abone olan kişi sayısı veya yayımlanan videolara tıklanma sayısına göre bir kazanç elde ediyorlar. Ayrıca, yayımlanan videolara reklam almak suretiyle Google firması da kendilerine bir ödeme yapıyor. Yani kişi, verdiği hizmetle reklam geliri elde ediyor.

Özellikle YouTube kanallarına ücretli katılım yaparak daha farklı kazançlar da elde edebiliyorlar. Örneğin, ücretli katılım yapıldığı takdirde kanal ve videolarına katılım yapan herkesten bir ücret alıyorlar. YouTube şirketi ise bu paranın %30’unu kendi komisyonu olarak alıp, kalan ödemenin %70’ini YouTuber olarak yayın yapan kişinin hesabına aktarıyor.

Makalemiz, internet üzerinden yayın yapıp, kazanç elde eden kişilerin vergisel yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

2- YASAL DÜZENLEMELER :

A- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRME :

Bir faaliyetin Ticari Faaliyet olarak değerlendirilmesi için bazı özellikler taşıması gerekmektedir. Bu özellikler aşağıda sayıldığı üzeredir.

  1. Faaliyetin yerine getirilmesinin sermaye ve emeğe dayanıyor olması gerekmektedir.
  2. Faaliyetin devamlı olması gerekmektedir. (Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde de devamlılık olduğu varsayılacaktır).
  3. Gelir getirici faaliyetlerin bir organizasyon dahilinde yapılmış olması gerekmektedir. (İş yeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması vb.)
  4. Müessesenin, ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetinde olması gerekmektedir.

Bahse konu faaliyetin bir kazanç elde etmek maksadı taşımasından dolayı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesi ile her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu sonucu çıkmaktadır.

Zira, yapılan YouTube yayınları bir organizasyon dahilinde ve bir sermayeye (bu organizasyon bir bilgisayar, bir kamera, bir mikrofon şeklinde dahi olabilir) ve bir emeğe dayalı olup gelir getirici bir faaliyet olarak nitelendirildiğinden söz konusu kazanç Ticari Kazanç olarak nitelendirilmektedir.

Yine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 2. Maddesinde sayılan faaliyetlerden birinde sayılan ve kazanç elde eden kişilerin elde ettikleri bu gelirleri aynı kanunun 103. Maddesindeki tarifeye göre yıllık beyanname ile beyan etmeleri Kanunun 85. Maddesine istinaden gerekmektedir.

“Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.”

B- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRME :

3065 Sayılı KDV Kanununun Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler başlıklı 1/1. Maddesinde şu ifadeye yer verilir;

“Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler”

3065 Sayılı KDV Kanununun İşlemlerin Türkiye’de yapılması başlıklı 6/b. Maddesinde şu ifadeye yer verilir;

“Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını…”

3065 Sayılı KDV Kanununun Hizmet başlıklı 4. Maddesinde şu ifadeye yer verilir ;

“Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.”

3065 Sayılı KDV Kanunu 1 No.lu KDV Uygulama Genel Tebliğinin İstisnanın Kapsamı başlıklı II/A-2.1 bölümünde şu ifadeye yer verilir ;

"… Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki ile ilgisi bulunmamasıdır…"

3065 Sayılı KDV Kanununun İhracat Teslimi ve Yurt dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler başlıklı 12/2. Maddesinde şu ifadeye yer verilir;

“Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.”

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa istinaden teslim ve hizmetin Türkiye sınırları içinde yapılıp-yapılmadığı önem arz etmektedir. Bahse konu faaliyet her ne kadar Türkiye sınırları dışındaki bir firmaya yapılmışsa da, hizmetten faydalanılan yer aynı zamanda Türkiye sınırları içinde olduğundan dolayı KDV’nin konusuna girdiği söz konusu maddelerden anlaşılacağı üzeredir. Hizmete aynı zamanda Türkiye sınırları içindeki kişiler de ulaşabiliyor.

Bu durumda söz konusu kazancı elde eden kişinin Google ve/veya YouTube şirketine fatura düzenlemesi ve düzenlenen faturada genel oranlı KDV’nin hesaplanarak beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

3- SONUÇ :

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.3. Maddesine istinaden 2015 yılından itibaren Bankalara İnternet Reklamcılığı Hizmetini alan veya veren açısından Maliye Bakanlığına bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısıyla, söz konusu geliri elde eden kişilerin yukarıda sayılan vergisel yükümlülüklerle karşılaşmamak adına gerekli çalışmaları yapmaları, beyan ve bildirimleri zamanında vermeleri önem arz etmektedir.

Kaynaklar :

  1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  2. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  3. Kayseri V.D. Başkanlığının 13.11.2019 Tarih ve 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 Sayılı Özelgesi

06.08.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM