YAZARLARIMIZ
Ozan Uslu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
info@uslumusavirlik.comTurizm Ajansı ve Turizm Katkı Payı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu.

Ajansın kurulma amacı: 

“Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak”. 

Ajansın Karar Organı olan Yönetim Kurulu şu şekilde oluşacak.

Bakanın başkanlığında, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecekleri dokuz kişi ile seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

Ajansın gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşacak.

 1. Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 2. Turizm paylarından,
 3. Her türlü bağış ve yardımlardan,
 4. Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
 5. Diğer gelirlerden.

Ajansın gelirlerinin en az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılacak.

Turizm Payı;

 1.  Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 2. Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 3. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
 4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
 5. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk
 6. Devlet Hava meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında alınacaktır.

Turizm payı bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilerek ödenecek. Beyan takip eden ayın 24. gününe dek yapılabilecek. Tahakkuk eden vergi ise 26. Güne kadar yapılabilecek.

Turizm payı net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden hesaplanacak. 

Net Satışlar; Brüt satışlardan, Tek düzen hesap planında 61 grubunda yer alan Satış İndirimleri, Satış İskontoları ve Diğer  İndirimler kalemlerinin toplamının düşülmesi suretiyle bulunulacak.

Uygulama 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. Ekim ayına ilişkin beyanname 24 Kasıma kadar verilip, tahakkuk eden vergi 26 Kasıma kadar ödenecek.

Bilginize

12.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM