YAZARLARIMIZ
Olcay Er
Yeminli Mali Müşavir
olcayer@olcayer.com.trİhracat Bedelinin Yurda Getirme Ve Dab Bağlanması Zorunluluğu İle İlgili “İhracat Genelgesi”

04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkın 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32/48 no.lu) ile ilgili olmak üzere 6 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın internet sitesinde, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin "İhracat Genelgesi" yayınlandı.

Özellik arz eden hususlar aşağıda özetlenmiştir.

1. 180 Günden Daha Uzun Vadeli Anlaşmalar

Genelgenin 4.5 maddesine göre, “İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.”

2. Bedelin İleri Bir Tarihte Bozdurulması

Genelgenin 4.2 maddesinde düzenlenmiştir ; “180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla ihracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki bir tarihte bankaya satılması mümkündür”.

3. Serbest Bölgelere Yapılan İhracatlar

Genelgenin 4.7 maddesinde düzenlenmiştir ; “Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır”.

4. TL Olarak Veya Farklı Bir Yabancı Para Birimi İle Tahsilat

Genelgenin 5. maddesine göre; Türk Lirası ile yapılan ihracat karşılığında yurda döviz getirilmesi mümkündür. Ayrıca ihraç bedelinin beyan edilenden (GB’deki döviz) farklı bir döviz olarak getirilmesi de mümkündür.

5. Peşin İhracat Bedeli

Genelgenin 6. maddesine göre; Peşin bedel karşılığı ihracat 24 ay içerisinde yapılır ve ihracat bedelinin en az %80’i en geç fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bir bankaya satılır.

6. İhracat Bedelinin Tahsil Şekilleri

Genelgenin 8. Ve 13. maddesinde düzenlenmiştir. İhracat bedellerinin tahsili; Elektronik para kuruluşları vasıtasıyla bankaya havale, çek ile tahsilat, kredi kartı ile tahsilat, Nakit Beyan Formu (NBF) ile tahsilat şeklinde, genelgede belirtilen koşulları sağlaması koşuluyla mümkündür.

7. Nakit Getirilen İhracat Bedelleri

Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince onaylı NBF ile yapılır.

8. İran, Suriye, Afganistan, Irak Ve Libya’ya Yapılan İhracatlar

Genelgenin 8.maddesinde düzenlenmiştir. Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca tahsilinin;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.

Ayrıca İran ve Suriye’ye yapılan ihracat bedelleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

9. İthalatçı Firma İle Bedeli Gönderen Kişinin Farklı Olması Durumu

GB'de kayıtlı alıcı firma veya bu firma dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışından havale olarak gönderilen dövizin, herhangi bir referans veya fatura numarasıyla irtibatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ihracatçının beyan edeceği GB konusu ihracatın bedeli olarak alışının yapılması mümkündür. Ancak, serbest bölgelerdeki bankalar aracılığıyla yapılan havalelere istinaden döviz alışı, sadece GB’de alıcının bulunduğu ve malın gideceği yer olarak serbest bölgenin gösterilmesi halinde yapılabilir. Serbest bölgeler dışındaki başka ülkelere yapılan ihracat bedelinin serbest bölgeden gönderilen havaleye istinaden alışı yapılamaz.

10. İhracat Bedelinin İmalatçı Veya Tedarikçi Firmaya Gelmesi

Genelgenin 14.maddesinde düzenlenmiştir. GB’de kayıtlı imalatçı veya tedarikçi firma lehine gelen dövizin, imalatçı veya tedarikçi ile ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması kaydıyla ihracatçı firma adına ihracat bedeli olarak alışı yapılabilir. GB’de imalatçı veya tedarikçi firma unvanının kayıtlı olmadığı işlemlerde, ihraç konusu malın imalatçı veya tedarikçi firma tarafından ihracatçı firmaya satıldığına dair faturanın ibraz edilmesi ve ihracatçı ile imalatçı veya tedarikçi firmanın yazılı beyanının alınması kaydıyla ihracatçı firma adına ihracat bedeli olarak alışı yapılabilir.

11. İhracat Fiyatının Değişmesi

Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında lehte veya aleyhte değişiklik olması durumunda ihracatçının talebi ve ilgili faturaların ibrazı ile güncel ihracat tutarına tebliğ hükümleri uygulanır.

08.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM