YAZARLARIMIZ
Mustafa Kalafat
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Öğretim Görevlisi
İşletme Bilim Uzmanı
mkalafat@guris.com.trElektrik Lisans Üretim Harç Bildirimi’nin Verilme Süresi

Değerli Okurlar,

Bilindiği üzere 04.04.2014 tarihli HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu sirkülerinde belirtildiği üzere, her yıl Kurumlar vergisi mükelleflerinin hidroelektrik santraller için vermesi gereken Elektrik Üretim Lisans Harç Bildirimi vardır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin sonuna; "Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90'ı, haziran ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır.” ifadesi yer almaktadır.

Yeni bir düzenleme ile 29.03.2019 tarihinde yayımlanan 115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereği 01.04.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerin süresinde değişikliğe gidilmiştir. Örneğin 2018 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Normal hesap dönemine tabii) verme süresi 25.04.2019 dan 30.04.2019 a uzatılmıştır. Ancak verilme süresi harçlar kanununda kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine bağlanan Elektrik Lisans Üretim Harç Bildirime ait bir bilgi bu sirküde yer almamaktadır. İlgili bildirime ait verilme süresi, kaynak kısmında yer alan GİB’ e ait sitede hala 25.04.2019 olarak görünmektedir. Bu tarih harçlar kanununun 113.maddesine aykırı bir ifadedir. Çünkü bu bildirimin verilme süresi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi ile aynıdır. Buna göre bildirimin son verilme tarihi 30.04.2019 olmalıdır.

Konu ile ilgili GİB’in en kısa sürede gerekli güncellemeyi yapması ve Kamuoyunu bu konuda aydınlatması gerekmektedir.

KAYNAK:

  1. https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi
  2. 492 sayılı Harçlar Kanunu

25.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM