YAZARLARIMIZ
Mustafa Bilal Kutsal
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Erciyes YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
mbkutsal@erciyesymm.com.trTam Tasdik Hizmetlerinin Kapsama Alanının Yeniden Tanımlanması

3568 sayılı kanununun 2. Maddesinde sayılan YMM mesleğinin konusu, İşletmelere verilen hizmetlerle, Kamusal güvence hizmetleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.

Hizmetten yararlananlar yönünden yapılacak bir tasnifte de aynı sonuca ulaşılmaktadır. Buna göre, mali yapısının sağlıklı işletilmesi için işletmelere verilen hizmetlerin yararlanıcısı işletme yönetimleri olurken, İşletmelere ait çeşitli göstergelerin güvenilir olduğuna dair yapılan tasdik hizmetleri ile verilen güvencelerden ise, genelde kamu, özelde bu işletmelerin ortakları ile düzenleyici-denetleyici kurumlar ve bu işletmelerden kamusal paylar alan kurumlar olmaktadır.

Bu makale, YMM mesleğinin hizmet sunumunda uyulması gereken denetim ve kalite standartlarının belirlenmesi ihtiyacı üzerinde çalışılan bu günlerde, YMM sorumluluğunun nesnel kurallarının makul güvence esasına göre belirlenecek olan bu denetim ve kalite standartlarına  dayandırılmasını, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, muhtelif konularda YMM inceleme ve onayını görmek isteyen kamu kuruluşlarının giderek genişleyen tasdik taleplerinin, “tam tasdik” hizmeti kapsamında yeniden tanımlanmasını önermek üzere hazırlanmıştır.

Muhtelif kurumlar tarafından talep edilen denetim ve onay işlemleri incelendiğinde de görüleceği üzere, bunlar işletme faaliyetleri arasında özellik arz eden kısmi bazı incelemeleri gerektiriyor gibi görünse de bu incelemelerin işletme faaliyetlerinin bütünsel yapısı içerisindeki bağlantıları ile birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bütünsel yaklaşım, uluslararası denetim sorunları alanında eleştirilmekte olan denetimlerin kalitesinin artırılması taleplerini de karşılayan bir çözüm olacaktır.

Halen Maliye Bakanlığınca YMM’lere tevdi edilen denetim ve tasdik işlemlerine ilişkin meslek kanunu kapsamında düzenlenmiş ve bu günlerde tek tebliğde birleştirilme çalışmalarının yapılmakta olduğu bilinen  41 adet tebliğ ile sürdürülen tasdik işlemleri içerisinde en kapsayıcı nitelikte olan gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin denetim ve tasdikinin yapıldığı “tam tasdik” hizmetinin kapsamının yeniden belirlenmesi ve bu hizmetin adına uygun hale getirilmesi için iki önerimiz vardır.

1- Tam tasdik hizmeti kamu adına alınan vergi, resim, harçlar ile haklar, paylar ve kesintilerin tamamını kapsayacak hale getirilmelidir. Bu amaçla denetim ve tasdik kapsamındaki işlemler sektörler ve denetim türleri itibariyle kodlanarak, kısmi tasdik işlemi gerektiren görev tanımlarının tam tasdik hizmeti içerinde yapılması sağlanmalıdır.

2- Denetim süreci, makul güvence sağlayacak denetim standartlarının yayımlanması suretiyle kural altına alınmalı ve denetçi sorumluluğu, nesnel denetim standartlarına uyulması gözetilerek mesleki özensizlik esasına bağlanmalıdır.

Bu konuda daha önce yayımlanmış “Rekortmenler Listelerinden Vergi Karnesi ’ne, Vergi Karnesinden Kamu Yararı Kimliği ’ne Geçilmesi Önerileri(1) adlı makalede belirtildiği üzere, tam tasdik kapsamı ve denetim süreci Kamu Gözetim Kurumu tarafından yurt içi denetim çerçevesi içerisinde yer almak üzere bağımsız denetimin bir unsuru olarak izlenmeli ve bu hususta önerilen işletmeler bazında çıkarılacak vergi karnesi ile, kamu yararı belgelerinin ulusal ölçekte yayınlanacak onur listesinin altyapısı hazırlanmalıdır.

  1. Rekortmenler Listelerinden Vergi Karnesi’ne, Vergi Karnesinden Kamu Yararı Kimliği’ne Geçilmesi Önerileri. 23.09.2016 tarihli makale http://www.muhasebetr.com

08.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM