YAZARLARIMIZ
Ömer Arık
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Bilim Uzmanı
o.arik@hotmail.comDevlet Memurlarının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

 Hayatımız risklerle doludur. Bir yanda çalıştığımız işyerindeki iş kazaları ve meslek hastalıkları; bir yanda da özel hayatımızda karşılaşabileceğimiz hastalıklar ve analık.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hizmet akdi ile çalışanlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile devlet memurlarının iş kazası meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarına tabi olma durumları birbirinden farklıdır.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışanlar tüm kısa vadeli sigorta kolları kapsamına tabidirler.

İşyerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan kişiler, hastalık hariç olmak üzere diğer tüm kısa vadeli sigorta kolları kapsamına tabidirler.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuru olarak çalışanlar ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kısa vadeli sigorta kollarının hiç birine tabi değildirler. Bu nedenle devlet memurlarından iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası için prim kesilmez.


5510 sayılı Kanun; hizmet akdiyle çalışanlar(4/a sigortalıları) ve kendi adına ve bağımsız çalışanlar (4/b sigortalıları) için iş kazası ve meslek hastalıklarını Kuruma bildirme zorunluluğu getirmiştir.  Buna göre işverenler ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar iş kazası olayını gerçekleştiği tarihi takip eden 3 iş günü içerisinde, meslek hastalığını ise öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 


5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan devlet memurlarının(4/c sigortalıları) geçirmiş olduğu iş kazası ve meslek hastalıklarının Kuruma bildirilmesini zorunlu kılmamıştır.


     Ancak 30.06.2012 tarih 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun “Kapsam ve İstisnalar” başlıklı 2 nci maddesi; Kamu Ve Özel Sektöre Ait Bütün İşlere Ve İşyerlerine, Bu İşyerlerinin İşverenleri İle İşveren Vekillerine, Çırak Ve Stajyerler De Dâhil Olmak Üzere Tüm Çalışanlarına Faaliyet Konularına Bakılmaksızın Uygulanır.” diyerek herkesi kapsama almıştır.


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih 95307949/0100701/49800571093.11.26 sayılı yazısında da 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarının geçirmiş olduğu iş kazası ve meslek hastalıklarının Kuruma bildirilmesi gerektiği, bildirilmediği takdirde idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.

Bununla ilgili olarak sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden devlet memurlarının geçirmiş olduğu İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Vakaları da dahil olmak üzere tüm vakaları 10 Gün İçinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek zorundadırlar.


 İş kazası ve meslek hastalığı vakalarını 10 gün içinde SGK’ya bildirmeyen sağlık hizmet sunucularına 30.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun  “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26/1-e maddesi gereği vaka başına 2017 yılı için 2.702 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Devlet memurunun geçirmiş olduğu iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde, meslek hastalığını ise öğrenildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmeyen kamu kurumlarına ise 30.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun  “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26/1-e maddesi gereği işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre 2017 yılı için 2.702 TL ila 8.106 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. 

 

 

KAYNAKLAR :

1-      5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2-      30.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

3-      SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih 95307949/0100701/49800571093.11.26 sayılı yazısı

14.09.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM