YAZARLARIMIZ
Nurcan Çepni
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
nurcanyuzer@hotmail.comKurum Kazancının % 5´i İle Sınırlı Bağış ve Yardımlar

Bağış ve yardımların kurum kazancından indirimine ilişkin hükümler Kurumlar Vergisi Kanunu´nun 10´ uncu maddesinin 1´ inci fıkrasının c,ç,d,e ve f bentlerinde yer verilmiştir. Belli şartlar dahilinde yapılacak bağış ve yardımların bir kısmının % 5´i,bir kısmının ise tamamının kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

Yazımızın konusu kurum kazancının % 5´i ile sınırlı bağış ve yardımların kurum kazancından indirimin kapsamı ve % 5´lik üst sınırının hesaplanmasına değinilecektir.

KAPSAM

Kurumlar Vergisi Kanunu´nun 10/1-c maddesine göre, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5´ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

 • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri
 • İl özel idareleri
 • Belediyeler
 • Köyler
 • Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar
 • Kamu yararına çalışan dernekler
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar

Bağış ve yardımların indirilmesi için şu şartlara uymak gerekmektedir:

 • Bağış ve yardım yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.
 • Bağış ve yardım makbuz karşılığı olmalıdır.
 • Bağış ve yardımın karşılıksız yapılması gerekmektedir. Örneğin kamu menfaatine yararlı derneğin balosu için alınan bilet bedeli bağış ve yardım olarak matrahın tespitinde dikkate alınamaz.
 • Bağış ve yardımın sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi mümkündür. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen kısım sonraki yıla devredilemez.
 • Bağış ve yardımlar , bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, sözkonusu bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir.

% 5 ´lik Üst Sınırının Hesaplanması

Kurumlar Vergisi Kanunu´nun 10/1-c maddesi kapsamındaki bağış ve yardımların toplamı o yıla ait kurum kazancının % 5´ini geçemez. KVK Genel Tebliğine göre; indirilecek bağış ve yardımların üst sınırının hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir.

[Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)]

ÖRNEK

Ece AŞ´nin 2023 yılı hasılatı 5.000.000 TL ,dönem gider ve maliyet toplamı 2.000.000 TL´dir.Kurumun 2020 yılından devreden 1.000.000 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.Kurum dönem kazancından 500.000 TL iştirak kazancı elde elde etmiştir.A belediyesine makbuz karşılığı 200.000 TL bağışta bulunmuş ve bu tutarın tamamını gider hesaplarına kaydetmiştir ve ardından KKEG olarak dikkate almıştır.

Hasılat

5.000.000 TL

İndirilecek Giderler

2.000.000 TL

Geçmiş Yıl Zararı

1.000.000 TL

İştirak Kazancı İstisnası

    500.000 TL

% 5 Oranının uygulanacağı Tutar

(Zarar mahsubu dahil giderler ve iştirak kazançları istisnası düşüldükten, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutar.)

[5.000.000 – (2.000.000+1.000.000+500.000)]

 

 

Bağış ve yardım Üst sınırı(1.500.000x%5)

      75.000 TL

Bu tabloya göre Ece AŞ.,2023 hesap döneminde 75.000 TL bağış tutarını beyanname üzerinde göstermek suretiyle indirim konusu yapabilecek ancak (200.000 –75.000) 125.000 TL´ yi indirim konusu yapamayacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar : Kurumlar Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

19.04.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM