YAZARLARIMIZ
Necdet Doğruç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
necdetdogruc@gmail.comİthalat Muhasebesi Notları

KANUN : VUK 262/C

TEBLİĞ :VUK 238-334 

1 SERİ NO.LU TEK DÜZEN HESAP PLANI TEBLİĞ

VUK 262/C

c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),

İTHALAT MUHASEBESİ HESAP PLANI

HAMMADDE -TİCARİ MAL İTHALATI                              

102 Bankalar

150 İlk Madde ve malzeme

153 Ticari Mallar

159 Verilen Sipariş Avansları                      

159.02 Yurt dışı Sipariş Avansları                                       

159.02.01 A Firması…. no’lu akreditif                                  

159.02.01.001  Sipariş Avansları                                            

159.02.01.002   Mal Bedeli

159.02.01.003   İthalat Giderleri

191 İndirilecek Katma Değer vergisi

320 Satıcılar

320.02 Yurtdışı Satıcılar 

320.02.001 ……. A Firması

646 Kambiyo Karları

656 Kambiyo Kararları

SABİT KIYMET  İTHALATI

102 Bankalar

191 İndirilecek Katma Değer vergi

253 Tesis,makine ve Cihazlar

 259 Verilen Avanslar

 259.02 Yurt Dışı Sipariş  

 259.02.01 A firması… no.’lu Akreditif     

 259.02.01.001  sipariş avansları

 259.02.01.002  Mal Bedeli

 259.02.01.003   İthalat Giderleri     

 320 SATICILAR

 320.02 Yurtdışı Satıcılar

 320.02.001 ……. A Firması

ÖRNEK: PEŞİN İTHALAT, HAMMADDE-TİCARİ MAL ALIMI

(A)A.Ş Yurt dışındaki (B) firmasına   04.06.2023 tarihinde( 50.000$ kur 26TL ) peşin mal bedelini ödemiştir .İthal edilen mal 27.07.2023 tarihinde gelmiş ve gümrük beyannamesi düzenlenmiş ve mal gümrükten çekilmiştir. (Kur 27 TL)
 

Gümrük Komisyoncusunun Düzenlediği Dekont

İthalat giderleri                :  50.000 TL 

Giderlere ödenen KDV    :   8.000 TL

İthalde ödenen KDV        : 270.000 TL

Toplam                            : 328.000 TL                      

--------------------------------------------  /------------------------------------------

159  Verilen Sipariş Avansları            1.300.000 TL                  

159.02 Yurtdışı  Sipariş Avansları                                    

159.02.01 B  Firması… No.lu Akreditif                                   

159.02.01.001  sipariş Avansları    1.300.000 TL                                                            

                                                           102 Bankalar    1.300.000 TL                                                                           

50.000$x26 TL=1.300.000 TL

mal bedelinin ödenmesi

--------------------------------------------  /------------------------------------------

159 Verilen Sipariş Avansları      1.350.000 TL                    

159.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

159.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif
159.02.01.002   Mal Bedeli 1.350.000 TL

                                                 320 Satıcılar               1.350.000 TL

                                                 320.02 Yurtdışı Satıcılar

                                                 320.02.001 B Firması

50.000$ x27 TL=1.350.000 TL

Gümrük beyanı gereği 

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

159 Verilen Sipariş Avanslar                         50.000 TL               

159.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

159.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif
159.02.01.003   İthalat Giderleri    50.000 TL

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi                  278.000 TL

                                                            320 Satıcılar             328.000 TL

                                                             320.02 Yurtiçi Satıcılar

                                                             320.02.001 Gümrük komisyoncusu

Gümrük kom dekontu gereği

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

  320 Satıcılar             328.000 TL

  320.02 Yurtiçi Satıcılar

   320.02.001 Gümrük komisyoncusu

                                                                102 Bankalar  328.000 TL

Gümrük komisyoncusuna ödeme

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

  320 Satıcılar               1.350.000 TL

   320.02 Yurtdışı Satıcılar

    320.02.001 B Firması

                                              159 Verilen Sipariş Avansları     1.300.000 TL                  

                                              159.02 yurtdışı Sipariş Avansları                                      

                                              159.02.01 B Firması.. No.lu Akreditif                                   

                                              159.02.01.001  Sipariş Avansları   1.300.000 TL

                                               646 Kambiyo Kararı                           50.000 TL

 Sipariş avansının kapanması    

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

ÖNEMLİ NOT:  KUR FARKINDAN DOLAYI    KAMBİYO ZARARI OLSAYDI   KAMBİYO ZARARI  VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARINA MUHASEBE KAYDI YAPILACAKTI    (KUR FARKI MUHASEBE KAYDI)
---------------------------------------------/---------------------------------------------  

159 Verilen Sipariş Avansları    50.000 TL                          

                                      320 Satıcılar                               50.000 TL

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESAP ÖZETİ               

159.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                        

159.02.01A Frması … Noı.lu Akreditif                                                                              

159.02.01.002   Mal Bedeli                                       1.350.000 TL

159.02.01.003   İthalat Giderleri                                    50.000 TL

 TOPLAM                                                                   1.400.000 TL

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

150 İlk Madde Ve Malzeme

           veya

153 Ticari, Mallar                            1.400.000 TL 

                                  159 Verilen Sipariş Avansları     1.400.000 TL                   

                                   159.02 yurtdışı Sipariş Avansları                                       

                                   159.02.01 B  Firması  No.lu Akteditif
                                   159.02.01.002   Mal Bedeli              1.350.000 TL

                                   159.02.01.003   İthalat Giderleri          50.000 TL

İthalatın kapanması

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

ÖRNEK: PEŞİN İTHALAT, SABİT KIYMET ALIMI

(A)A.Ş Yurt dışındaki (B) firmasına   04.07.2023 tarihinde( 50.000$ kur 26 TL ) peşin mal bedelini ödemiştir. İthal edilen mal 27.07.2023 tarihinde gelmiş ve gümrük beyannamesi düzenlenmiş ve mal gümrükten çekilmiştir. (Kur 27 TL)

Gümrük Komisyoncusunun Düzenlediği Dekont

İthalat giderleri                  :  50.000 TL 

Giderlere ödenen KDV     :   8.000 TL

İthalde ödenen KDV         : 270.000 TL

Toplam                             :328.000 TL                      

MUHASEBE KAYITLARI   

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

259 Verilen Avanslar                            1.300.000 TL

259.02 Yurtdışı  Sipariş Avansları                                    

259.02.01 B  Firması… No.lu Akreditif                                   

259.02.01.001  sipariş Avansları    1.300.000 TL                                                        

                                                          102 Bankalar   1.300.000 TL 

50.000$x26 TL=1.300.000 TL

mal bedelinin ödenmesi

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

259 Verilen Avanslar                       1.350.000 TL

259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

259.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif                                                                              

259.02.01.002   Mal Bedeli 1.350.000 TL

                                                          320 Satıcılar             1.350.000 TL

                                                          320.02 Yurtdışı Satıcılar

                                                          320.02.001 B Firması

50.000$ x27 TL=1.350.000 TL

Gümrük beyanı gereği 

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

 259 Verilen Avanslar                                       50.000 TL

 259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

 259.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif                                                                                                               

 259.02.01.003   İthalat Giderleri    50.000 TL

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi                  278.000 TL

                                                           320 Satıcılar               328.000 TL

                                                           320.02 Yurtiçi Satıcılar

                                                           320.02.001 Gümrük komisyoncusu

Gümrük kom dekontu gereğİ

---------------------------------------------/---------------------------------------------  

320 Satıcılar             328.000 TL

320.02 Yurtiçi Satıcılar

320.02.001 Gümrük komisyoncusu

                                                       102 Bankalar  328.000 TL

Gümrük komisyoncusuna ödeme

---------------------------------------------/---------------------------------------------

320 Satıcılar             1.350.000 TL

320.02 Yurtdışı Satıcılar

320.02.001 B Firması

                                     259 Verilen Avanslar             1.350.000 TL

                                     259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları

                                     259.02.01 B Firması….. No.lu Akreditif     

                                     259.02.01.001  Sipariş Avansları      1.300.000 TL      

                                     259.02.01.002   Mal Bedeli                    50.000 TL

                                     (VUK 262/c bendi)

Sipariş avansının kapanması ve kur farkı   

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

 259 VERİLEN AVANSLAR HESAP  ÖZETİ                        1.350.000 TL

  259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları 

  259.02.01 B Firması …No:lu Akreditif      

  259.02.01.002   Mal Bedeli             1.300.000 TL

  259.02.01.003   İthalat Giderleri           50.000 TL

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

253 Tesis,Makine ve cihazlar       1.350.000 TL

253.01 Makineler

                                      259 Verilen Avanslar                     1.350.000 TL

                                      259.02 Yurtdışı sipariş Avansları

                                      259.02.01 B Firması… No.lu Akreditif     

                                      259.02.01.002   Mal Bedeli               1.300.000 TL

                                      259.02.01.003   İthalat giderleri             50.000 TL

İthalatın kapanması

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

MAL MUKABİLİ İTHALATTA(C/H) SABİT KIYMET İTHALİ

SABİT KIYMET  İTHALATI

102 Bankalar

191 İndirilecek Katma Değer vergi

253 Tesis,makine ve Cihazlar

 259 Verilen Avanslar

 259.02 Yurt Dışı Sipariş  

 259.02.01 A firması… no.’lu Akreditif     

 259.02.01.001  sipariş avansları

 259.02.01.002  Mal Bedeli

 259.02.01.003   İthalat Giderleri     

 320 SATICILAR

 320.02 Yurtdışı Satıcılar

 320.02.001 ……. A Firması

ÖRNEK

(A)A.Ş Yurt dışındaki (B) firmasından   08.06.2023 tarihinde( 50.000$) değerinde makine ithal edilmiş ve gümrük beyannamesi düzenlenmiştir (Kur 23TL)

(A)A.Ş 30.000 $ 26.06.2023 tarihinde (kur :24) 20.000$ ise 27.07.2023 tarihinde (kur:25) ödemiş ve borcunu kapatmıştır.

Gümrük Komisyoncusunun Düzenlediği Dekont

İthalat giderleri                :  50.000 TL 

Giderlere ödenen KDV     :   8.000 TL

İthalde ödenen KDV         : 230.000 TL

TOPLAM                           288..000 TL                      

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

259 Verilen Avanslar                       1.150.000 TL

259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

259.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif                                                                              

259.02.01.002   Mal Bedeli 1.150.000 TL

                                                          320 Satıcılar             1.150.000 TL

                                                          320.02 Yurtdışı Satıcılar

                                                          320.02.001 B Firması

50.000$ x23 TL=1.150.000 TL

Gümrük beyanı gereği 

---------------------------------------------/--------------------------------------------

259 Verilen Avanslar                                    50.000 TL

259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları                                       

259.02.01 B  Firması….. No .lu Akreditif    

259.02.01.003   İthalat Giderleri   50.000 TL     

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi             238.000 TL         

                                                          320 Satıclar                288.000 TL

                                                          320.01 Yurtiçi Satıcılar

                                                          320.01.001 Gümrük Komisyoncusu

Gümrük kom dekontu gereği

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

320 Satıcılar                288.000 TL    

320.01 Yurt içi Satıcılar

320.01.001 Gümrük Komisyoncusu                                                                

                                                                     102 Bankalar   288.000TL

Gümrük komisyoncusuna ödeme

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

259 VERİLEN AVANSLAR HESAP ÖZETİ               :1.200.000 TL

259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları

259.02.01 B Firması… No .lu Akreditif    

259.02.01.002   Mal Bedeli            1.150.000 TL

259.02.01.003   İthalat Giderleri          50.000 TL

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

253 Tesis,Makine ve Cihazlar       1.200.000 TL

253.01 Makineler

                                         259 Verilen Avanslar                    1.200.000 TL

                                         259.02 Yurtdışı Sipariş Avansları

                                         259.02.01 B  Firması  …No.lu Akreditif   

                                        259.02.01.002   Mal Bedeli                 1.150.000 TL

                                        259.02.01.003   İthalat Giderleri              50.000 TL

İthalatın kapanması 

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

320 SATICILAR               720.000 TL

320.02 YURTDIŞI SATICILAR 

320.02.001 B FİRMASI

                                                                          102 BANKALAR    720.000TL

30.000$ x24 TL=720.000 TL

satıcıya ödeme 

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

30.06.2023 (KUR:26TL)

                                                      TL                            $

320 SATICILAR               

 320.02 Yurtdışı satıcılar      

 320.02.001 B Firması                  1.150.000 TL                        50.000$ MAL BEDELİ

 ÖDEME            (-)                          720.000 TL                        30.000$ ÖDEME

KALAN                                            430.000 TL                         20.000$

20.000X26   =520.000 TL

320 HESAP =430.000 TL

KUR FARKI =  90.000 TL

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

253 Tesis,Makine ve Cihazlar    90.000 TL

253.01 Makineler

                                                           320 Satıcılar              90.000 TL

                                                           320.02 Yurtdışı Satıcılar

                                                            320.02.001 B Firması

Kur farkı

VUK 262/C Maddesi

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

320 Satıcılar                    500.000 TL

320.02 Yurtdışı satıcılar

320.02.001 B Firması

                                                                          102 Bankalar   500.000TL

20.000$ x25 TL=500.000 TL

satıcıya ödeme 

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

320 Satıcılar  muavini   

30.06.2023  Bakiye (A)      :520.000 TL

27.07.2023 Ödeme            :500.000 TL

27.07.2023 Bakiyer (A)       : 20.000 TL 

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

320 Satıclar                             20.000 TL

320.02 Yurtdışı Satıcılar 

320.02.001 B Firması

                                        253 Tesis Makine ve Cihazlar     20.000 TL

                                        253.01 makineler

Kur farkı

VUK 262/c maddesi

---------------------------------------------/--------------------------------------------- 

Makinenin  Maliyeti

Mal Bedeli                     :1.150.000 TL

İthalat Giderleri             :      50.000 TL

Toplam                           :1.200.000 TL

30.06.2023 Kur Farkı(+) :    90.000 TL

27.07.2023 Kur FarkıI(-) :    20.000 TL

Makine Maliyeti              :1.270.000 TL

01.09.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM