YAZARLARIMIZ
Nuh Şakar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
nuhsakar@gmail.comNakliye İşlerinde KDV Tevkifatına Genel Bakış

 Hepimizin malumu olduğu üzere 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı(Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile çokta yabancı olmadığımız KDV Tevkifatı çeşitlendirilerek çoğaltıldı. Bu yazımızda Nakliyecileri yani yük taşımacılığı yapan mükellefleri ilgilendiren kısmı ele almaya çalışacağız.

KDV Tevkifatı KDV kesintisi anlamına gelmektedir. Kısaca anlaşılır şekilde tanımlayacak olursak Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu teslimlerde yine Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği oranda KDV yi işi teslim edene değil direk devlete ödememiz anlamına gelir. 

Yük taşımacılığı hizmeti ile iştigal edenlerden hizmet ifası alanlar Nakliyecilere ödemesi gereken Katma Değer Vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen orana göre (yük taşımacılığı için 2/10)* kesinti yaparak yaptığı kesintiyi KDV 2 beyannamesiyle nakliyeci yerine devlete yatırmak durumundadır. Bir örnekle açıklayacak olursak;

Sunta alım satımıyla uğraşan A firması nakliyeci B ile anlaşarak Bursa dan Kayseri’ye sunta getirtmek istemiştir. Taraflar 1000 TL+ %18 KDV ye peşin olarak anlaşmışlardır.

Bu durumda 1 Mart 2021 yılı öncesine kadar süregelen uygulamada A firması B firmasına 1000 TL nakliye bedeli ve 180 TL KDV ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirecekti. 1 Mart 2021 sonrasındaki uygulamaya bakacak olursak;

1000 TL NAKLİYE BEDELİ

180 TL KDV (2/10 TEVKİFAT) =36 TL

180-36=144 TL TEVKİF SONRASI KALAN BEDEL

Bu durumda Tevkif edilen 36 TL B firmasına verilmeyip KDV 2 beyanıyla beyan edilip devlete ödenecektir. B firmasına ödenecek tutar ise 1000 TL Nakliye Bedeli ve 144 TL Tevkif sonrası kalan bedeldir. Yani  1144 TL dir.

Alıcı ve satıcı açısından muhasebe kayıtları ve beyan şekilleri de  şu şekilde olacaktır;

A Firmasının yevmiye kaydı;

----------------------------------------------------/----------------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR                     1000,00

191 İNDİRİLECEK KDV                   180,00

 

                                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR      36,00

                                               100  KASA HESABI                       1144,00

----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

A firması KDV 2 beyannamesiyle tevkif edilen tutarı beyan edip ödeyecekir.

B firmasının yevmiye kaydI;

------------------------------------------------------/----------------------------------------------------

100 KASA HESABI             1144,00

                                                           600 YURTİÇİ SATIŞLAR                1000,00

                                                           391 HESAPLANAN KDV                  144,00

----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

B firmasının yapacağı beyan ise Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Tablo 2 kısmında “Matrahın Vergi ve Tevkifat Oranlarına Göre Dağılımı” başlıklı satırlarında, beyan edilecektir.

Bazı önemli konuları ele alacak olursak;

  • Nakliye işlerinde KDV tevkifat uygulaması 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
  • Nakliye işlerinde KDV tevkifatı isteğe bağlı değil zorunlu bir uygulamadır. Taraflar kendi arasında anlaşarak Tevkifatsız fatura düzenleyemezler.
  • KDV dahil 1000 TL nin altındaki işlemler için KDV tevkifatı uygulanmaz. KDV dahil 1000 TL üstündeki fatura tutarının tamamı için tevkifat yapılır sadece 1000 TL yi aşan kısım için değil.
  • Aynı taşıma için tevkifat yapmamak adına KDV dahil 1000TL nin altında parça parça fatura kesilmesi durumunda Maliye Bakanlığınca cezai işlem uygulanır.
  • Nihai Alıcılar için tutar ne olursa olsun tevkifat uygulanmaz.

Son olarak Kısaca Nakliyecilerin düzenleyeceği faturaların şekli hakkında örnek verecek olursak;

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA  2.1.3.4 .2 BELGE DÜZENİ TEBLİĞNE GÖRE

1000 TL +(18 KDV) tutarında anlaşılan nakliye hizmet bedeli için düzenlenecek fatura kalemleri ve tutarları şöyledir;

NAKLİYE BEDELİ                                              : 1000 TL

KDV %18                                                          : 180    TL

TEVKİFAT ORANI                                             : 2/10

ALICI TARAFINDAN TEVKİF EDİLEN TUTAR   :36 TL

TEVKİFAT DAHİL TOPLAM TUTAR              :1180 TL

TEVKİFAT HARİÇ TOPLAM TUTAR              : 1144 TL

Sonuç olarak konuyu ele aldığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı genişletip sunmuş olduğu tevkifat uygulamalarında bekleyen KDV nin daha hızlı biçimde hazineye aktarılması amaçlanmaktadır. Görünen o ki önümüzdeki zaman diliminde de tevkifat uygulamaları alanı genişletilip birçok faaliyette karşımıza gelecektir. 

17.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM