YAZARLARIMIZ
Mustafa Akçayır
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçi
mustafa.akcayir@mynet.comBağımsız Denetime Tabi Misiniz? (Banka Güvence Raporu)

MuhasebeTR’de yazdığım makaleler bu konuları işlemiş ve bazı yorum ve önerilerde bulunmuştum:

Örneğin: Firma 15 Mio USD üzeri döviz veya dövize endeksli borcu olmakla beraber Bağımsız denetime tabi değilse UFRS –BOBİ FRS nasıl olacak?

Bu konu açıklığa kavuşturulmuş ve;

(Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde tanımlanan finansal raporlama çerçevesi; bildirimle yükümlü olan firmanın, 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olması durumunda KGK düzenlemelerine göre uyguladığı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını, bunlar dışındaki firmalar için ise Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını ifade etmektedir.) şeklinde açıklama getirilmiştir.

Daha detaylı bilgi sık sorulan sorularla cevaplandıırlmıştır.

Geçen yıl bir karışıklık daha ortaya çıkmış ;ve haftalık veri verme zorunluluğu getirilmişti.Bu konuda karşılıklı yazışmalar neticesinde bir çözüme kavuşmuştur.

HAFTALIK VERİTAKİP EDEN HAFTANIN HER SALI GÜNÜ)

ÜÇ AYLIK DÖNEMLERDE TCMB SİSTEMİNE RAPOR BİLDİRİMİ YAPIYORUM. KURUMSAL İZLEME HAFTALIK VERİ FORMUNU DA RAPORLAMAM GEREKİYOR MU?

Bildirim yükümlülüğü olan firmaların çeyrek dönemlik bildirimlerine ilave olarak Haftalık Veri Formunu da raporlamaları gerekmektedir.

HAFTALIK FORMLAR NEYE GÖRE HAZIRLANACAK?

Üç aylık formlardan farklı olarak formun hazırlanması TFRS ve BOBİ FRS’ye göre değil, Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanununa göre yapılacaktır

GELELİM GÜVENCE RAPORUNA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 16/08/2019 Tarihinde BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayınlamış ve bu yönetmelikle Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolarının, bankalarca alınması zorunludur. finansal tabloların,Ek-4’te verilen analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun,kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınmasına devam olunur.”Denmesine kanun 16 Şubat 2019’da çıkmasına rağmen Bankalar 2.000 yılının sonuna kadar bu raporları sorumlu olan firmalardan zorunda olmalarına rağmen istememişlerdir

BDDK Daha sonra 02.04.2020 Tarihinde aldığı kararla mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yıl sonuna kadar tamamlanmasına olanak sağlamıştır.

(Ayrıca, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yukarıda verilen süreden farklı

olarak, bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların

giderilebilmesini teminen, anılan Yönetmeliğin 11/A maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü kapsamında alınması gereken ancak kredi müşterilerinden temin edilemeyen belgelerin eksikliğine dair kayıtların tutulması ve eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde tamamlanmasına ve 11/A maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden eksik olanların 2020 yıl sonuna kadar tamamlanmasına) ;Bankalar buna rağmen işi ağırdan almış ve Ekim ve Kasım Ayından itibaren bu firmalardan bu güvence raporlarını istemeye başlamışlardır.

İşbu noktada kopmuştur, Bağımsız denetime tabi olup 2019 Bağımsız denetim raporları hazırlanmış olan firmalar açısından bir sıkıntı yok nihayetinde onların finansal tabloları hazırdı.

Peki ya Bağımsız Denetime tabi olmayan firmalar ne yaptı?

Finansal tablolarını bir ay gibi kısa sürede BOBİ-FRS ye göre düzenleyip dönüştürüp güvence raporlarını nasıl hazır etti?

2019 Yılı öyle veya böyle geçti.

1)-2020 yılı Sonunda 2019 finansal tabloları için raporlar yazıldı;

2)-2020 Yılının raporlarının Haziran 2021 sonuna kadar yazılması lazım; o zaman 2020 yılına ait bağımsız denetim raporlarının en geç Mayıs 2021 de bitmesi gerekir ki 2020 yılının güvence raporu yazılsın; Bunun Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında çoğu firmanın bunu yetiştiremeyeceği şimdiden bellidir.

SONUÇ

Kredisi limitin üzerinde olup Bağımsız Denetime tabi olmayan firmalar bir an önce Bir Bağımsız denetim Firmasıyla sözleşme imzalamaları gerekiyor.

(Bağımsız Denetim Firması atanması genel kurul kararına bağlı-Güvence Raporu yazılması ise Yönetim Kurulu kararına )bu etapları da göz ardı etmemek gerekir.

Kaynaklar:

-Kamu Gözetim Kurumu

-Resmi Gazete

-BDDK

-TCMB

15.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM