YAZARLARIMIZ
Osman Özdemir
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
osman.ozdemir@ekodenetim.com.trE-Ticaret, E-Ticaret Teşvikleri, Mikro İhracat

Mevzuatlarımızda e-Ticaret bir faaliyet olarak tanımlanmış ve faaliyet kodu belirlenmiş olsa da esasen üretim yapan ya da alım satımını yapan bir işletmenin pazarlama departmanı, bölgesine, yöresine, işin ikametgahına sıkışmayıp daha geniş alıcı/satıcı tarafların birbirlerine ulaştığı mecra, pazar yeri olarak düşünülebilir.

Dünyanın Covid 19 salgını ile mücadele ettiği bu günlerde E’ nin, E’lileşmenin önemi ve işlerliği daha da artmaktadır. Uygulamaya geçilmiş e-Devlet, e-Fatura, e-Defter, e-Ticaret, e-Belge … yaşamın bir parçası haline gelmiş ve kolaylaştırıcı uygulamalardır. e-Ticaret çoğu sektörde ayakta kalabilmenin bir gerekçesi haline geldi. Veriler, e altyapısı olan işletmelerin salgın dönemindeki cirolarının normal zamandan daha fazla olduğunu göstermektedir.

Kendi e-Ticaret sitesini kurmak veya Yurtiçi ve özellikle Yurtdışı e-Ticaret sitelerine katılım ile tedarikçi zincirine dahil olmak firmalarımızın büyümesinde, e-ihracat boyutuyla da hem firmalarımızın hem ülkemizin daha ileri düzeyde kalkınmasında büyük katkı sağlayacaktır. Dünyanın en zenginleri sıralamasına bakıldığında ilk sırada e-Ticaret devinin sahibini ve devam eden listede birkaç e-Ticaret devini görmekteyiz. Bu devler arasına Türkiye’den de e-Ticaret firmalarının eklenmesi neden olmasın. e-Ticaret altyapını kurmak isteyen ve pazara girmeye yönelen firmaları devletimizde desteklemektedir.

e-Ticaret Teşvikleri

A- Ticaret Bakanlığı Teşviki

Firmaların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” 27 Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı. Kararda belirtildiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelge beklenmektedir. Detayları beklenen genelge ile belirlenecek olmakla birlikte pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerin karşılanması noktasında şimdilik çatı yapı oluşturuldu.

Teşvikten Kimler Yararlanabilir?

Anonim, Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif Şirketler

Teşvik Miktarı Ne Kadar?

 • e-Ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderlerin % 60 tutarı
 • 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderlerinin, %80’i oranında destek verilecektir.
 • e-Ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar destek (Her yıl (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında artırılacak.
 • En fazla 3 (üç) e-Ticaret sitesine üyelik giderine destek
 • En fazla iki yıl süre ile destek
 • Faaliyet başına 50.000 ABD Doları’na kadar Sanal Ticari Heyeti faaliyetlerine ilişkin genelge ile belirlenecek giderlerin yarısı
 • Faaliyet başına 50.000 ABD Doları’na kadar sanal fuarlara katılıma ilişkin genelge ile belirlenecek giderlerin yarısı
 • Faaliyet başına 100.000 ABD Doları’na kadar sanal fuar organizasyonlarına dair genelge ile belirlenecek giderlerin yarısı

B- KOSGEB e-Ticaret Desteği

Kosgeb’in belirlediği Nace kodlarında faaliyet gösteren işletmeler ait oldukları kodlar doğrultusunda KOSGEB desteklerine başvuruda bulunabilirler.

Kosgeb Desteği Nasıl Alınır?

Başvuru yapacak kişilerin uygulamalı girişimcilik eğitimi alması gelmektedir.

2020 Yılı Geleneksel Girişimci Hibe Şeklinde Destek Ne Kadar?

 • Gerçek kişi işletmelerde 5.000 TL,  Sermaye Şirketi girişimlerde 10.000 TL kuruluş desteği
 • Toplamda 40.000 TL’ ye varan birinci ve ikinci performans dönemi desteği
 • 5.000 TL Sertifika desteği

2020 Yılı İleri Girişimci Hibe Şeklinde Destek Ne Kadar?

 • Gerçek kişi işletmelerde 5.000 TL,  Sermaye Şirketi girişimlerde 10.000 TL kuruluş desteği
 • 300.000 TL’ ye varan Makine, Teçhizat ve Yazılım desteği
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10.000 TL
 • Toplamda 40.000 TL’ ye varan birinci ve ikinci performans dönemi desteği
 • 5.000 TL Sertifika desteği

Mikro İhracat

Yurtiçinden yurtdışına her seferde maksimum 300 kg ve ederi maksimum 15.000 Euro olan satışlar mikro ihracat sınıfında yer alır. Mikro ihracat kapsamında yapılan satışlar için firmalara kolaylıklar sağlanmış ve firmasını kalkındırmak isteyen firmalar için fevkalade bir yöntemdir. Kargo şirketleri ile gönderi yapılabilir.

Birkaç kolaylık;

 • İhracatçılar Birliği kaydına gerek yoktur.
 • Gümrük Müşavirliği Hizmet Bedeli oluşmaz
 • Noter Tasdikli Vekaletname gerekmez
 • Çıkış Ambar Ücreti oluşmaz 
 • Yetkilendirmede Dolaylı Temsil Yetki Belgesi ve İhracat Bilgi Formu düzenlenir

KDV iadesi başvurusu yapılabilir

15.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM