YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comFinansman Gider Kıst Uygulamasında Önemli Noktalar

Bilindiği üzere 01/01/2021 tarihinden itibaren geçici vergi dönemlerinde Finansman gider kıst uygulaması yapmaktayız.

Yani geçici vergi dönemlerinde Aktifimizden öz sermayemizi çıkartıp yabancı kaynakları buluyoruz.

Eğer yabancı kaynaklar öz sermayenin üzerinde çıkarsa finansal gider kıst uygulaması yapıyoruz.

Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu vergi ziyaı cezası yememek  ve  vergi  planlaması.

VERGİ ZİYAI KONUSU

Bilindiği üzere Bilanço kalemlerinde borç bakiyesi vermesi gereken hesap borç Alacak bakiyesi vermesi gereken hesapta alacak bakiyesi vermesi gerekir.

Örneğin dönem içinde satıcılara verdiğiniz avansları 159 hesap yerine 320 hesapta takip ediyorsanız.

Yıl içinde 320 hesap borç bakiyesi verebilir.

Onun için 31/12/ de yaptığımız virmanlamayı 31/03-30/6 ve 30/9 da yapmamız ;ters bakiye veren hesapların virmanlanması gerekir.

Örneğimize devam edelim

320 hesap  

A firması    (-) 50,000  TL

B  firması  (+) 100,000 TL

Mizanlarda 320 hesap 50,000 TL gözükecektir. Yani yabancı kaynaklar 100,000 TL olacağı yerde 50,000 TL olarak hesaplamamıza neden olacaktır.

Eğer ileride şirket incelemeye girerse bir inceleme elemanı bunu tespit ettiği takdirde eğer yapılan işlem KKEG’nin az hesaplanmasına vede bir vergi ziyaına neden olmuşsa buradan bir tarhiyat çıkar,çıkmasa bile 2021 yılında ki ceza tutarı aşağıdadır.

 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

VERGİ PLANLAMASI

Şirketlerimiz gerek TL gerekse Dövizli kredi kullanmaktadırlar. Eğer şirketimizde kar çıkıyorsa veya geçmiş yıl zararları çıkan karı karşılamıyorsa.

Firmalarımız çoğunluk olarak kullanılan borcumuzun reel durumunu görmek için   krediyi anapara+faiz olarak kayıtlarına girmekte  ödenmeyen ileride ödenecek faizlerin ödenmeyen kısmı Aktifte gelecekte ödenecek faiz giderlerine  Pasifte ise ya (anapara+faiz) bir arada yada anapara +faiz ayrı ayrı yazılmak kaydıyla muhasebeleştirilmekte. Faiz ödeme zamanı gelince tahakkuklar karşılıklı kapatılarak gider yazılmaktadır.

Eğer böyle yapıyorsak yabancı kaynak rakamını aşağı çekmek açısından 31/03/- 30/06-30/09 tarihlerinde gelecek dönem faiz tahakkukları hesabında kredi kur farklarının kara zarara ve finansal gider kıst uygulamasından dolayı oluşacak  KKEG rakamını artıyorsa buda karşımıza bir vergi yükümlülüğü getiriyorsa karşılaştırmayı ona göre yapmanızı öneririm.

02.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM