YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comDüzeltmenin Düzeltmesi Yapılması Gereken Bir Durum

Kurların aşırı yükselmesi sonucunda, Firmaların kur farkı zararlarından ötürü bozulan mali tablolarını düzeltmek amacıyla 15/09/2018 Tarih 30536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 376 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğle;

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

İlave yapılmış. Ancak hesaplanan henüz itfa edilmemiş kur farkı zararlarının kayıtlarda mı, bilançoda mı, yoksa dipnotlarda mı gösterileceği konusunda bir açıklama yapılmamıştı.(ek-1-) Uygulayıcılar kendi yorumlarına göre uyguladılar.

Daha sonra

Bu Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ 26 Aralık 2020 Tarih 31346 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi .(Ek-2-)

Burada bir önceki geçici maddede değişiklik yapan tebliğle “kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır.

 Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.” Diyerek;

Konuya da açıklık getirilmiş ve kayıt atılmadan dip notlarda bilgi mahiyetinde gösterileceği ifade edilmiş; ayrıca kur farkı zararları tanımına açıklık getirilerek kur farkı zararlarının tamamı ve 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” kur farkı zararlarının yanına ilave edilmiştir.

2019 ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisinde kimi arkadaşımız kur farklarının tamamını alıp; kimi arkadaşlarımız sadece kredilerin tahakkuk edip ödenmemiş kur farkı zararlarını dikkate alarak kimi dip notlarda gösterdi kimi arkadaşımız kayıt atarak yaptı.

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ise Kur farklarının kur farklarına açıklık getirilip ,ayrıca yanına 2020 ve 2021 yıllarına ait kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısını da , ilave ederek dip notlarda gösterileceğini söyledi bizlerde 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini buna göre verdik.

Düzeltme metninin süresi ve uygulama 01/01/2023 tarihinde sona ermekteyken;

8 Kasım 2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete de 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir. Diyerek süreyi bir yıl daha uzatmıştır.

Ancak süreyi uzatırken 26 Aralık 2020 Tarih 31346 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikte hiçbir değişiklik yapmamıştır.

Bu durumda 2022 yılı sonu itibariyle doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarına ait kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısını da , ilave ederek dip notlarda göstereceğiz.

2022 yılı ilgili olarak ise kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısıyla ilgili bir işlem yapamayacağız.

Eğer kanun yapıcının amacı buysa sorun yok; süreyi uzatırken yukarıda yazdığım gibi 2022 yılı sehven atlandıysa kurumlar vergisi beyannamelerini verene kadar konuya açıklık getirilmesinde fayda vardır.

Firmaların bankalara verdikleri tablolarda bu konu çok önem taşımaktadır.


 

EK-1-


 

15 Eylül 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30536
 
TEBLİĞ
 
Ticaret Bakanlığından:

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yü

rütür.

EK-2-

 


 


 


 


 


 
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kur farkı zararları” ibaresi “kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/9/2018 30536

 

 

 

 

 

EK-3

8 Kasım 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 32007
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

17.02.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM