YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comFaturalarda Geçerli Olan KDV Oranı Ne Olacak?

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlı olduğundan, diğer bir ifadeyle mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının uygulanması gerektiği genel prensip olmakla birlikte, gerek KDV Genel Uygulama Tebliğinde gerekse verilen özelgelerde fatura düzenlendiği tarihte geçerli olan oranın uygulanması gerektiği yönünde belirlemeler yapılmıştır.

15 Şubat 2017 Tarih 29980 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan11 Seri No.lu “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Genel Tebliğ”de yer alan mal teslimi ve fatura düzenleme tarihlerinin farklı olması durumunda hangi tarihte geçerli olan oranının uygulanacağına ilişkin düzenlemede;

MADDE 9:

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.”

denilmek suretiyle, fatura düzenleme tarihindeki oranın esas alınacağı yönünde uygulamaya yön verilmiş bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14.04.2020 tarih ve 64597866-130-E.10684 sayılı “Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı” konulu özelgesinde;“ 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 5 inci maddeyle, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından 1/4/2020-30/6/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) fatura veya benzeri belgesi düzenlenen ancak hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmeti bu tarih aralığından sonra ifa edilecek olan satışlarda, düzenlenen belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, bu hizmetlere ilişkin belgenin düzenlendiği tarihte geçerli olan oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirmiştir

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyeri kiralamalarında KDV oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Söz konusu Karar, 31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş ;Tarafınıza Ağustos 2020  Ayında kesilen Haziran-Temmuz ayı faturalar  için yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda o aylarda geçerli olan %18 değil fatura kesim tarihinde geçerli olan  %8  oranından KDV ile faturalar kesilmişti.

Dolayısıyla Ağustos ayı tarihli olarak geriye dönük kesilecek faturalarda %8 değil %18 KDV oranı uygulanmalıdır.

08.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM