YAZARLARIMIZ
Murat Keloğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
muratkeloglu@ardaymm.com.trİmalatçı İhracatçı Firmaların İhracat Bedelinin % 10’u kadar KDV İadesi Talep Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler ve Örnek Anlatım

Değerli Okurlar,

Bilindiği üzere sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin % 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.

Yüklenilen Kdv analizleri, ürün reçeteleri hazırlama ve kontrolü bu uygulamada olmayacağı için bu düzenleme hem imalatçı ihracatçı firmalar için kolaylık hem de vergi dairesi açısından büyük kolaylıkları beraberinde getirdi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (41) iadenin ne şekilde olacağına dair açıklamalara yer verilmiş olup uygulama açışından bazı tereddütleri de ortaya çıkarmıştır. Bu tereddütler arasında imal edilmiş ürünlerle birlikte hazır olarak alınan ve yurt dışına satılan malların nasıl yüklenime konu edileceği, hangi listelerde ne şekilde gösterileceği, 301 ve 338 ayrımın nasıl yapılacağı, kontrol raporunda hangi segmentlerin ne şekilde çalışacağı ve birçok tereddütün ortadan kalkması için uygulamalı bir şekilde gösterilmesinin önem arz ettiğini düşünmekteyim.

DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İmal ettikleri ürünleri ihraç eden ve devreden KDV tutarı bulunan imalatçı ve ihracatçı mükellefler yararlanabilir

İMALATÇININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Sanayi Sicil Belgesi

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi,

- Gıda işletmesi kayıt belgesi

- Üretici Belgesi

Yukarıdaki sayılan belgelerden herhangi birine sahip olması yeterlidir.

İMALATÇILARIN MAL İHRACATINDAN KAYNAKLANAN İADE TALEPLERİNDE ARANAN BELGELER NELERDİR?

- Standart iade talep dilekçesi

- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği

- İmalatçı belgesi

- Satış faturaları listesi

- Gümrük beyannamesi veya listesi

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

- İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son yirmi dört döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

İMALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN ÖRNEK KDV İADE UYGULAMA ÖRNEĞİ

XYZ A.Ş. Elektrikli Motor yapımında faaliyet gösteren imalatçı bir firmadır. Aynı zamanda imal ettiği ürünlerin yanında yurt içinden ticari mal olarak aldığı malların ihracatını da yapan bir firmadır.

Örneğimiz de hem imal ettiği malları hem de Al-Sat tabiriyle ihraç ettiği mallar aynı dönem ve aynı Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurt dışına tek bir fatura ile teslim edilmiştir.

Haziran 2022 döneminde yurt dışı satışlar ve diğer hesaplamalar aşağıdaki gibidir.

Yurt dışı Satışlar: 10.000.000,00-TL ( 500.000,00 € )

Öncelikle bu satışların içerisindeki ticari mal olarak satın alıp yurt dışına sattığımız tutarları hesaplamamız gerekmektedir. İlgili firma için yapılan hesaplama aşağıdaki gibidir.

İmal Edilerek Yurt Dışına Satılan Tutar (338 kodu): 8.000.000,00-TL

Ticari Mal Olarak Yurt Dışına Satılan Tutar(301 kodu): 2.000.000,00-TL

Daha sonra İmal edilerek yurt dışına satılan mallar ile ticari malların Yüklenilen Kdv’sinin Hesaplanması gerekmektedir. İlgili hesaplama aşağıdaki gibidir.

İmal Edilerek Satılan ürünler için Yüklenilen KDV: (8.000.000,00*0,10) 800.000,00-TL

*Ticari Mal Olarak Satılan Ürünler için Yüklenilen Kdv: 260.000,00-TL

ÖRNEĞE GÖRE GÇB LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ

GÇB Listesi düzenlenirken hiçbir ayrıma gidilmeksizin Gümrük Çıkış Beyannamesindeki Döviz tutarının yazılması gerekmektedir. Kdv Beyannamesinde 301 Mal İhracatı koduyla ve 338 İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)] koduyla beyan ettiğimiz tutarlar toplanarak GEK12. KDV Beyannamesi İle GÇB/ ETGB Tutar Kontrolü segmentinde karşılaştırılacağı için herhangi bir sorunla karşılaşılmayacaktır.


Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB Tescil Numarası

GÇB/ETGB'deki Döviz Cinsi

GÇB/ETGB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı(Döviz Cinsinden)

GÇB / ETGB

20000000EX0000000

EUR

500.000

GÇB

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEĞE GÖRE SATIŞ FATURA LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ

Satış Faturası Düzenlenirken ayrıma gidilerek imal edilen ürüne ait bilgiler ve ticari mal satışı bilgileri aşağıdaki gibi olması gerekmektedir. Bu ayrıma Gidilirken Ticari Mal olarak yurt dışına sattığımız ürünü 301 koduyla imal edilerek sattığımız ürünü 338 koduyla işlem türüne yazmamız gerekmektedir.


Gümrük Çıkış Beyannamesi / ETGB Tescil Numarası

İhraç Edilen Malın Cinsi

İhraç Edilen Malın Miktarı

Satış Faturasının Tarihi

Satış Faturasının Sıra No'su

Alıcının

Ünvan

GÇB / ETGB

İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

20000000EX0000000

0000000000

1

01.06.2022

12345

XXX

GÇB

338

20000000EX0000000

0000000000

50

01.06.2022

12345

XXX

GÇB

301

ÖRNEĞE GÖRE İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ

İade hesaplama tablosu düzenlenirken sadece 301 Mal İhracatında beyan ettiğimiz tutar ile işlem yapmamız gerekmektedir. 338 kodu için ayrı bir hesaplama tablosu sistemde karşımıza çıkmaktadır.

Dönem

İade Hakkı Doğuran İşlem Türü

İade Hakkı Doğuran İşlem Bedeli

İadesi Talep Edilebilir Azami Vergi

İşlemin Bünyesine Doğrudan Giren Vergiler

Genel İmal ve İdare Giderlerinden İade Hesabına Verilen Pay

Atik'ler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden İade Hesabına Verilen Pay

Yüklenilen KDV Toplamı

06/2022-06/2022

301

2.000.000

360.000

260.000

0,00

0,00

260.000

 

ÖRNEĞE GÖRE İMALATÇILAR TARAFINDAN YAPILAN MAL İHRACINDA İHRACAT BEDELİNE GÖRE İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA LİSTESİ   

İade hesaplama tablosu düzenlenirken 338 koduyla bildirdiğimiz tutarın azami %10 iade talep edilebilmektedir.

İade Dönemi

İmalatçılar Tarafından Doğrudan İhraç Edilen Mal Bedeli (A)

Yurt İçi/Yurt Dışından KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli (B)

İadeye Konu İşlem Bedeli (C)

İadesi Talep Edilebilir Azami Vergi (D)

Talep Edilen İade Tutarı

062022

8.000.000

0.00

8.000.000

800.000

800.000

                                              

ÖRNEĞE GÖRE İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ

İndirilecek Kdv Listesi düzenlenirken ilgili tebliğde belirtildiği gibi son 24 ayın listesinin hazırlanması gerekmektedir. Liste düzenlenirken belgenin indirim hakkının kullanıldığı kdv dönemine ilgili dönemlerin yazılması gerekmektedir. Daha sonra sistem GEK10. İndirilecek KDV Listesi ile Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Kontrolü ile son 24 ayın İndirilecek Kdv listelerinin beyannameler ile kontrolüne sağlayacaktır.

Tarih

Sıra NO

Ad soyad

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alınan Mal ve/veya Hizmetin KDV Hariç Tutarı

KDV'si

Belgenin İnd. Hakkının Kul. KDV Dönemi

01.04.2022

00

XXXX.

GİDER

1 AD

343.97

21.59

202204

01.05.2022

00

ZZZZ

GİDER

1 ST

125.00

22.50

202205

01.06.2022

00

YYYY

GİDER

1 ST

700.00

126.00

202206

SONUÇ

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin % 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talebinde bulunabilen bu yeniliğe zorunlu olarak geçme mecburiyeti bulunmamaktadır. Eğer imal ettiğiniz ürünün maliyeti % 10 dan daha fazla ise bunları kanıtlayıcı belgelerle vergi dairesine teslim edilip incelenmesi sonucu hesaplanan Kdv İadesini almanızda herhangi bir sakınca yoktur. Firmaların Kdv İade danışmanlık aldığı firmalarla daha sıkı çalışması ve maliyet analizleri sonucunda firma için hangi iade talebinin daha faydalı olacağına karar verilerek işlem yapılması gerektiği kanaatindeyim. Verilen bilgiler firmaların faaliyetleri bakımında değişiklik gösterebileceği için bir uzman tarafından profesyonel destek alınarak yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyim.

KAYNAKLAR    

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (41)

06.10.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM