YAZARLARIMIZ
Ömer Selim Koraltürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
omerkoralturk@hotmail.comKat Mülkiyeti Kanununa Göre Defter Tutma

Uygulamada apartman yönetimlerinin tutmaları gereken defterlerin neler olduğu konusunda kafa karışıklığı olduğu görülmektedir. Apartman yönetimlerinin temel kanunu olan 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre tutulması gereken defterler nelerdir?

Kat mülkiyeti kanunu okunduğunda defter tutma işlemleri ile ilgili düzenlemelerin aşağıdaki gibi olduğu görülür.

IV - Kararlar:

Madde 32

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:

Madde 36  Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

E) Yönetimin denetlenmesi:

Madde 41

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Yukarıda görüleceği üzere 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre apartman yönetimleri tarafından tutulması gereken defter Karar Defteridir. Apartman yönetimleri tarafından tutulan gelir gider defterlerinin 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre tutulması gereken zorunlu defter olmadığı görülmektedir. Apartman yöneticileri tutmuş oldukları gelir gider defterlerini karar defterleri gibi notere kullanmadan önce tasdik ettirmekte Ocak ayında ise noterde kapanış işlemine tabi tutmaya çalışmaktadır. Apartman yöneticilerinin ocak ayında noterde kapatması gereken defter Karar defteridir. Bu durumun noterlerde görev yapanlar tarafından da anlaşılmadığı görülmektedir. Zira ocak ayında 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre kapatılması zorunda olan karar defterlerini noterlere kapattırmaya getirenlere karar defterinin kapattırılmasına gerek olmadığı şeklinde yanıtlar verilmektedir. Oysa ocak ayında noterde kapanış işlemine tabi tutulmaya gerek olmayan defter gelir gider defteridir. Zira 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda gelir ve giderlerin kayıt edildiği bir defter mevcut değildir. 

Apartman yöneticilerinin karar defterlerini ocak ayı içerisinde kapatmamaları halinde 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 33.maddesine göre hakim tarafından tesbiti halinde ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Uygulamada genellikle kullanılmayan apartman yönetimlerinin denetimini yapan denetçilerin 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereği tutmak zorunda oldukları denetim defteri mevcuttur. 

SONUÇ: Apartman yönetimlerinin 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre tutmaları gereken defter karar defteridir ki bu defter ocak ayında noterde kapanış işlemine tabi tutulmalıdır. Karar defterinin kapanış işlemine tabi tutulmamasının yaptırımı hakim tarafından tespiti halinde ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıdır.

634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre denetçiler tarafında tutulması gereken ikinci defter denetim defteridir. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa göre bu defterin tutulmaması ile ilgili herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir.

06.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM