YAZARLARIMIZ
Orhan Sözgün
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sozgunorhan@hotmail.comKatma Değer Vergisi Tahsilat Belgesi Tanımı ve Uygulaması

Bilindiği üzere tarım ürünlerinin depolanmasını, ticaretinin kolaylaştırılmasını, ürün sahiplerine ait ürünlerinin muhafazasını, kalitesini korumak amacıyla 5300 Sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu” 10/02/2005 tarihinde kabul edilmiş, 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun göre depolanacak tarım ürünleri, depolanmaya uygun nitelikteki hububat, bakliyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerini olarak sayılmış, lisanslı depolar ise tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticarî amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisler olarak tanımlanmıştır. Biz bu çalışmamızda lisanslı depoculukla ilgili “Katma Değer Vergisi Tahsilat Belgesi” konusuna değineceğiz. 

3065 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır. Lisanslı Depoculukta yer alan Katma Değer Vergisi Tahsilat Belgesi, 5904 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun vergi sorumlusunu düzenleyen 9 maddesine yapılan ilave ile yürürlüğe konulmuştur. Böylelikle 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara ait katma değer vergisinin tahsilat belgesinin düzenlenmesinde ve ödenmesinden lisanslı depo işleticilerinin sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere KDV Tahsilat Belgesi, ürünü lisanslı depodan fiziki olarak çıkaranlara lisanslı depo tarafından düzenlenir. KDV Tahsilat Belgesinde;

 • Lisanslı Depo işletmecisinin unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası,
 • Ürün senedini satanın adı/soyadı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası,
 • Ürünü Depodan çekenin adı/soyadı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası,
 • Ürün senedinin tarihi, numarası, alım bedeli, en son borsa işlem tarihi, en son borsa işlem tarihi değeri (KDV Matrahı), KDV Tutarı,
 •  Ürün senedinin temsil ettiği ürünün cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler yer alır[1].

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre; ekli (II) Sayılı listede bulunan mal ve hizmetler için uygulanacak KDV oranı %1 olarak tespit edilmiştir[2]. Dolayısıyla lisanslı depo işletmesi, depodan fiziki olarak ürün çıkışını gerçekleştiren firmaya düzenleyeceği KDV Tahsilat Belgesini düzenlerken uygulayacağı oran %1 olacaktır. Buraya kadar anlattıklarımızı formüle edecek olursak;

KDV Tahsilat Belgesi Tutarı= Ürünün Birim Fiyatı X Ürünün Miktarını X %1 şeklinde formüle edebiliriz.

Konuyu bir örnek ile açıklayalım:

Örnek: ABS A.Ş., VLD Lisanslı Depoculuk A.Ş. de bulunan 10.000 KG buğdayını fiziki olarak çıkarmıştır. VLD Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından ABS A.Ş. ye düzenlenecek olan KDV Tahsilat Belgesinin hesabı şu şekilde olacaktır (Buğdayın kg fiyatı 5 TL. dir).

KDV Tahsilat Belgesi Tutarı= 5 TL X 10.000 KG X %1 = 500 TL.

VLD Lisanslı Depoculuk A.Ş. ilgili dönemin 2 numaralı KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatı ile beyan edip ödeyecek, ABS A.Ş. ise söz konusu tutarı 1 numaralı KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

7491 sayılı kanun ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecek KDV’nin beyan süresi takip eden ayın yirmi biri, ödeme süresi ise takip eden ayın yirmi üçü olarak belirlenmiştir. ABS A.Ş. nin KDV Tahsilat Belgesinde yer alan 500 TL. yi indirim konusu yapabilmesi için VLD A.Ş. nin sorumlusu sıfatıyla beyannameyi süresi içinde verip, ödemesi gerekmektedir. Aşağıda KDV Tahsilat Belgesinin örneği yer almaktadır.

Sonuç olarak lisanslı depodan fiziki olarak çekenlerce ve lisanslı depo tarafından yukarıda anlatmaya çalıştığımız hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA:

 1. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 2. 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 3. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 4. 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 5. Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği
 6. 7941 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

[1] Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği

[2] 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Mad.1/b

07.02.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM