YAZARLARIMIZ
Olcay Er
Yeminli Mali Müşavir
olcayer@olcayer.com.trKırpıntı Teslimlerinde KDV Uygulaması

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimindeki KDV uygulamasıyla ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  1. KDV istisnası
  2. İstisnadan vazgeçme
  3. KDV tevkifatı uygulaması
  4. Bünyeye giren KDV’nin indirimlerden çıkartılması

 “Hurda ve Atık” kavramının açıklaması KDV Uygulama Genel Tebliği’nin 2.1.3.3.3.2 şu şekilde açıklanmıştır; “Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade etmektedir.”

Yukarıda belirtilen imalat artıklarının, bu kapsamda değerlendirilebilmesi için, işletmenin asıl üretim konusunu teşkil etmemesi, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkması, tamir ve bakım sonrası aynı amaçla kullanılmasının mümkün olmaması gerekmektedir.

1-KDV İstisnası;

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi gereğince KDV’den müstesnadır.

Ayrıca KDV Uygulama Genel Tebliği’nin  2.1.3.3.4.’e göre  yukarıdaki hurda ve atıkların işlenmesi sonucu elde edilen hammaddelerin tesliminde ise istisna söz konusu değildir. Bu hammaddelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı %18 olup, 9/10 tevkifat uygulanması gerekmektedir. Örneğin “A Tekstil”, “B Kumaşçılık” firmasına kırpıntı satışı yapıyor ve “B Kumaşçılık” bu kırpıntıları işleyerek tekrar kumaş haline getiriyor. Bu durumda “A Tekstil” firması kırpıntı tesliminde KDV istisnasından faydalanacaktır. “B Kumaşçılık” ise KDV’siz aldığı kırpıntıları işleyerek kumaş haline getirdikten sonra hammadde olarak satışını yaptığında istisnadan faydalanamayacak, %18 oranında KDV hesaplayacak ve alıcı tarafından 9/10 oranında tevkifat yapılacaktır. Bu örnekte kumaşın KDV oranı 8’den 18’e çıkmış oldu, tebliğ ile KDV oranı artırılabilir mi?, alıcı işletme satıcının kırpıntıdan üretilen bir hammadde teslim ettiğini bilebilir mi? Bu kısmı şimdilik tartışma dışı bırakıyorum. 

2-İstisnadan Vazgeçme;

3065 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.

3-KDV Tevkifatı Uygulaması;

İstisnadan vazgeçenlerin yukarıda sayılan hurda ve atık teslimlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

4-Bünyeye giren KDV’nin indirimlerden çıkartılması;

KDV Kanunun (30/a) maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmetin ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Fakat KDV uygulama genel tebliğinin “III.2.2 İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması” hakkındaki hükümleri aşağıdaki gibidir;

“2.2. İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması;

İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam kırpıntı, döküntü ile talaşların teslimi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesine göre vergiden müstesnadır. Aynı Kanunun (30/a) ve 32 nci maddelerine göre bu işlem kısmi istisna kapsamına girmektedir.

Yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dahi, işletmenin amacı bu fire ve atıkları imal etmek olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilmemektedir.

Bu durumda, yukarıda sayılan imalat artıkları için yüklenilen bir KDV de söz konusu olmayacaktır.

Bu nedenle sözü edilen imalat artıkları için, "Yüklenilen KDV" hesaplanmak suretiyle teslim edildikleri dönemde KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır”.

Sonuç; Üretim sırasında ortaya çıkan metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimindeki KDV’den istisnadır. KDV istisnasından çıkmak isteyen mükellefler, vergi dairelerine yazılı başvuru yaparak, bu kapsamdaki teslimlerinin KDV’ye tabi tutarak teslim edebilirler. KDV’ye tabi tutulan teslimlerde 5/10 oranında KDV tevkifatının alıcılar tarafından yapılması zorunludur. İstisnadan faydalanan mükelleflerin ise, (yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkması sebebiyle bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilemeyeceğinden) teslime konu hurda ve atıklar için bünyeye giren KDV hesaplaması ve indirimlerinden çıkartmaları gerekmemektedir.

28.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM