YAZARLARIMIZ
Doç. Dr. Mustafa Sakal
Dokuz Eylül Üniversitesi
İİBF, Maliye Bölümü

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirİhtilaflı Vergi ve Cezalara Uzlaşma Yoluyla İndirim Af Getiriyor Mu?

            İhtilaflı vergi ve cezalara uzlaşma yoluyla indirim getiren yasa tasarısı Bakanlar Kurulunca imzalanıp meclis plan ve bütçe komisyonuna yollanmış bulunmaktadır. Komisyonda kısa süre içerisinde müzakere edilerek  yasalaşması beklenilen bu tasarı muhtemelen mart ayı içerisinde yasalaşarak Resmi Gazetede yayımlanması tahmin edilmektedir.

            İhtilaflı kamu alacakları kapsamında 2,3 milyar YTL vergi tarhiyatı, 370 milyon YTL de ecrimisil alacağı bulunduğu ifade edilmektedir. TBMM’nde plan ve bütçe komisyonunda dün başlanılan görüşmeler, bugünde  devam olunmaktadır. 2004 ve izleyen yıllarda vergi tarhiyatlarıyla ilgili idare aleyhine yaklaşık 70 bin dava açıldığı tespit edilmiştir. Bu davalara konu edilen yaklaşık 70 bin dava açılmış bulunmaktadır. yargı mercilerinde muhtelif ihtilafların yaklaşık 2 veya 5 yılda neticelendiği yetkililerce ifade olunmaktadır. Maliye Bakanlığı yetkilileri bu tasarıyla yargı mercileri ve idarenin iş yüklerinin hafifletilmesi ve bir an önce Hazineye bu alacakların kazandırılması amaçlandığı ifade olunmaktadır. Diğer taraftan Hazine arazileriyle ilgili olarak da 4 bin civarında ihtilaflı dosya olduğu, günümüzde ecrimisil uyuşmazlıkları ile ilgili yaklaşık ilgili mahkemelerdeki dava sayısı da 4 bine ulaştığı ve yaklaşık takipli dosyalardaki ecrimisil alacağı ise 370 milyon YTL olduğu ifade edilmektedir.  
 

I-BU YASADAN KİMLER İSTİFADE EDEMEYECEKTİR?           

a)      Bu yasadan belediye vergi dairelerine yatırılan bütün emlak vergileri ile il özel idarelerine ait vergi, resim ve harçlar bu yasa kapsamına alınmamıştır.

b)      Beyan edilen ve şuana kadar ödenmemiş vergiler,

c)      SSK ve Bağ-Kur primi borcu olanlar,

d)      Kaçakçılık suçu nedeniyle ceza mahkemelerine sevk edilen ya da yargılama safhasında bulunan ve hapis cezasını gerektiren fiillerde, hapis cezaları bu yasadan yararlanamayacak.

Buna göre örneğin; sahte fatura düzenleyenlerin ya da alanların, hapis cezaları affedilmeyecek.
 

II-AF YASASINDAN KİMLER FAYDANALABİLECEK?           

1)      Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, Damga Vergisi, Gümrük Vergileri, Gider Vergileri gibi beyana dayanan vergiler ile resim, fon payı ve harçlarla ilgili; ihtilaflı vergi, harç ve cezalar ile vergi ziyaı cezaları,

2)      1 temmuz 2007 tarihinden önce tebliğ edildiği halde, bu kanunun yayınlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan ecrimisil (kamu arazisinden yararlanma ya da işgal tazminatı) alacakları yararlanabilecek. Ancak,  deniz kıyısında  kamuya ait bir arsayı işgal eden şahıs, bedelini ödeyerek o arsaya ya da üzerindeki eve sahip olmayacak. 31 aralık 2007 den önce işgal edilmiş olan kamu taşınmazları, talep edilmesi halinde, uygun bulunursa, pazarlık usulüyle kiraya verilebilecek.

3)      Yasadan yararlanabilecek olan vergi ve cezaların ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harç, fon payı ve cezalarla ilgili olması gerekiyor.

4)      Vergi mahkemelerindeki davalar ile, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’daki ihtilaflar,

5)      Dava açma süresi geçmemiş

İhtilaflı tarhiyatlar, yasadan yararlanabilecektir.
 

III-UZLAŞMA SİSTEMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK? 

            Uzlaşma komisyonları, vergi aslında ve cezada “yüzde şu kadar indirim yapacaktır” şeklinde bir oran belirlenmiş değil.

            Komisyon, her dosyanın durumuna göre, “farklı oranlarda” indirim yapabilecek. Örneğin, mükellefin vergi mahkemesinde davayı kazandığı, Danıştay aşamasındaki ihtilaflı vergi ve cezalarda, yüksek bir indirim söz konusu olabilecek. Vergi mahkemesi ve Danıştay aşamaları mükellef lehine olan “karar düzeltme” aşamasındaki dosyalarda ise %90’ı aşan bir indirim yapılabilecektir.

            Başlangıç yani vergi mahkemesi aşamasındaki ihtilaflı vergi ve cezalarda ise, dosya içeriği de göz önüne alınarak, indirim oranının belirlenmesi söz konusudur.

            Uzlaşma tutanağını imzalayan mükellefin, “açtıkları davadan vazgeçmeleri” gerekiyor.
 

IV-ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? 

            İhtilaflı dosyalarda uzlaşmaya varılması durumunda, uzlaşılan vergi ve cezalar ile ecrimisiller dondurulacak. İlk taksiti uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı izleyen aydan başlamak suretiyle, “18 ayda 18 eşit taksitte” tamamı ödenecek. Taksit süresi olan 18 ay boyunca, ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacak.

            İhtilaflı vergi ve cezalara, indirim ve ödeme kolaylığı getiren tasarıda, şu anda vergi inceleme aşamasında bulunan dosyalarla ilgili bir düzenlemenin olmayışı, önemli bir eksiklik ilgililer ve akademik çevreler tarafından dile getirilmektedir.     


 

19.02.2008

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM