YAZARLARIMIZ
Dr. Ömer Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bankacı / SPL3
omerozmen.tr@gmail.comBorsa Deprem Davranış Analizi

1- GİRİŞ

Ülkemizde 06 Şubat 2023’te saat 04:17’de meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.9 ve yine aynı gün saat 13:24’te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Hepimizi büyük acı ve üzüntüye boğan iki deprem ve artçılarında, göçük altında maalesef çok sayıda can kaybımız ve yaralılarımız oldu. Yine maalesef son verilere göre ekonomik kayıplarımız muazzam boyutlara ulaşmış durumda.

Bilindiği üzere ülkemiz için depremler büyük ölçekte ekonomik hasar oluşturan ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen afetlerin başında gelmektedir. Bu durum, Türkiye topraklarının %93‟ünün, nüfusunun ise %95‟inin deprem tehlikesi ile iç içe yaşamak zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır. Depremler, yaşanan can kayıplarının yanı sıra, işgücü piyasası, yapı stoku, altyapı ve çevresel olarak büyük ekonomik hasarlar oluşturmaktadır. Deprem yaşanan bölgelerde hayatın durması nedeniyle işsizlik artmakta ve bir çok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır. Buna ek olarak, makro ekonomik açıdan depremler enflasyon, büyüme ve bütçe dengesi gibi önemli göstergeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Özellikle, yeni yaşadığımız 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri yanında 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi bu gerçeği yansıtması açısından yakın tarihte yaşanmış olan ve coğrafi ve nüfus olarak çok geniş bir alanı etkileyen büyük çapta depremler olarak hatırlanmaktadır.

Depremlerin hisse senedi borsalarına olan etkileri açısından ise farklı büyüklükte depremlerin farklı sektörlere etkileri olduğu finans literatüründe yer almaktadır. Esasında depremler daha öncesinden kesin olarak zamanı bilinemeyen olaylar olması nedeniyle piyasalara yeni bilgiler sunması ve Etkin Piyasalar Hipotezi uyarınca, menkul kıymet fiyatlarının piyasalara yeni gelen bilgiyi hızlı bir şekilde yansıtması beklenir.

Bu yazıda, yerel olarak 17.8.1999 tarihli Gölcük depremi ve dünyadan 11.3.2011 tarihli Japonya Tohoku depremleri öncesi ve sonrası borsa verileri dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Bu analizdeki amaç, borsaların geçmişte büyük bir deprem sonrası nasıl tepki verdiğinin ortaya konulması ve gelecekteki depremlerde verebileceği tepkinin tahmin edilmesine ışık tutmaktır.

Türkiye’de 1999 Gölcük depreminin BİST 100 borsa endeksi, banka, sigorta, taş-toprak endeksleri ve 2 adet GYO şirketinin hisse fiyatları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Endeksler ve hisse fiyatı kapanış verileri, depremden 90 gün öncesine ve 135 gün sonrasına kadar alınmış ve bu aralıkta analiz yapılmıştır.

Japonya’daki 2011 Tohoku depreminin Nikkei 225 borsa endeksi, Tokyo banka, sigorta ve inşaat endeksleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Endeks verileri depremden 90 gün öncesine ve 150 gün sonrasına kadar alınmış ve bu aralıkta analiz yapılmıştır.

Literatürde depremlerin finansal piyasalara etkileri üzerine yapılan çalışmalarda özellikle depremin sigorta şirketlerine olan etkileri konulu çalışmalar mevcut olmakla birlikte, çalışma sonuçları deprem büyüklüğü ve incelenen ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle sigortalılık oranının yüksek olduğu ülkelerde sigorta şirketleri depremlerden olumlu etkilenebilmektedir. Diğer taraftan, sigortalılık oranının görece düşük olduğu ülkelerde depremlerin sigorta şirketlerinin getirileri üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir.

Depremlerle birlikte incelenen bir diğer sektör, depremin yapı stoku üzerine etkileri nedeniyle inşaat sektörü olmaktadır. İnşaat sektörü, deprem sonrası yeniden yapılanma ihtiyacı olacağı için genellikle depremlerden olumlu olarak etkilenmekte ve bu sektörde yer alan firmaların hisse senetlerinde normalin üzerinde yükselişler görülmektedir.

Bankalar açısından Türkiye’de ulusal ve uluslararası kurumsal, ticari ve bireysel finansal yapıda ve borsada bankaların etkinliği ve sigorta şirketleriyle olan yakın ilişkileri nedeniyle, mali piyasaların depremden nasıl etkileneceğinin tespit edilmesininin büyük önemi vardır.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları açısından, Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının artış göstermesi ve deprem sonrasında yapı sektörünün nasıl bir tepki verebileceğinin belirlenebilmesi önem arz etmektedir.

2- 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE BORSA ANALİZİ

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana gelen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,4 Mw (USGS, Kandilli Rasathanesi) büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 işyeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Borsa endeksleri günlük kapanış verileri depremden 90 gün öncesi ve 135 gün sonrası olan 17.5.1999 - 31.12.1999 tarihi aralığında analiz edilmiştir. Ekteki Tablo 1’de veriler yer almaktadır ve 2 farklı kaynaktan teyit edilmiştir.

a. BİST 100 Endeksi Deprem Analizi:

Bist 100 verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 47-60 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-5 ve %10 bandında seyretmiştir. Deprem günü 17.8.1999 dahil 7 iş günü borsa işlemleri durdurulmuştur. 26.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %10,38 olmuş ve BIST 100 endeksi 52,04’e düşmüştür. İkinci günde %1.40 artış olmuş ve endeks kapanışı 52,77 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %4,91 olmuş ve endeks kapanışı 50,18 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla üst üste %2,39; %1.79;  %2,47; %8,68 artmış, %0,41 azalmış, %5,09 artmış ve 10. gününde %0,38 artmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında BİST 100 endeksi 58,07’den 152,09’a gelmiş ve %162 artış olmuştur.

b- Banka Endeksi Deprem Analizi:

XBANK verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 79-102 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-7 ve %11 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %11,28 olmuş ve XBANK endeksi 83,41’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %5.62 olmuş ve endeks kapanışı 78,72 olmuştur. Üçüncü günde %1,47 artış olmuş ve endeks kapanışı 79,88 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla üst üste %2,30; %1,84; %9,63 artmış, %0,96 azalmış, %4,04 artmış, %1,53 ve %0,33 azalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XBANK endeksi 94,01’den 246,61’e gelmiş ve %162 artış olmuştur.

c- Sigorta Endeksi Deprem Analizi:

XSGRT verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 58-81 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-6 ve %9 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %16,64 olmuş ve XSGRT endeksi 62,86’ya düşmüştür. İkinci günde kayıp %4.33 olmuş ve endeks kapanışı 60,14 olmuştur. Üçüncü günde %8,05 artış olmuş ve endeks kapanışı 64,98 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %0,55 artmış, %3,21 azalmış, %6,39; %1,81; %6,32 artmış, %1,58 ve %0,61 azalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XSGRT endeksi 75,41’den 207,16’ya gelmiş ve %175 artış olmuştur.

ç- Taş Toprak (Metal Harici Mineral Ürünleri) Endeksi Deprem Analizi

İnşaat, çimento, beton şirketlerinin yer aldığı XTAST verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi, sol dikey eksen) 32-39 bandında, günlük getiri (kırmızı, sağ dikey eksen) %-5 ve %5 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde artış %17,68 olmuş ve XTAST endeksi 45,33’e yükselmiştir.  İkinci günde %0,11 azalış olmuş ve endeks kapanışı 45,28 olmuştur. Üçüncü günde %4,66 artış olmuş ve endeks kapanışı 47,39 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %4,43; %3,84; %0,78 artmış, %5,54 azalmış, %1,70; %3,12 ve %0,55 artmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XTAST endeksi 38,52’den 103,24’e yükselmiş ve %168 artış olmuştur.

d- Vakıf (VKGYO) ve Özderici (OZGYO) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Hisse Fiyat Deprem Analizi:

1999’da çok az gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğundan hacmen iki büyük şirketin hisse fiyatları üzerinden analiz yapılmıştır. 

VKGYO verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi, sol dikey eksen) 0,037-0,046 bandında, günlük getiri (kırmızı, sağ dikey eksen) %-9 ve %13 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %17,07 olmuş ve hisse fiyatı 0,034’e düşmüştür. İkinci günde fiyat aynı kalmıştır. Üçüncü günde %5,88 azalış olmuş ve hisse kapanışı 0,032 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %3,12; %3,03; %2,94; %2,86 artmış, aynı kalmış, %2,78 artmış ve aynı kalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında VKGYO hisse fiyatı 0,041’den 0,087’ye yükselmiş ve %112 artış olmuştur.

OZGYO verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi, sol dikey eksen) 0,028-0,038 bandında, günlük getiri (kırmızı, sağ dikey eksen) %-8 ve %10 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %12,90 olmuş ve hisse fiyatı 0,027’ye düşmüştür. İkinci günde %3,70 artmış ve fiyat 0,028 olmuştur. Üçüncü günde fiyat aynı kalmıştır.

Sonraki günlerde sırasıyla %3,57 azalmış, aynı kalmış, %3,70,  %7,14 artmış; %6,67 azalmış, %3,57 ve %3,45 artmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında OZGYO hisse fiyatı 0,031’den 0,081’e yükselmiş ve %161 artış olmuştur.

3- 2011 JAPONYA TOHOKU DEPREMİNDE BORSA ANALİZİ

2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi, 11 Mart 2011 tarihinde, merkez üssü Japonya'nın Tōhoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km (45 mil) doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda 9,0 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem. Yaklaşık 6 dakika süren deprem bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunami dalgalarına neden oldu. Tsunami dalgaları saatte 500 km hızla 6.372 km uzaklıktaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarını vurdu. Yerin 29 km derinliğinde olan deprem, yerel saatte 14:46'da gerçekleşti. Japonya hükûmeti, felaketi resmi olarak Büyük Doğu Japonya depremi  olarak adlandırdı.

Deprem ve tsunami sonucunda 19,759 kişi hayatını kaybetti, 6242 kişi yaralandı ve 2553 kişi kayboldu. Deprem ve tsunami, ülkede çok büyük maddi zarara yol açtı. Kara ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgenin sular altında kalmasına neden oldu. Kuzeydoğu Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı ve deprem sonucu gıda sıkıntısı da meydana geldi. Dünya Bankası'nın tahminine göre depremin ekonomik maliyeti 235 milyar Amerikan doları oldu ve bu da depremi tarihin en çok maddi kayba neden olan doğal afeti yaptı.

Tsunami sonucu Fukuşima I ve Fukuşima II Nükleer Santrali'nde meydana gelen, özellikle üç reaktörünün erimesine ve Fukuşima'daki radyoaktif suyun boşalmasına neden olan nükleer kazalar nedeniyle yüzbinlerce kişi bölgeden tahliye edilmek zorunda kaldı. 9.0 büyüklüğündeki deprem Japonya'da bugüne kadar gerçekleşen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Borsa endeksleri günlük kapanış verileri depremden 90 gün öncesi ve 150 gün sonrası olan 10.12.2010 - 11.8.2011 tarihi aralığında analiz edilmiştir. Ekteki Tablo 2’de veriler yer almaktadır ve 2 farklı kaynaktan teyit edilmiştir.

a) Nikkei 225 Borsa Endeksi Deprem Analizi:

Nikkei 225 verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 10.211-10.857 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-2,43 ve %1,78 bandında seyretmiştir. Deprem günü 11.3.2011 dahil borsa işlemleri devam ettirilmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %1,72 olmuş ve Nikkei 225 endeksi 10.254’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %6,18 olmuş ve endeks kapanışı 9.620 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %10,04 olmuş ve endeks kapanışı 8.655 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %5,07 artmış; %1,44 düşmüş; %2,72 ve %4,36 artmış, %1,65 ve %0,15 düşmüş; %1,07 artmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Nikkei 225 endeksi 10.434’den 8.981’e düşmüş ve %14 azalmıştır.

b) Tokyo Bankacılık Borsa Endeksi Deprem Analizi:

Tokyo Bank endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 121-139 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-3,22 ve %3,66 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %1,90 olmuş ve Tokyo Banka endeksi 128’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %7,90 olmuş ve endeks kapanışı 118 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %9,41 olmuş ve endeks kapanışı 107 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %5,07 artmış, %2,35 azalmış, %2,69 ve %7,02 artmış, %0,77, %1,25 ve %0,52 azalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo Bankacılık endeksi 130,93’ten 103,86’ya düşmüş ve %21 azalmıştır.

c) Tokyo Sigortacılık Borsa Endeksi Deprem Analizi:

Tokyo Sigortacılık endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 553-650 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-3,26 ve %2,7 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %2,01 olmuş ve Tokyo Sigorta endeksi 593’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %12,78 olmuş ve endeks kapanışı 517 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %3,24 olmuş ve endeks kapanışı 500 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %4,31 artmış, %2,27 azalmış; %1,38, %4,55 ve %0,51 artmış, %2,14 ve %0,42 azalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo Sigortacılık endeksi 605,44’ten 458,58’e düşmüş ve %24 azalmıştır.

d) Tokyo İnşaat Borsa Endeksi Deprem Analizi:

Tokyo İnşaat endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks (mavi sol dikey eksen) 419-450 bandında, günlük getiri (kırmızı sağ dikey eksen) %-1,4 ve %1,94 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %0,49 olmuş ve Tokyo İnşaat endeksi 427’e düşmüştür. İkinci günde artış %6,42 olmuş ve endeks kapanışı 454 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %11,25 olmuş ve endeks kapanışı 403 olmuştur.

Sonraki günlerde sırasıyla %5,30, %0,06, %2,82 ve %7,51 artmış, %1,01 azalmış, %1,84 artmış ve %0,11 azalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo İnşaat endeksi 429,49’dan 424,95’e düşmüş ve neredeyse değişmemiştir.

4- SONUÇ:

Bilindiği üzere ülkemiz için depremler büyük ölçekte ekonomik hasar oluşturan ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen afetlerin başında gelmektedir. Depremler, yaşanan can kayıplarının yanı sıra, işgücü piyasası, yapı stoku, altyapı ve çevresel olarak büyük ekonomik hasarlar oluşturmaktadır. Deprem yaşanan bölgelerde hayatın durması nedeniyle işsizlik artmakta ve bir çok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır. Buna ek olarak, makro ekonomik açıdan depremler enflasyon, büyüme ve bütçe dengesi gibi önemli göstergeler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Özellikle, yeni yaşadığımız 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri yanında 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi bu gerçeği yansıtması açısından yakın tarihte yaşanmış olan ve coğrafi ve nüfus olarak çok geniş bir alanı etkileyen büyük çapta depremler olarak hatırlanmaktadır.

Bu yazıda, yerel olarak 17.8.1999 tarihli Gölcük depremi ve dünyadan 11.3.2011 tarihli Japonya Tohoku depremleri öncesi ve sonrası borsa verileri dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Bu analizdeki amaç, borsaların geçmişte büyük bir deprem sonrası nasıl tepki verdiğinin ortaya konulması ve gelecekteki depremlerde verebileceği tepkinin tahmin edilmesine ışık tutmaktır.

Türkiye’de 1999 Gölcük depreminin BİST 100 borsa endeksi, banka, sigorta, taş-toprak endeksleri ve 2 adet GYO şirketinin hisse fiyatları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Endeksler ve hisse fiyatı kapanış verileri, depremden 90 gün öncesine ve 135 gün sonrasına kadar alınmış ve bu aralıkta analiz yapılmıştır.

Japonya’daki 2011 Tohoku depreminin Nikkei 225 borsa endeksi, Tokyo banka, sigorta ve inşaat endeksleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Endeks verileri depremden 90 gün öncesine ve 150 gün sonrasına kadar alınmış ve bu aralıkta analiz yapılmıştır.         

Borsa endeksleri günlük kapanış verileri depremden 90 gün öncesi ve 135 gün sonrası olan 17.5.1999 - 31.12.1999 tarihi aralığında analiz edilmiştir. Ekteki Tablo 1’de veriler yer almaktadır ve 2 farklı kaynaktan teyit edilmiştir.

Bist 100 verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 47-60 bandında, günlük getiri %-5 ve %10 bandında seyretmiştir. Deprem günü 17.8.1999 dahil 7 iş günü borsa işlemleri durdurulmuştur. 26.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %10,38 olmuş ve BIST 100 endeksi 52,04’e düşmüştür. İkinci günde %1.40 artış olmuş ve endeks kapanışı 52,77 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %4,91 olmuş ve endeks kapanışı 50,18 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında BİST 100 endeksi 58,07’den 152,09’a gelmiş ve %162 artış olmuştur.

XBANK verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 79-102 bandında, günlük getiri %-7 ve %11 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %11,28 olmuş ve XBANK endeksi 83,41’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %5.62 olmuş ve endeks kapanışı 78,72 olmuştur. Üçüncü günde %1,47 artış olmuş ve endeks kapanışı 79,88 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XBANK endeksi 94,01’den 246,61’e gelmiş ve %162 artış olmuştur.

XSGRT verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 58-81 bandında, günlük getiri %-6 ve %9 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %16,64 olmuş ve XSGRT endeksi 62,86’ya düşmüştür. İkinci günde kayıp %4.33 olmuş ve endeks kapanışı 60,14 olmuştur. Üçüncü günde %8,05 artış olmuş ve endeks kapanışı 64,98 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XSGRT endeksi 75,41’den 207,16’ya gelmiş ve %175 artış olmuştur.

İnşaat, çimento, beton şirketlerinin yer aldığı XTAST verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 32-39 bandında, günlük getiri %-5 ve %5 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde artış %17,68 olmuş ve XTAST endeksi 45,33’e yükselmiştir.  İkinci günde %0,11 azalış olmuş ve endeks kapanışı 45,28 olmuştur. Üçüncü günde %4,66 artış olmuş ve endeks kapanışı 47,39 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında XTAST endeksi 38,52’den 103,24’e yükselmiş ve %168 artış olmuştur.

1999’da çok az gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğundan hacmen iki büyük şirketin hisse fiyatları üzerinden analiz yapılmıştır. 

VKGYO verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 0,037-0,046 bandında, günlük getiri %-9 ve %13 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %17,07 olmuş ve hisse fiyatı 0,034’e düşmüştür. İkinci günde fiyat aynı kalmıştır. Üçüncü günde %5,88 azalış olmuş ve hisse kapanışı 0,032 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında VKGYO hisse fiyatı 0,041’den 0,087’ye yükselmiş ve %112 artış olmuştur.

OZGYO verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 0,028-0,038 bandında, günlük getiri %-8 ve %10 bandında seyretmiştir. Depremden sonra 27.8.1999 tarihindeki açılışta birinci günde kayıp %12,90 olmuş ve hisse fiyatı 0,027’ye düşmüştür. İkinci günde %3,70 artmış ve fiyat 0,028 olmuştur. Üçüncü günde fiyat aynı kalmıştır.

Depremden önceki günkü kapanış ve 135 gün sonrası olan yıl sonu 28.12.1999 kapanışı karşılaştırıldığında OZGYO hisse fiyatı 0,031’den 0,081’e yükselmiş ve %161 artış olmuştur.

2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi için borsa endeksleri günlük kapanış verileri depremden 90 gün öncesi ve 150 gün sonrası olan 10.12.2010 - 11.8.2011 tarihi aralığında analiz edilmiştir.

Nikkei 225 verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 10.211-10.857 bandında, günlük getiri %-2,43 ve %1,78 bandında seyretmiştir. Deprem günü 11.3.2011 dahil borsa işlemleri devam ettirilmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %1,72 olmuş ve Nikkei 225 endeksi 10.254’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %6,18 olmuş ve endeks kapanışı 9.620 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %10,04 olmuş ve endeks kapanışı 8.655 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Nikkei 225 endeksi 10.434’den 8.981’e düşmüş ve %14 azalmıştır.

Tokyo Bank endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 121-139 bandında, günlük getiri %-3,22 ve %3,66 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %1,90 olmuş ve Tokyo Banka endeksi 128’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %7,90 olmuş ve endeks kapanışı 118 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %9,41 olmuş ve endeks kapanışı 107 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo Bankacılık endeksi 130,93’ten 103,86’ya düşmüş ve %21 azalmıştır.

Tokyo Sigortacılık endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 553-650 bandında, günlük getiri %-3,26 ve %2,7 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %2,01 olmuş ve Tokyo Sigorta endeksi 593’e düşmüştür. İkinci günde kayıp %12,78 olmuş ve endeks kapanışı 517 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %3,24 olmuş ve endeks kapanışı 500 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo Sigortacılık endeksi 605,44’ten 458,58’e düşmüş ve %24 azalmıştır.

Tokyo İnşaat endeks verileri incelendiğinde, deprem tarihine kadar günlük kapanışta endeks 419-450 bandında, günlük getiri %-1,4 ve %1,94 bandında seyretmiştir. Depremin birinci gününde kayıp %0,49 olmuş ve Tokyo İnşaat endeksi 427’e düşmüştür. İkinci günde artış %6,42 olmuş ve endeks kapanışı 454 olmuştur. Üçüncü günde kayıp %11,25 olmuş ve endeks kapanışı 403 olmuştur.

Depremden önceki günkü kapanış ve 150 gün sonrası olan 11.8.2011 kapanışı karşılaştırıldığında Tokyo İnşaat endeksi 429,49’dan 424,95’e düşmüş ve neredeyse değişmemiştir.

5- EKLER:

TABLO: 1

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ VERİLERİ

 

TABLO: 2

11.3.2021 JAPONYA TOHOKU DEPREMİ

Tarih

BİST100

XBANK

XSGRT

XGIDA

XTAST

OZGYO

VKGYO

 

Tarih

NIKKEI225

BANK

SİGORTA

İNŞAAT

17.05.1999

55,44

93,55

74,76

35,80

38,37

0,035

0,044

 

10.12.2010

10.211,95

121,21

566,31

419,93

18.05.1999

57,03

96,27

76,50

36,25

38,86

0,036

0,044

 

13.12.2010

10.293,89

124,18

569,42

423,22

20.05.1999

56,53

94,06

72,27

37,14

39,54

0,038

0,044

 

14.12.2010

10.316,77

124,98

570,37

426,44

21.05.1999

54,97

90,20

71,01

36,60

39,42

0,036

0,043

 

15.12.2010

10.309,78

124,71

567,35

428,54

24.05.1999

52,72

83,85

71,59

35,96

39,44

0,036

0,042

 

16.12.2010

10.311,29

126,54

569,43

430,02

25.05.1999

50,86

80,21

68,74

35,43

38,25

0,034

0,041

 

17.12.2010

10.303,83

127,99

575,35

428,84

26.05.1999

50,78

79,97

67,39

36,75

38,50

0,034

0,040

 

20.12.2010

10.216,41

126,92

573,72

427,43

27.05.1999

52,65

85,28

68,64

36,62

39,00

0,035

0,040

 

21.12.2010

10.370,53

127,58

575,19

430,06

28.05.1999

52,47

84,43

69,81

36,12

39,07

0,035

0,041

 

22.12.2010

10.346,48

128,64

574,56

429,46

31.05.1999

50,69

81,70

69,42

35,34

37,37

0,034

0,040

 

24.12.2010

10.279,19

127,67

568,44

425,77

01.06.1999

51,27

83,19

68,47

35,37

37,20

0,034

0,039

 

27.12.2010

10.355,99

127,77

568,78

426,16

02.06.1999

49,64

80,96

65,21

34,62

35,71

0,033

0,037

 

28.12.2010

10.292,63

128,45

572,93

425,04

03.06.1999

49,86

81,63

64,87

34,67

35,26

0,034

0,038

 

29.12.2010

10.344,54

129,49

574,08

429,5

04.06.1999

53,67

90,03

68,35

35,87

36,96

0,035

0,042

 

30.12.2010

10.228,92

127,28

566,62

425,16

07.06.1999

52,99

88,18

66,08

35,90

37,75

0,034

0,043

 

04.01.2011

10.398,10

129,20

573,86

432,72

08.06.1999

52,88

87,83

64,81

35,74

38,00

0,034

0,044

 

05.01.2011

10.380,77

127,80

568,34

432,46

09.06.1999

52,89

88,52

65,32

35,64

38,28

0,034

0,043

 

06.01.2011

10.529,76

130,17

573,96

439,58

10.06.1999

55,60

93,64

67,64

36,10

38,58

0,034

0,045

 

07.01.2011

10.541,04

130,17

581,01

438,69

11.06.1999

55,32

92,40

69,73

35,99

38,94

0,035

0,044

 

11.01.2011

10.510,68

129,82

578,68

441,58

14.06.1999

54,02

89,57

68,41

36,05

38,82

0,034

0,042

 

12.01.2011

10.512,80

132,93

587,64

441,36

15.06.1999

52,41

87,08

67,01

35,50

37,57

0,034

0,040

 

13.01.2011

10.589,76

135,20

589,88

445,99

16.06.1999

50,82

84,74

65,54

34,58

36,89

0,033

0,039

 

14.01.2011

10.499,04

133,86

582,95

443,37

17.06.1999

52,63

88,36

67,97

35,61

37,40

0,034

0,039

 

17.01.2011

10.502,86

133,62

579,16

442,18

18.06.1999

53,22

90,23

67,86

35,43

37,74

0,033

0,039

 

18.01.2011

10.518,98

134,27

579,29

444,55

21.06.1999

52,89

90,35

65,54

34,81

36,97

0,034

0,039

 

19.01.2011

10.557,10

135,03

581,96

445,65

22.06.1999

52,19

88,49

65,42

34,20

36,84

0,033

0,044

 

20.01.2011

10.437,31

133,54

573,86

442,84

23.06.1999

51,30

87,31

66,19

33,43

35,92

0,033

0,045

 

21.01.2011

10.274,52

130,66

556,6

437,3

24.06.1999

50,90

86,80

64,02

33,11

35,74

0,033

0,045

 

24.01.2011

10.345,11

130,13

564,86

440,34

25.06.1999

49,42

84,05

62,84

32,15

35,21

0,032

0,044

 

25.01.2011

10.464,42

132,71

575,61

445,5

28.06.1999

46,81

79,75

58,84

31,05

33,42

0,03

0,042

 

26.01.2011

10.401,90

130,95

569,96

444,58

29.06.1999

46,76

80,87

58,93

30,95

32,98

0,03

0,041

 

27.01.2011

10.478,66

130,81

571,81

445,78

30.06.1999

49,50

84,02

63,05

32,45

34,64

0,031

0,042

 

28.01.2011

10.360,34

128,44

559,84

441,41

01.07.1999

51,60

87,64

68,84

32,98

35,32

0,031

0,045

 

31.01.2011

10.237,92

126,19

553,32

435,25

02.07.1999

48,61

83,06

68,28

32,07

33,43

0,031

0,041

 

01.02.2011

10.274,50

125,86

554,68

443,71

05.07.1999

50,31

86,18

72,53

32,71

33,74

0,03

0,042

 

02.02.2011

10.457,36

130,47

566,86

449,5

06.07.1999

48,20

82,15

70,02

32,07

33,30

0,03

0,044

 

03.02.2011

10.431,36

128,99

567,9

445,95

07.07.1999

47,55

81,07

67,98

31,45

32,82

0,028

0,043

 

04.02.2011

10.543,52

129,97

573,29

448,6

08.07.1999

48,77

82,73

66,93

31,85

33,49

0,03

0,046

 

07.02.2011

10.592,04

131,01

578,36

449,3

09.07.1999

51,29

86,56

68,30

32,88

34,57

0,031

0,044

 

08.02.2011

10.635,98

133,36

593,99

448,5

12.07.1999

56,21

96,76

73,85

34,09

35,81

0,03

0,044

 

09.02.2011

10.617,83

133,24

593,36

443,37

13.07.1999

55,75

96,83

75,07

33,49

35,56

0,03

0,042

 

10.02.2011

10.605,65

133,84

604,31

447,63

14.07.1999

57,83

99,30

78,21

34,19

36,28

0,031

0,042

 

14.02.2011

10.725,54

136,17

620,77

450,95

15.07.1999

57,63

99,18

76,21

33,84

36,83

0,031

0,042

 

15.02.2011

10.746,67

136,22

623,25

449,87

16.07.1999

56,76

97,42

74,09

33,50

36,11

0,034

0,042

 

16.02.2011

10.808,29

137,84

639,33

449,35

19.07.1999

59,25

101,20

78,48

33,49

36,97

0,033

0,042

 

17.02.2011

10.836,64

139,10

650,13

450,02

20.07.1999

59,91

102,62

81,87

33,43

36,95

0,031

0,043

 

18.02.2011

10.842,80

139,02

643,72

448,44

21.07.1999

60,04

101,99

81,18

33,69

36,81

0,031

0,041

 

21.02.2011

10.857,53

139,32

641,68

449,81

22.07.1999

58,65

99,77

77,64

33,27

36,12

0,03

0,041

 

22.02.2011

10.664,70

134,83

620,78

441,34

23.07.1999

57,83

97,70

75,16

33,39

36,62

0,031

0,041

 

23.02.2011

10.579,10

133,22

613,87

440,47

26.07.1999

55,29

91,91

72,66

32,81

35,89

0,031

0,039

 

24.02.2011

10.452,71

132,17

602,39

435,58

27.07.1999

57,60

95,80

75,89

33,17

36,62

0,031

0,039

 

25.02.2011

10.526,76

133,44

610,68

438,32

28.07.1999

56,94

94,39

75,80

32,89

36,72

0,031

0,038

 

28.02.2011

10.624,09

135,25

616,42

444,04

29.07.1999

57,10

94,39

74,95

33,36

37,18

0,031

0,040

 

01.03.2011

10.754,03

138,77

626,4

449,02

30.07.1999

58,05

95,45

75,38

33,89

37,61

0,03

0,041

 

02.03.2011

10.492,38

134,68

608,7

437,77

02.08.1999

56,82

93,89

72,87

33,94

37,09

0,03

0,039

 

03.03.2011

10.586,02

134,73

613,33

442,29

03.08.1999

57,07

94,01

73,82

33,56

37,08

0,03

0,039

 

04.03.2011

10.693,66

135,26

628,1

444,63

04.08.1999

56,87

93,47

72,73

33,47

36,77

0,031

0,039

 

07.03.2011

10.505,02

133,27

613,21

437,96

05.08.1999

55,97

92,27

70,56

33,07

36,46

0,031

0,038

 

08.03.2011

10.525,19

132,28

612,44

434,51

06.08.1999

56,04

91,95

71,83

33,27

36,72

0,03

0,039

 

09.03.2011

10.589,50

133,21

621,39

436,76

09.08.1999

58,07

93,69

76,94

33,55

37,44

0,03

0,039

 

10.03.2011

10.434,38

130,93

605,44

429,49

10.08.1999

57,55

92,75

73,67

33,94

37,65

0,03

0,039

 

11.03.2011

10.254,43

128,44

593,26

427,38

11.08.1999

56,75

91,39

75,50

33,29

37,73

0,03

0,038

 

14.03.2011

9.620,49

118,29

517,43

454,81

12.08.1999

56,28

90,61

76,85

33,25

37,41

0,03

0,039

 

15.03.2011

8.655,00

107,16

500,69

403,63

13.08.1999

57,87

91,65

76,03

33,52

38,24

0,03

0,040

 

16.03.2011

9.093,72

112,59

522,26

425,04

16.08.1999

58,07

94,01

75,41

34,20

38,52

0,031

0,041

 

17.03.2011

8.962,67

109,94

510,43

425,3

26.08.1999

52,04

-

-

-

-

0,027

0,034

 

18.03.2011

9.206,75

112,90

517,48

437,3

27.08.1999

52,77

83,41

62,86

31,68

45,33

0,028

0,034

 

22.03.2011

9.608,32

120,82

541,01

470,16

31.08.1999

50,18

78,72

60,14

30,90

45,28

0,028

0,032

 

23.03.2011

9.449,47

119,89

543,76

465,4

01.09.1999

51,38

79,88

64,98

31,43

47,39

0,027

0,033

 

24.03.2011

9.435,01

118,39

532,1

473,96

02.09.1999

52,30

81,72

65,34

32,03

49,49

0,027

0,034

 

25.03.2011

9.536,13

117,77

529,89

473,42

03.09.1999

53,59

83,22

63,24

32,71

51,39

0,028

0,035

 

28.03.2011

9.478,53

118,80

529,96

465,99

06.09.1999

58,24

91,23

67,28

34,32

51,79

0,03

0,036

 

29.03.2011

9.459,08

115,33

519,66

456,01

07.09.1999

58,00

90,35

68,50

33,66

48,92

0,028

0,036

 

30.03.2011

9.708,79

114,78

524,19

459,59

08.09.1999

60,95

94,00

72,83

35,30

49,75

0,029

0,037

 

31.03.2011

9.755,10

116,33

532,11

458,06

09.09.1999

61,18

92,56

71,68

36,01

51,30

0,03

0,037

 

01.04.2011

9.708,39

116,55

523,94

458,65

10.09.1999

61,78

92,25

71,24

36,95

51,58

0,03

0,037

 

04.04.2011

9.718,89

114,92

528,39

461,69

13.09.1999

60,51

90,47

69,91

36,83

50,03

0,03

0,034

 

05.04.2011

9.615,55

113,69

519,31

452,64

14.09.1999

61,43

92,00

69,81

37,71

50,81

0,03

0,036

 

06.04.2011

9.584,37

111,90

520,46

450,24

15.09.1999

61,08

91,69

68,32

38,71

50,55

0,031

0,036

 

07.04.2011

9.590,93

112,97

522,9

443,87

16.09.1999

61,51

91,96

70,76

39,92

51,12

0,033

0,036

 

08.04.2011

9.768,08

115,97

530,92

448,88

17.09.1999

61,66

91,52

72,00

39,88

51,46

0,033

0,038

 

11.04.2011

9.719,70

115,25

534,78

450,93

20.09.1999

62,22

92,00

74,70

39,58

51,29

0,033

0,038

 

12.04.2011

9.555,26

114,10

530,78

447,06

21.09.1999

61,74

90,95

72,33

39,36

51,24

0,032

0,037

 

13.04.2011

9.641,18

115,53

532,62

448,16

22.09.1999

61,21

90,66

72,44

38,88

51,24

0,032

0,037

 

14.04.2011

9.653,92

115,59

529,11

453,7

23.09.1999

62,52

93,31

72,63

39,20

51,64

0,032

0,037

 

15.04.2011

9.591,52

113,88

528,07

450,27

24.09.1999

61,79

92,30

72,56

39,27

51,12

0,033

0,039

 

18.04.2011

9.556,65

111,96

518,95

447,41

27.09.1999

60,93

90,64

72,28

38,42

50,36

0,032

0,039

 

19.04.2011

9.441,03

110,89

521,91

443,25

28.09.1999

60,87

91,60

71,29

38,07

49,95

0,031

0,037

 

20.04.2011

9.606,82

111,82

526,29

440,64

29.09.1999

60,97

92,14

70,11

38,01

50,08

0,032

0,037

 

21.04.2011

9.685,77

111,53

521,56

439,33

30.09.1999

60,71

91,53

70,30

38,63

50,20

0,031

0,037

 

22.04.2011

9.682,21

111,17

521,19

438

01.10.1999

59,62

89,66

67,25

38,60

50,20

0,031

0,036

 

25.04.2011

9.671,96

111,69

519,81

436,7

04.10.1999

58,50

88,36

67,89

37,93

49,41

0,031

0,036

 

26.04.2011

9.558,69

110,94

519,96

434,16

05.10.1999

58,22

86,67

69,02

38,34

50,03

0,031

0,037

 

27.04.2011

9.691,84

111,12

526,86

434,73

06.10.1999

59,23

87,95

71,65

38,84

50,53

0,032

0,039

 

28.04.2011

9.849,74

113,03

530,72

442,3

07.10.1999

58,55

86,97

72,97

38,50

50,22

0,032

0,045

 

02.05.2011

10.004,20

115,89

535,35

449,92

08.10.1999

57,95

86,14

70,40

38,50

49,56

0,032

0,046

 

06.05.2011

9.859,20

114,94

532,47

449,6

11.10.1999

57,00

84,88

67,75

38,65

49,71

0,032

0,047

 

09.05.2011

9.794,38

115,89

531,88

449,43

12.10.1999

57,82

86,18

68,07

39,44

49,58

0,033

0,044

 

10.05.2011

9.818,76

116,22

527,24

450,37

13.10.1999

57,02

84,94

65,68

39,28

49,72

0,032

0,044

 

11.05.2011

9.864,26

115,87

525

454

14.10.1999

57,19

85,59

68,54

39,56

50,32

0,032

0,044

 

12.05.2011

9.716,65

115,26

520,85

448,58

15.10.1999

59,31

89,60

70,80

40,08

51,16

0,033

0,044

 

13.05.2011

9.648,77

112,42

511,32

442,13

18.10.1999

59,98

89,69

71,06

40,03

51,09

0,033

0,042

 

16.05.2011

9.558,30

110,94

502,36

442,72

19.10.1999

59,70

89,00

72,27

40,35

51,15

0,033

0,044

 

17.05.2011

9.567,02

110,09

509,06

440,78

20.10.1999

59,12

87,87

70,21

40,35

50,95

0,033

0,043

 

18.05.2011

9.662,08

112,64

512,64

447,09

21.10.1999

58,40

86,66

71,49

40,27

50,93

0,033

0,042

 

19.05.2011

9.620,82

110,42

519,31

441,73

22.10.1999

61,61

91,85

76,42

40,52

52,02

0,034

0,044

 

20.05.2011

9.607,08

109,90

515,53

440,28

25.10.1999

64,03

97,54

77,78

41,10

52,57

0,033

0,044

 

23.05.2011

9.460,63

108,32

501,16

434,24

26.10.1999

65,46

100,82

82,36

40,79

53,28

0,033

0,043

 

24.05.2011

9.477,17

108,11

502,86

435,18

27.10.1999

65,10

100,95

80,22

41,10

52,90

0,033

0,043

 

25.05.2011

9.422,88

109,03

500,79

430,96

28.10.1999

65,56

102,46

81,74

41,33

53,23

0,034

0,044

 

26.05.2011

9.562,05

109,07

505,96

433,62

01.11.1999

65,35

103,76

85,13

40,76

52,32

0,034

0,045

 

27.05.2011

9.521,94

109,25

509,98

434,54

02.11.1999

65,42

104,33

86,08

40,21

52,59

0,034

0,044

 

30.05.2011

9.504,97

108,32

504,82

434,83

03.11.1999

68,44

109,79

88,67

40,08

54,36

0,034

0,045

 

31.05.2011

9.693,73

109,67

517,8

439,57

04.11.1999

70,43

112,63

91,92

40,71

55,11

0,042

0,045

 

01.06.2011

9.719,61

109,96

514,91

443,61

05.11.1999

71,33

114,06

89,72

42,29

55,58

0,043

0,046

 

02.06.2011

9.555,04

108,19

505,05

439,82

08.11.1999

71,76

114,99

94,76

43,33

56,24

0,041

0,045

 

03.06.2011

9.492,21

106,63

495,65

436,9

09.11.1999

75,94

125,80

99,93

44,29

57,58

0,039

0,045

 

06.06.2011

9.380,35

104,75

488,7

434,04

10.11.1999

79,18

134,64

98,92

47,20

57,95

0,04

0,046

 

07.06.2011

9.442,95

105,16

495,85

440,14

11.11.1999

80,58

135,25

98,37

48,93

58,63

0,042

0,047

 

08.06.2011

9.449,46

105,84

493,05

441,65

12.11.1999

82,99

137,92

99,50

51,45

59,29

0,043

0,047

 

09.06.2011

9.467,15

105,19

492,76

441,72

15.11.1999

83,65

139,70

98,51

49,01

63,21

0,041

0,047

 

10.06.2011

9.514,44

105,46

499,11

444,56

16.11.1999

83,35

138,92

105,54

49,62

60,86

0,041

0,045

 

13.06.2011

9.448,21

105,59

492,08

444,23

17.11.1999

82,45

134,08

103,49

48,38

60,95

0,042

0,045

 

14.06.2011

9.547,79

107,85

499,45

448,47

18.11.1999

83,29

135,66

105,91

49,01

61,55

0,044

0,046

 

15.06.2011

9.574,32

107,25

499,69

446,79

19.11.1999

85,09

139,39

108,79

49,06

61,51

0,044

0,045

 

16.06.2011

9.411,28

106,35

491,26

439,09

22.11.1999

88,80

146,28

113,51

50,52

62,65

0,045

0,047

 

17.06.2011

9.351,40

105,48

485,33

427,84

23.11.1999

86,57

141,69

109,79

50,01

61,93

0,048

0,050

 

20.06.2011

9.354,32

105,72

487,25

429,01

24.11.1999

85,55

141,01

110,54

50,82

61,28

0,048

0,049

 

21.06.2011

9.459,66

106,53

487,72

431,79

25.11.1999

85,26

139,94

113,57

52,37

61,77

0,05

0,049

 

22.06.2011

9.629,43

108,88

499,18

439,46

26.11.1999

79,95

128,56

107,50

50,26

59,69

0,048

0,046

 

23.06.2011

9.596,74

108,89

495,94

438,93

29.11.1999

81,05

126,94

109,69

52,63

60,31

0,047

0,048

 

24.06.2011

9.678,71

110,22

500,58

441,34

30.11.1999

84,59

130,94

116,24

55,66

62,23

0,048

0,050

 

27.06.2011

9.578,31

109,85

492,33

437,23

01.12.1999

87,76

133,32

119,57

58,04

65,48

0,05

0,051

 

28.06.2011

9.648,98

110,44

499,13

441,42

02.12.1999

92,12

138,80

123,11

58,37

67,47

0,052

0,053

 

29.06.2011

9.797,26

112,12

512,52

445,59

03.12.1999

94,08

141,11

118,78

59,42

66,87

0,052

0,052

 

30.06.2011

9.816,09

113,63

508,55

448,1

06.12.1999

98,61

149,61

129,98

59,72

68,53

0,054

0,053

 

01.07.2011

9.868,07

115,02

517,12

448,57

07.12.1999

100,76

152,09

133,95

60,27

70,22

0,059

0,054

 

04.07.2011

9.965,09

117,94

530,55

454,72

08.12.1999

98,50

148,11

129,74

59,95

69,91

0,057

0,056

 

05.07.2011

9.972,46

118,61

536,77

453,61

09.12.1999

103,37

160,15

130,55

62,44

71,58

0,056

0,054

 

06.07.2011

10.082,48

118,76

541,96

457,17

10.12.1999

114,68

183,38

140,01

63,59

75,05

0,059

0,056

 

07.07.2011

10.071,14

118,74

536,92

458,86

13.12.1999

129,11

213,25

151,50

68,63

83,10

0,061

0,059

 

08.07.2011

10.137,73

118,77

538,48

460,6

14.12.1999

120,64

192,99

143,35

68,69

82,67

0,062

0,060

 

11.07.2011

10.069,53

117,60

533,9

458,42

15.12.1999

125,60

195,24

150,12

74,86

87,31

0,066

0,070

 

12.07.2011

9.925,92

115,29

520,27

453,09

16.12.1999

129,80

198,72

161,04

80,00

92,43

0,07

0,076

 

13.07.2011

9.963,14

115,41

516,64

456,15

17.12.1999

132,06

201,86

166,20

85,95

94,71

0,071

0,076

 

14.07.2011

9.936,12

113,92

511,86

453,49

20.12.1999

134,34

201,44

171,88

96,23

100,95

0,077

0,075

 

15.07.2011

9.974,47

114,01

511,34

457,12

21.12.1999

134,80

201,21

177,61

95,34

103,26

0,081

0,077

 

19.07.2011

9.889,72

112,49

505,39

458,4

22.12.1999

135,84

209,30

179,40

89,80

100,89

0,079

0,076

 

20.07.2011

10.005,90

113,84

514,29

460,52

23.12.1999

134,29

207,06

188,14

87,84

100,56

0,078

0,087

 

21.07.2011

10.010,39

114,51

514,46

460,29

24.12.1999

144,04

226,10

196,83

89,92

104,06

0,078

0,088

 

22.07.2011

10.132,11

117,18

528,05

467,95

27.12.1999

157,48

254,55

211,36

93,30

108,71

0,082

0,092

 

25.07.2011

10.050,01

115,39

522,09

466,83

28.12.1999

152,09

246,61

207,16

90,65

103,24

0,081

0,087

 

26.07.2011

10.097,72

116,35

529,63

468,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2011

10.047,19

115,12

522,6

461,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2011

9.901,35

113,70

513,13

456,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2011

9.833,03

112,42

506,19

455,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2011

9.965,01

115,99

515,68

460,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08.2011

9.844,59

114,86

519,21

454,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2011

9.637,14

112,43

504,92

443,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2011

9.659,18

112,59

505,62

445,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2011

9.299,88

109,16

485,22

433,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2011

9.097,56

106,80

478,23

419,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2011

8.944,48

104,96

468,5

414,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.2011

9.038,74

105,02

469,84

417,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.2011

8.981,94

103,86

458,58

424,95

6. KAYNAKÇA:

https://tr.wikipedia.org/wiki/1999_G%C3%B6lc%C3%BCk_depremi

https://tr.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_depremi_ve_tsunamisi

https://www.cnnturk.com/turkiye/turkiye-fay-hatti-haritasi-2023-fay-hatlari-hangi-illerden-ve-ilcelerden-geciyor-afad-turkiye-deprem-tehlike-haritasi

Fatih Alpaslan YILMAZ, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye’deki büyük depremlerin İMKB’de sektörel etkisinin test edilmesi, 2013.

www.investing.com

www.tr.tradingview.com

15.02.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM