YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comEnflasyon Düzeltmesinde Yeni Problem Ne Olacak Şimdi? Verginin Kanuniliğine Aykırıdır İptal Edilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkmesinin kararına göre 30/11/2023 Tarih 2023/208 esas kararıyla 20/01/2022 Tarihinde yayınlanan 7352 sayılı kanunun geçici madde 33 de yer alan 2021 ibaresinin kanuna aykırı olduğuna karar vererek yürürlükten kaldırmıştır.

Özetle vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahına etki edecek  enflasyon düzeltmesiyle ilgili değişiklik hukuk kurallarının geriye yürütülmesi sonucunu doğurmaktadır, demekte.

7352 sayılı kanuna geçici 1 maddesindeki 2021 ibaresinin değiştirilemeyeceğini söylemekte.

Yani 2021 ve şartlar devam ediyorsa devam eden yıllarda enflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğini söylüyor.

 

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7352

Kabul Tarihi: 20/1/2022

MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.

31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

Enflasyon muhasebesi uygulama şartları neydi son 3 yılda %100 ü geçmesi son yılda ise %10 un üzerinde olması

YIL

ÜFE

YIL

ÜFE

YIL

ÜFE

2019

7,36

2020

25,15

2021

79,89

2020

25,15

2021

79,89

2022

97,72

2021

79,89

2022

97,22

2023

44,22

TOPLAM

112,4

TOPLAM

202,26

TOPLAM

221,83

Bu durumda hepimizin 2021 de uygulayıp  Anayasa Mahkemesi sadece 2021 ’i iptal edip 2022 ye dokunmadığından; 2021 ve 2023 yıllarında Enflasyon düzeltmesi yapmamız mı gerekecek?

Beyannameleri düzelttikten sonra fazla veya noksan ödendiği ortaya çıkan vergi farkları ne olacak.

Alınan ve satılan mallar karşılığında kesilen faturalar ne olacak?

Oluşturulan mali tablolar bu mali tablolara göre işlem yapanların kazançları veya kayıpları ne olacak?

UFRS veya BOBİ-FRS ye göre düzenlenen tablolar bu tablolar üzerinden yapılan denetimler yazılan denetim raporları Buna istinaden KGK’nın incelemeleri bu incelemeler neticesinde kestiği cezalar; veya VUK’a göre 2021 ve sonrasında incelemeye giren mükelleflere çıkartılan matrah farkları.

BİR İPTAL VE ONLARCA SORU

Soruyu tekrarlayayım NE OLACAK ŞİMDİ? 

16.01.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM