YAZARLARIMIZ
Özcan Uğurluoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ougurluoglu@mazarsdenge.com.trHekim Pos Uygulaması Sona Erdi (Mi?)

Kıymetli okurlar,

Bilindiği üzere 509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile,

1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbaplarının 1/6/2020 tarihine, 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Aşağıda, serbest meslek erbaplarının büyük kısmını oluşturan hekimlerin e-serbest meslek makbuzu uygulaması karşısındaki durumuna değinilmiş ve Hekim POS uygulamasında gelinen son durum hakkında detaylara yer verilmiştir.

509 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile getirilen E-SMM Makbuzu ile Hekim POS Yürülükten Kalmış Mıdır?

379 No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan Hekim POS uygulaması halen yürürlükte olup, tebliğdeki açıklama aşağıdaki gibidir.

 "..serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür"

509 Seri No.lu VUK Tebliği ile 379 Seri No.lu VUK Tebliğinde bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla 379 No.lu VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan Hekim POS uygulaması halen yürürlüktedir.

509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü müdür?

509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzunun yeni bir belge türü olmadığı, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklanmıştır. Tebliğin ilgili hükmü aşağıdaki gibidir.

“IV.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Genel Olarak Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi amacıyla, Kanunun 236 ncı maddesine göre hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesi veya raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır. Bu Tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.”

V.5.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi

…………..

…………..

'Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)'nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKC'lerin de 379 No.lu VUK Genel Tebliği ile 382 No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup EFT-POS özellikli YN ÖKC'den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.''

Hekim POS ile Yeni Nesil ÖKC aynı cihazlar mıdır?

Hekim POS ile Yeni Nesil ÖKC birbirlerinden farklı cihazlardır. 426 No.lu VUK Genel Tebliği’nde Yeni Nesil ÖKC tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

“3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.”

Yukarıdaki belirlemelerden anlaşıldığı kadarıyla, 379 No.lu VUK Tebliğinde belirtilen ve hekimlerin kullandıkları cihaz ile 426 ve 509 no.lu VUK tebliğlerinde belirtilen YN ÖKC’ler benzer ancak birbirinden farklı cihazlardır.

Hekim POS kullanmak zorunlu mudur?

379 No.lu VUK Tebliğinde, hekimlerin iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

509 No.lu VUK tebliğinde yer alan “EFT-POS özellikli YN ÖKC'lerin de 379 No.lu VUK Genel Tebliği ile 382 No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup ifadesinden, YN ÖKC’lerin kullanımının zorunlu değil ihtiyari olduğu anlaşılmaktadır.

Bütün bu belirlemeler çerçevesinde;

  • 379 No.lu VUK Tebliği Halen yürürlükte olduğundan, buna uygun olarak Hekim POS kullanılması mümkün görünmektedir.
  • 379 No.lu VUK Tebliğine göre Hekim POS kullanıldığında bu cihazların düzenlediği POS fişleri için kâğıt ortamda “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlenmemektedir. 509 No.lu VUK Tebliğinde de e-Serbest Meslek Makbuzunun yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Serbest Meslek Makbuzu” ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Hekim POS cihazlarının düzenlediği POS fişleri için kağıt ortamında serbest meslek makbuzu düzenlenmediğine göre, e-serbest meslek makbuzunun da düzenlenmemesi gerektiği anlaşılmıştır.
  • 379 No.lu VUK Tebliğine göre Hekim POS kullanıldığında, bu cihazlarının düzenlediği POS fişleri "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu durumda, Hekim POS fişleri karşılığında e-smm makbuzu düzenlenmesi halinde, mükerrer belge düzenlenmiş sayılma ihtimali söz konusudur.

Görüldüğü üzere, 509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen e-serbest meslek uygulaması, 379 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen Hekim POS uygulamasında bir değişiklik yapmamıştır ve 379 Seri No.lu VUK Genel Tebliği halen yürürlüktedir.

Ancak, son zamanlarda çeşitli mecralarda ve forumlarda konuyla ilgili olarak farklı yorumlar gündeme gelmektedir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması ve Hekim POS uygulaması ile e-serbest meslek makbuzu uygulamasının bir arada nasıl uygulanacağı konusunda tereddütleri gidermesi yerinde olacaktır.

06.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM