EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Musa İnci
Yeminli Mali Müşavir
inciymm@gmail.comİnternet Reklamlarında Vergi Kesintisi

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNDE 01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİ KESİNTİSİ (STOPAJ) YAPILMASI.

19  Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına  göre 01/01/2019 tarihinden itibaren internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya bu hizmete aracılık edenlere yapılacak ödemelerden ödeme yapılacak kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında Cumhurbaşkanı, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir hükmü mevcuttur.

Bu yetkiye istinaden, 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatı başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya bu hizmete aracılık edenlere yapılacak ödemelerden ödeme yapılacak kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben  ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben % 15 tevkifat yapmaya mecburdurlar.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun vergi kesintisi başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasına göre;  Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmete aracılık eden kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 0 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisi başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre;  Dar mükellefiyete tâbi kurumlara, internet ortamında reklam hizmeti verenler veya bu hizmete aracılık edenler tarafından avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeme yapılması veya tahakkuk ettirilmesi halinde  % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

1.1.2019 tarihinden  itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,
  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,
  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0

oranında stopaj yapılacaktır.

28.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM